Se og lær av Stor­bri­tannia

Fra et liberalistisk ståsted burde ethvert menneske få velge hva og hvor en vil studere og ta sin utdannelse. Men dessverre lever vi ikke i en slik ideal verden.

Når vi i tillegg vet at studenter som har blitt nektet opphold i andre land kommer til Norge, sier det seg selv at dette er meget uheldig da det undergraver vedtatte FN resolusjoner og direktiver samt øker risikobildet.

Når Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved seksjonsleder Jørn Prestrudstuen velger å gå ut i offentligheten med sin bekymring over iranske studenter ved norske universiteter, er det grunn til å ta dette alvorlig. Han påpeker selv at PST ikke evner å overvåke risikostudenter, og ønsker derfor et kontrollsystem som ivaretar sikkerhetsaspektet før den enkelte student har fått bekreftet studieplass og opphold.

Vi støtter PST i at Norge må vurdere å opprette tilsvarende system som Storbritannia har utviklet, det såkalte ATAS-systemet. Dette filteret vil sikre at de studentene som slipper igjennom er «kvalitets-sikret» i forhold til sensitive studier. Dette vil åpenbart også være en fordel for studentene det gjelder, da dette vil kunne forhindre stigmatisering og senere utvisning.

Relaterte artikler:

  • –⁠ PST er på bærtur
  • PST frykter lekkasje til Iran
  • «Det er viktig at Norge ikke fremstår som et fristed for formidling av kunnskap som man ikke får i andre land.»

    Det er viktig at Norge ikke fremstår som et fristed for formidling av kunnskap som man ikke får i andre land. Per i dag er PST helt tydelige på at det er fare for det.

    Det må være et overordnet mål å forhindre spredning av potensiell farlig kunnskap ved universitetene og høyskolene. For å komme dit må vi alle legge bort vår naivitet og heller sørge for systemer som løfter opp det gode og forhindrer det dårlige.