UTE I KULDEN: Dette kan bli fremtiden for Nina Huse og de andre beboerne i Hausmaniakvartalet dersom Oslo kommune får det som de vil.
UTE I KULDEN: Dette kan bli fremtiden for Nina Huse og de andre beboerne i Hausmaniakvartalet dersom Oslo kommune får det som de vil.

Hausmania kan bli student­bo­liger

SiO har takket nei, men OAS har søkt om midler til prosjektet.

HAUSMANIA: Hausmannsgate 40 og 42 inngår sammen med kulturhuset Hausmania i et «byøkologisk kulturkvartal» med boliger og kulturtilbud som en enhet.
HAUSMANIA: Hausmannsgate 40 og 42 inngår sammen med kulturhuset Hausmania i et «byøkologisk kulturkvartal» med boliger og kulturtilbud som en enhet.
DÅRLIG STANDARD?: Kommunen har blant annet brukt brannforeskrifter, sopp og mugg som argumenter for å kaste ut beboerne fra Hausmannsgate 40 og 42. – Byrådet synes ikke noe om oss, sier Nina Huse.
DÅRLIG STANDARD? : Kommunen har blant annet brukt brannforeskrifter, sopp og mugg som argumenter for å kaste ut beboerne fra Hausmannsgate 40 og 42. –⁠ Byrådet synes ikke noe om oss, sier Nina Huse.

Beboerne i de aktuelle bygningene, Hausmannsgate 40 og 42, er medlem av Leieboerforeningen. De har gjennom foreningen vært i kontakt med en advokat.

IRONISK: Nina Huse er selv student ved UIO, nå risikerer hun å bli kastet ut av hjemmet sitt for å gjøre plass til studentboliger.
IRONISK: Nina Huse er selv student ved UIO, nå risikerer hun å bli kastet ut av hjemmet sitt for å gjøre plass til studentboliger.

–⁠ Han mener vi har opparbeidet oss boligrett i og med at vi har vært i kontinuerlige kontraktforhandlinger med kommunen i ti år. Nå blir vi behandlet som om vi nettopp vandret inn med soveposen under armen, sier Nina Huse, beboer i Hausmannsgate 40.

Er selv student

Huse er, som mange andre beboere i Hausmannsgate 40 og 42, selv student, og tar en bachelor i historie,ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

–⁠ Det er litt ironisk at de vil kaste meg ut for å bygge studentboliger, når jeg selv er student, sier Huse.

Hun mener byrådet viser liten forståelse for beboerne i Hausmania.

–⁠ Vi lever i et bofellesskap med en enklere standard fordi vi ikke ønsker å være en del av forbrukersamfunnet. Vi skaper noe positivt sammen. Byrådet er nå i ferd med å ødelegge dette, sier Huse.

–⁠ Okkupanter, ikke beboere

Øystein Sjøtveit, Oslos byråd for næring ser ikke på Huse og de hun deler tak med som beboere.

–⁠ De er ikke beboere, de er okkupanter uten noe rettslig krav til å være der, Sjøtveit.

Salget av Hausmania-bygningene faller under hans ansvarsområde.Sjøtveit forteller at kommunen nå har tilbudt Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) tomme bygninger.

–⁠ Nummer 42 er krevd tømt av Brann- og redningsetaten fordi den ikke er godt nok brannsikret, sier Sjøtveit.

Men noen løsning på hvordan skal de skal klare å tømme bygningen for de vel 40 beboerne, har ikke byrådet per dags dato, ifølge byråden.

SiO avviser kommunen

Oslo kommune ønsker i utgangspunket å selge Hausmannsgate 40 og 42, og Brenneriveien 1, til en av studentsamskipnadene, for at de skal brukes til studentboliger. Bygningene i Hausmannsgate huser i dag 30-40 boligokkupanter, som nå står i fare for å bli kastet ut.

Mens OAS har søkt om midler til prosjektet har Studentskipnaden i Oslo (SiO) på sin side takket nei.

–⁠ Vi er i utgangspunktet positive til flere studentboliger. Men i denne saken vet vi at to av bygningene allerede er bebodde av boligaktivister, sier hovedstyreleder i SiO, Fredrik Øren Refsnes.

Boligokkupant Nina Huse forteller at nummer 40 ble okkupert allerede i 1999 av «Boligaksjonen 2000», som en politisk demonstrasjon mot boligpolitikken i Oslo.

–⁠ Huset så helt jævlig ut i 1999, men vi har brukt mye tid og ressurser på renovering, sier Huse.

For mange av beboerne var dette siste løsning for å skaffe seg tak over hodet, noe de mener skal være samfunnets ansvar. I oktober 2005 ble Hausmannsgate 42 også okkupert, og beboerne har organisert seg i henholdsvis Vestbredden Vell Vel og Alle Kanter beboerforening.

Huse forteller at de nå har satt inn branndør og brannslange i alle leiligheter, etter forskriftene.

–⁠ Brann- og redningsetaten har sagt at hvis vi bedrer brannsikkerheten kan vi etter deres regler fortsette å bo der. Byrådet synes ikke noe om oss, derfor vil de selge, sier Huse.

Støttet av SiO i 1999

–⁠ I 1999 samlet man støtteerklæringer for okkupasjonen, og da gav SiO sin støtte til oss. OAS er ikke fullt så sosialt engasjerte, sier Huse.

Refsnes avviser imidlertid at sosialt engasjement var årsaken til at SiO avviste tilbudet fra kommunen. Han mener at forholdet mellom kommunen og de nåværende beboerne må avklares før SiO kan ta et slikt tilbud opp til vurdering.

–⁠ Det er ikke samskipnadens ansvar å kaste ut noen eller ta stilling til hvorvidt beboerne får bli, sier Refsnes.

OAS er på sin side nærmere en avtale.

–⁠ Vi har fått en henvendelse fra kommunen om at de har en tomt som kan gis bort. Det har ikke vært snakk om noen salgssum, sier Fredrik Arneberg, hovedstyreleder i OAS.

Byråd Øystein Sjøtveit kan verken bekrefte eller avkrefte at bygningene er tilbudt OAS gratis.

–⁠ Men det blir ikke noen stor sum, sier Sjøtveit.

–⁠ Fraskriver seg ansvar

OAS er positive til å gå videre med forhandlingene, og estimerer at det blir snakk om rundt hundre studentboliger. De har sendt inn søknad til Kunnskapsdepartementet (KD) om midler til prosjektet og venter svar fra dem i løpet av uka.

–⁠ Vi ønsker ikke å ta del i konflikten mellom kommunen og okkupantene. Det må kommunen ta seg av. Vi er blitt forespeilet tomme bygninger. Derfor forholder vi oss kun til kommunen og ikke okkupantene, sier Arneberg.

Han forteller at OAS avventer behandlingen Oslo kommune vil gjøre internt i saken, og vet ikke når en eventuell overtagelse av bygningene vil skje.

Boligokkupantene mener på sin side at OAS ikke kan fraskrive seg ansvar når de aksepterer tilbudet fra kommunen.

–⁠ Med en gang OAS ønsker å ta over disse bygningene er de i konflikt med oss, sier Huse.

Avventer

Studentenes tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo (VT) har foreløpig ikke tatt noe standpunkt vedrørende de okkuperte byggene.

–⁠ Vi har gitt signaler om at vi er interesserte i tomter. Men når det gjelder disse bygningene er vi nødt til å kjenne saken bedre. Vi vil ha mer info på bordet, sier VT-leder Mari Berdal Djupvik.

Hun forteller at hun ikke hørt noe om at byggene vil bli overlevert tomme.

–⁠ Hvis bystyret garanterer tomme boliger vil ikke vi motsette oss dette. Ettersom mangelen er så stor kan vi ikke takke nei til boliger, sier Djupvik.