OPPRØRT: Rødt-politiker Reza Razaee mener norske myndigheter har lite å vinne på å mistenkeliggjøre iranske studenter. -- I en rettsstat som Norge må vi ha tiltro tilmennesker, sier han.
OPPRØRT: Rødt-politiker Reza Razaee mener norske myndigheter har lite å vinne på å mistenkeliggjøre iranske studenter. –⁠ I en rettsstat som Norge må vi ha tiltro tilmennesker, sier han.

–⁠ PST er på bærtur

PSTs ønske om å sile ut «risikostudenter» fra Iran vekker ulike reaksjoner. Iransk aktivist og Rødt-politiker Reza Razaee hevder forslaget «demoniserer» alle iranske studenter.

I forrige ukes hovedoppslag i Universitas gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ut mot det de mener er manglende norsk sikkerhetsklarering av utenlandske studenter som kan tilegne seg kunnskap til masseødeleggelsesvåpen. PST ønsker et system som siler ut «risikostudentene» før de får oppholds- og studietillatelse.

Frykter demonisering

–⁠ De er på bærtur. PST prøver å demonisere et helt folk. Alle land må forhindre spionasje, men da må man gå inn i enkelttilfellene det gjelder, og ikke mistenke alle studenter fra ett land, sier Reza Rezaee.

Les mer om PST-saken

 • Se og lær av Storbritannia
 • PST frykter lekkasje til Iran
 • Han flyktet fra det iranske regimet i 1989, og har siden engasjert seg politisk i Norge – fra 2010 i Rødt (R). Han reagerer sterkt på PSTs etterlysning av strengere kontroll over iranske studenter, og klandrer PST for å skape mer mistillit.

  Foreslår britisk modell

  Som følge av saken har Fremskrittspartiet (FrP) lansert et forslag der de går inn for et system likt det Storbritannia har. Der sjekkes studenter som søker seg til landet på forhånd, med den hensikt å sile ut dem som kan ha uærlige hensikter.

  Åse Michaelsen representerer FrP i Justiskomiteen på Stortinget. Hun understreker at studenter i prinsippet bør kunne studere hvor de vil, men at dette ikke kan praktiseres overalt, slik verden er i dag.

  –⁠ Vi kan være både blåøyde og naive i felleskapets ånd. Det å i det hele tatt få reise ut av Iran som student, er et tegn på at man er godkjent av regimet. Det finnes eksempler på studenter som nærmest er sendt ut kun på oppdrag fra regimet. Vi vet at Iran har drevet med dette over flere tiår.

  –⁠ Internasjonal tendens

  Aksel Hagen sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti (SV), og vil ikke støtte forslaget fra FrP.

  –⁠ All overvåkningshistorie vi har viser at slikt ikke fører noe godt med seg.

  Hagen mener saken er for viktig til å operere med generelle oppfatninger om folkegrupper.

  –⁠ Det blir feil overfor alle de som er uskyldige, sier han.

  SV-politikeren får støtte fra Razaee, som mener det er avgjørende å ha et system basert på tillit.

  –⁠ PST er del av en internasjonal tendens. Jeg mener det er feil retning å gå i. Det er viktig at vi har et samfunn basert på tillit, der vi ikke dømmer folk først. Jeg mener dette gjør at nordmenn flest har tiltro til systemet slik det er.

  –⁠ Militarisering

  I forrige ukes utspill peker PST på at Norge i ytterste konsekvens ikke overholder FNs resolusjon som pålegger medlemsland «å være årvåkne og forhindre at iranere får opplæring og trening på områder som vil kunne ha betydning for Teherans omstridte atomprogram.»

  Reza Razaee aksepterer ikke premisset.

  –⁠ Selvfølgelig må Norge følge opp FNs resolusjoner, men dette blir noe helt annet. Enhver rettsstat har rett til å beskytte sin militære teknologi og forskning. Men å nekte iranske studenter adgang til enkelte åpne fag på høyskole og universiteter – det vil jeg kalle en militarisering av studier.

  Spår ytterligere skjerping

  Høyre vil ikke ta stilling til FrPs forslag på nåværende tidspunkt. Anders Bjørsen Werp sier han stoler på at PST tar riktige avgjørelser når det gjelder sikkerhetsnivået. Imidlertid tolker han det som et svært sterkt signal at PST velger å gå ut med saken offentlig.

  –⁠ Jeg ser ikke bort fra at det kommer en ytterligere innskjerping av politiets aktsomhet og sikkerhetsnivå. Det finnes mange mange regimer som er ute etter å tilegne seg kunnskap og kompetanse som kan brukes til å lage for eksempel masseødleggelsesvåpen, sier han.