HELLER SELGE SJELA PÅ ANDRE MÅTER: -- På Samfundet selger vi av og til sjela vår for å overleve. Men det funker. Vi booker Åge Aleksandersen på en lørdag -- da kommer det masse gamle folk som drikker vin og bruker masse penger. Det gir oss overskudd til å arrangere ting studentene vil ha resten av kveldene i semesteret, sier bookingansvarlig ved Samfundet i Trondheim, Aleksander Gislevold (midten). Han er sammen med Tommy Sarilla fra City Studenthus i Alta (t.v.) og Lars Arnesen fra Kvarteret i Bergen enig om at privat drift av studenthus er en dårlig idé.
HELLER SELGE SJELA PÅ ANDRE MÅTER: – På Samfundet selger vi av og til sjela vår for å overleve. Men det funker. Vi booker Åge Aleksandersen på en lørdag – da kommer det masse gamle folk som drikker vin og bruker masse penger. Det gir oss overskudd til å arrangere ting studentene vil ha resten av kveldene i semesteret, sier bookingansvarlig ved Samfundet i Trondheim, Aleksander Gislevold (midten). Han er sammen med Tommy Sarilla fra City Studenthus i Alta (t.v.) og Lars Arnesen fra Kvarteret i Bergen enig om at privat drift av studenthus er en dårlig idé.

–⁠ Absurd priva­ti­se­ring

BIs privatisering av Studentenes hus i Nydalen får kritikk fra studenthusledere fra hele Skandinavia.

BURDE SE ETTER ANDRE LØSNINGER: Det mener Christoffer Ivarsson, ordførande ved Lunds Universitets Studentkårer i Malmö. (Foto: Alfred Gunnarsson)
BURDE SE ETTER ANDRE LØSNINGER: Det mener Christoffer Ivarsson, ordførande ved Lunds Universitets Studentkårer i Malmö. (Foto: Alfred Gunnarsson)

STUDENTHUSDEBATTEN: –⁠ Tanken om privatisering av et studenthus er absurd. For det første ville det å sette bort deler av driften bety at man begir seg ut på å konkurrere på samme vilkår som andre utesteder. Samtidig ville det slutte å være på studentenes premisser, og slutte å tjene det formålet jeg mener et studenthus bør ha, sier Lars Arnesen, leder ved Kvarteret i Bergen.

Fredag i forrige uke ble det holdt en plenumsdebatt og seminar med tittelen «Identitet og studentkultur vs økonomisk fortjeneste» på Det Norske Studentersamfund (DNS). Debatten kom i gang etter at Universitas i høst skrev om at Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBIO) har valgt å overlate driften av Studentenes hus i Nydalen (SHNAS) til private aktører.

–⁠ Uaktuelt med privatisering

På seminaret deltok tillitsvalgte fra studenthus fra hele landet, og få er positive til SBIOs løsning. Mari Norman, leder ved Samfundet i Trondheim, sier at privatisering ikke er et alternativ for dem.

–⁠ Privatisering av noe som helst slag ville være helt, totalt uaktuelt, både prinsipielt og i praksis. Studenthus er til først og fremst for studentene. Om de skal beholde sin integritet og uavhengighet må de være i stand til å drive det selv. Hos oss gjøres alt på frivillig basis, sier hun.

Norman mener at det er gode organisasjonsstrukturer og stram økonomistyring som gjør at et studenthus kan drive godt og selvstendig, samtidig som man må jobbe for å skape entusiasme rundt studenthusprosjektet.

–⁠ Samfundet har et finansstyre som er valgt for en lengre periode, satt sammen av mennesker med ulik økonomisk kompetanse. De gjør jobben gratis, og sikrer en kontinuitet med økonomistyringen. Samtidig er UKA i praksis vår økonomiske bærebjelke. I år gikk vi åtte millioner i overskudd. Resten av tiden driver vi i minus, men kan dekke det inn på denne måten. Om vi kan klare det, må jo Chateau Neuf kunne gjøre det også.

KOMMENTAR: «Studentforeningen ved BI har gitt fra seg kontrollen over eget studenthus. Kanskje var det en nødvendig fallitterklæring.»

Proff drift uten privat selskap

NEGATIV TIL PRIVATISERING: Anders Ehlers, leder ved Studenterhuset i København.
NEGATIV TIL PRIVATISERING: Anders Ehlers, leder ved Studenterhuset i København.

Universitas har også kontaktet studentsteder i Danmark og Sverige. Anders Ehlers, formand ved Studenterhuset ved Københavns Universitet misliker ideen om privatisering.

–⁠ Det høres ut som en veldig dårlig idé. Et studenthus er ikke en hvilken som helst kafé, scene, bokhandel – det er for studentene og deres kultur. Da må også studentene ha kontrollen.

På studenthuset han leder har de valgt en driftsløsning hvor studenthuset har en fast ansatt direktør og stab som står for den daglige driften.

–⁠ Vi legger imidlertid stor vekt på å holde drift og politikk adskilt. Til en viss grad må man jo tenke som en bedrift, og det å velge hvilke kaker man skal selge eller overholde stengetider – slikt dreper studentenes engasjement. De må få holde på med det som engasjerer dem – da blomstrer studentlivet.

Christoffer Ivarsson, ordförande ved Lunds Universitets Studentkårer i Malmö, mener på sin side at driftsprivatisering kan være et alternativ.

–⁠ Det er klart, om man velger å privatisere drift er det vel fordi man har behov for å stabilisere økonomien. Det er en av flere praktiske løsninger man kan velge, men jeg vet ikke om det er en god en. Man burde nok se etter andre måter å organisere det på, om man risikerer å tappe studentene for engasjement.

Avviser kritikken

Kristin Fladmoe Wolmer, leder på DNS, sier at privat drift heller ikke er oppe til vurdering hos dem. Hun avviser samtidig at manglende entusiasme hos studentene er grunnen til problemene på studenthuset.

–⁠ Det er nok entusiasme, men det er klart, vi har foreninger på huset som driver med veldig spesifikke ting. Deres entusiasme generer seg stort sett selv. Vi kan ha vansker med å mobilisere til veldig store ting, men det løser seg også stort sett.

Kai André Kristiansen, daglig leder og styremedlem ved SHNAS, avviser kritikken om at studenthusprivatisering er det samme som å svekke studentidentiteten.

–⁠ Jeg er helt uenig med dem som mener at privat drift kommer til å svekke studentidentiteten. Jeg synes det er rart at de kommer med dette nå. Vi har vært gjennom en lang prosess før vi inngikk samarbeidet med Sult AS, og gjorde det fordi vi mener det var den beste løsningen.