–⁠ PST har ansvaret

UiO mener de har oversikt over iranske studenter ved universitetet, men hevder det er PST som sitter med sikkerhetsansvaret.

–⁠ Hvordan ser UiO på debatten akademisk frihet vs akademisk ansvar?

–⁠ Vi vil gjerne bidra i den debatten og er i god dialog med PST, men det er en debatt som må løftes på et nasjonalt nivå og det er myndighetene som har ansvaret i denne saken. Vi forholder oss til UD i denne saken og føringer som kommer fra vårt overordnede departement, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe.

–⁠ Har UiO noen oversikt over personer fra risikoland som studerer ved universitetet og tar fag som kan være med å produsere «farlig teknologi»?

–⁠ Dette er for meg to sider av samme sak som spørsmålet du nettopp stilte. Det er en problemstilling PST må ta. Det er PST som har ansvaret for å overvåke og vurdere nasjonal sikkerhetsrisiko, og ikke UiO.

–⁠ Men har dere noen oversikt over antall studenter fra risikoland som tar slike studier ved UiO?

–⁠ Vi har oversikt over antall utenlandske studenter som tar grader og antall utvekslingsstudenter, og vårt ansvar stopper der. Vi er ikke bedt om å innrapportere denne oversikten til PST.

–⁠ I hvilken grad er UiO bevisst på at kunnskap tilegnet for eksempel ved en Ph.d-grad kan spre kunnskap om masseødeleggelsenvåpen?

–⁠ Vi er kjent med dette og har beredskap når det kommer til bevisstgjøring. Men vi kan alltid forbedre oss.

–⁠ Vet UiO om noen konkrete tilfeller hvor iranske studenter går på et studie hvor kunnskap kan benyttes til å produsere farlig teknologi?

–⁠ Vi legger utelukkende faglige kriterier til grunn når vi tar inn studenter. Denne typen vurderinger er det myndighetene som tar seg av. UiO forholder seg til de bestemmelser som er definert av KD og andre relevante myndigheter, sier Bjørneboe.