VIL KJEMPE: Museumsdirektør Arne Bjørlykke vil ikke la International Trade Service slippe unna med sin patent på fossilet Ida så lett.
VIL KJEMPE: Museumsdirektør Arne Bjørlykke vil ikke la International Trade Service slippe unna med sin patent på fossilet Ida så lett.

Alle elsker Ida

Universitetet i Oslo har engasjert regjeringsadvokaten i kampen om patent på fossilet Ida.

–⁠ Det prinsipielle er hvorvidt eksterne næringsdrivende aktører kan utnytte og kommersialisere på publisiteten fra forskningsresultater og oppdagelser, sier direktør ved Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke.

Universitetet i Oslo (UiO) avventer nå regjeringsadvokatens vurdering i søksmålet mot postordrefirmaet International Trade Services (ITS). Bakgrunnen er kampen om å få patent på det 47 millioner år gamle fossilet Ida.

Styreleder i ITS Svein Bjarne Nesbø ser seg imidlertid uenig i Bjørlykkes uttalelser.

–⁠ Dette er ikke et forskningsresultat. Fossilet er noe de har kjøpt og det har de kun gjort på grunn av én ting, og det er for å tjene penger, sier Nesbø.

Ombestemte seg

ITS søkte om retten til å bruke fossilet Ida som varemerke foran nesa til Naturhistorisk museum ved UiO. Universitetet var da i gang med en stor publiseringskampanje der fossilet ble presentert som et viktig ledd i utviklingen av dagens mennesker. Patentstyret godkjente ITSs søknad om varemerkeregistrering i februar i år.

–⁠ Dette er ikke så viktig for oss at vi kommer til å bruke ressurser på advokathonorarer i en rettssak, uttalte direktør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum til Aftenposten i forbindelse med Patentstyrets vedtak.

Vinden har imidlertid snudd siden den gang og universitetet har gjennom Kunnskapsdepartementet (KD) nå engasjert regjeringsadvokaten.

–⁠ Vi har kontaktet regjeringsadvokaten på grunnlag av Næringslivets Konkurranseutvalgs konklusjon om at ITS krenker markedsføringsloven på flere punkter, sier Bjørlykke.

–⁠ Det vi eventuelt må gjøre er å saksøke firmaet for bruk av logoen. Det avhenger av regjeringsadvokatens vurdering, sier han.

Visste ikke at UiO vurderer søksmål

Nesbø i ITS, har til nå vært ukjent med at UiO vurderer søksmål mot firmaet, men føler seg ikke truet.

–⁠ Med tanke på at UiO ikke er registrert som næringsdrivende, har de ikke lov til å drive med salg av produkter, sier Nesbø.

Dette ble også brukt som argument mot Næringslivets Konkurranseutvalgs (NKU) behandling av saken. Argumentet ble avvist av NKU, da det ikke blir sett på som urimelig at en offentlig institusjon sper på inntektene med næringsvirksomhet.

Ballen ligger hos Regjeringsadvokaten

KD støtter UiO i fossiltvisten, og avventer regjeringsadvokatens vurdering av saken.

–⁠ Dersom regjeringsadvokatens vurderinger tilsier at det anlegges sak, vil UiO representere staten på departementets vegne, og vil følge den med interesse, sier Toril Johansson, ekspedisjonssjef ved universitets – og høyskoleavdelingen i KD.