IKKE FORNØYD: - Jeg tar ikke vedtaket med knusende ro, sier daglig leder i Inside Ingrid Valente, som nå klager på vedtaket om 0 kroner i tildeling for 2010.
IKKE FORNØYD: - Jeg tar ikke vedtaket med knusende ro, sier daglig leder i Inside Ingrid Valente, som nå klager på vedtaket om 0 kroner i tildeling for 2010.

Klager på tilde­lings­vedtak

På forrige Velferdstingsmøte fikk BI-avisen Inside og tidsskriftet Argument kraftige kutt i pengestøtten. Nå klager begge på vedtaket.

Den BI-baserte studentavisa Inside fikk på Velferdstingets tildelingsmøte 5. oktober ingen støtte til drift i 2010. Daglig leder i Inside Ingvild H. Valente, skriver i sin klage til Velferdstinget (VT) blant annet at at «Finanskrisen har satt sine spor også i Inside. Store annonseinntekter er barbert bort. (…) Hvis Velferdstinget ser bort fra denne klagen, vil det få konsekvenser for avisen»

Det påpekes også at Inside så langt i år har hatt et negativt resultat, har en reservekapital på null kroner, og heller ikke midler til året som kommer

Innsideuenighet i Inside

Til tross for at de søkte om over en halv million kroner, men fikk ingen ting, tok ansvarlig redaktør det hele med knusende ro:

«Inside er en 100 prosent annonsefinansiert avis, så vi klarer oss fint uten støtte fra VT. Det hadde selvfølgelig vært en bonus å få pengene, men det at vi ikke fikk dem skaper ingen endringer hos oss», sa ansvarlig redaktør Karina Jørgensen til Universitas da.

Valente forteller nå at hun og ansvarlig redaktør er enig om å være uenige på dette punktet, og at redaktør ikke har noe med det økonomiske og administrative å gjøre.

–⁠ Vi skal få det til å gå rundt uten pengestøtte fra VT, og vi vil ikke være nedleggingstruet som Argument hvis kravet ikke blir innvilget. Men det blir et tøft år uten, og det vil kunne få konsekvenser for breddegraden i dekningen vår, sier Valente.

Inside har nå moderert sitt krav fra 500 000 kroner til 225 000 kroner.

Argument prøver igjen

I fjor ble Argument tildelt summen de søkte, 190 000 kroner. I år søkte de om 360 000 kr, Arbeidsutvalget (AU) innstilte på 300 000, og resultatet var en tildeling på 208 240 kroner

Redaktør Anna Helene Valberg uttalte da frykt for nedleggelse, og nå ønsker Argument i sin klage «(…) å få tildelt 250 000 som et sikkerhetsnett for 2010, slik at de får trykket minimum tre nummer eller muligens fire av neste års fem planlagte utgivelser, om annonseinntektene blir slik de håper. (…) Det er en situasjon vi håpet å slippe, men som tross alt er bedre enn fullstendig nedleggelse.»

Klagene vil bli behandlet på neste Velferdstingsmøte 9. november.