Generasjon Stress

I løpet av åtte timer på lesesalen har du sjekket mail og Facebook, sendt sms til tre venner der du spør hvordan det går med eksamenslesinga, betalt regninger, booket deg inn på dagens treningstime, fått dårlig samvittighet fordi du ikke leser, og tvunget deg selv til å lese ti sider, twitret om at du har lest i åtte timer, for så å småjogge bort til spinningsalen. På utsiden er du flinkis, men på innsiden er du bare dødssliten.

Vår generasjon har så mange jern i ilden at vi mister perspektiv på hva som er vesentlig. De færreste har evnen til å prioritere. Når lykke på jorden er gullmedalje i alle grener, blir veien til skuffelse kort.

I siste utgave av A-magasinet skriver journalist og Si ;D-ansvarlig Annette Münch om stressa og pressa ungdom som ikke klarer å slappe av. Den fremtidige Blindern-generasjonen er «strebere» som lever etter prinsippet om at perfekt er det nye normalt. Dette er en tendens som er utbredt i høyere utdanning. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2010 viser at 26 prosent av studentene sliter med middels eller alvorlige psykiske plager. Flere knytter problemene til eksamenstida, og hver tiende student oppgir at de har eksamensangst. I 2009 var depresjon, angst og følelsesmessige plager viktigste grunn til å besøke SiO Studenthelsetjenesten. Stress kan være en årsak til disse lidelsene. På landsbasis og i samme aldersgruppe er andelen som sliter betraktelig lavere. Studenter er en utsatt gruppe som i større grad enn andre kjenner på prestasjonspress og jaget etter det perfekte.

«Det er på tide å logge av Facebook og omfavne vår egen middelmådighet.»

Er det mer krevende å være student nå enn før? Studenter har alltid slitt med slunken pengepung, strenge studiekrav og for dårlig tid. Vår studenthverdag er likevel mer utfordrende, fordi vi konstant tilstreber en døgnkontinuerlig oversikt over hva som skjer. Vi nekter å gå glipp av noe, står parate på dørstokken og roper ut i sosiale medier hva vi gjør til enhver tid. Vår generasjon skal mestre alt på en gang. Feiler vi, har vi ingen plass å gjemme oss bort. I vårt transparente kommunikasjonssamfunn finnes det ingen øde øy for de slitne, mislykkede og private. Hvor kan vi vise våre mindre flatterende sider når vi alltid skal være tilgjengelige? Det er på tide å logge av Facebook og omfavne vår egen middelmådighet. Vi må ta tilbake vår private sfære.

Stress og press trenger ikke å være en uting. På eksamen er det positivt å ha litt ekstra spenning i kroppen, som skjerper konsentrasjonen. «Økt stress må ikke sykeliggjøres, men ungdom må lære seg å takle det», sier psykoterapeut Anne Sælebakke til A-magasinet. Vi trenger ikke flere hypokondere eller selverklært syke, men faktum er at kronisk stress kan være helsefarlig. Forskning har påvist at tilstanden kan føre til blant annet høyt blodtrykk, nakke- og muskelsmerter, konsentrasjonsvansker, magesår, depresjon og angst. Vi er nødt til å disponere tiden vår riktig. I SHoT-undersøkelsen svarer 27 prosent at de bruker for mye tid på sosiale medier. I en hverdag der kampen om oppmerksomheten stadig vokser seg større, er det nødvendig å fakke tidstyvene og verne om de gode stundene.

Hvis ikke Generasjon Stress stresser ned, vil vi skape et usunt miljø der sympatien ikke rekker lenger enn til egen nesetipp. Vi har tid til å ikke ha nok med oss selv.