HVEM SKAL STYRE? Kantine, idrettstilbud, studentboliger, servicesenter, bokhandel og helsetjeneste styres av studentene. En ny rapport tar til orde for at det bør endres.
HVEM SKAL STYRE? Kantine, idrettstilbud, studentboliger, servicesenter, bokhandel og helsetjeneste styres av studentene. En ny rapport tar til orde for at det bør endres.

–⁠ Studenter er ikke kompetente til å styre samskip­na­dene

En ny rapport hevder det er problematisk at studenter har styreflertall i samskipnadene.

HVEM SKAL STYRE? Kantine, idrettstilbud, studentboliger, servicesenter, bokhandel og helsetjeneste styres av studentene. En ny rapport tar til orde for at det bør endres.
HVEM SKAL STYRE? Kantine, idrettstilbud, studentboliger, servicesenter, bokhandel og helsetjeneste styres av studentene. En ny rapport tar til orde for at det bør endres.

–⁠ Rapportens konklusjoner baserer seg på et sviktende grunnlag, sier Øyvind Gjengaar, hovedstyreleder i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

I en fersk rapport kommer det frem at det er et behov for å vurdere dagens styringsmodell i landets studentsamskipnader, der studenter har flertall i styrene. Rapporten, som er laget av BDO Noraudit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, peker på at studentene i mange tilfeller er unge personer med manglende kompetanse.

–⁠ Det er kjempeviktig med studentrepresentasjon, og jeg mener at de som betaler semesteravgiften skal få være med på å forvalte disse pengene. Det gjelder å ta valget mellom demokrati og effektivitet, og vi prøver å ivareta begge deler, sier Gjengaar, som mener legitimiteten til samskipnadene er avhengig av studentstyring.

Demokratisk prinsipp

I SiO velges studentrepresentantene av studentene i Velferdstinget (VT), som også legger føringer på hva SiO skal bruke semesteravgiften til.

Jenny Nygaard, leder for VT, har ikke forståelse for de konklusjonene som rapporten kommer med.

–⁠ Vi kjenner oss på ingen måte igjen i det virkelighetsbildet som rapporten maler. Det er snakk om å ha et demokrati. Og selv om et demokrati ikke nødvendigvis er den mest effektive styremåten, er det likevel et veldig viktig prinsipp, sier Nygaard og mener det ikke er problemer med å finne kompetanse:

–⁠ Vi er 40 000 studenter, og det er helt uproblematisk å rekruttere evnerike studenter blant disse.

Hun mener studentstyring og påvirkning på velferdstilbud er selve kjernen i samskipnadene.

–⁠ Sviktende grunnlag

Heller ikke Anne Karine Nymoen, leder i Norsk Studentunion (NSU), går god for rapportens vurderinger.

–⁠ Det blir for lettvint å skylde på studentene. Min erfaring er at de studentene som sitter i styret er dyktige og godt kvalifiserte. De får opplæring i stillingen, og er flinke til det de gjør. Jeg er heller ikke enig i at det kan oppstå en rollesammenblanding som følge av å sitte i styret og samtidig være studentpolitiker.

Gode erfaringer i SiO

Kommunikasjonsdirektør i SiO, Nina Langeland, sier at SiO har gode erfaringer med den studentstyringen som er i dag.

–⁠ SiO har en lang tradisjon for studentstyring, og vi opplever studenter som både viktige, dyktige og engasjerte samarbeidspartnere.

Åsa Elvik, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD), sier at de først og fremst ønsker å få til en dialog med de involverte aktørene i arbeidet med oppfølgingen av rapporten.

–⁠ Organiseringen av samskipnadene er helt spesiell, og eventuelle justeringer av denne organiseringen må komme etter at KD har vært i dialog med de involverte. KD vil bygge på samskipnadsloven i oppfølgingen av rapporten, og komme til egne konklusjoner ut i fra dette.

Universitas har vært i kontakt med BDO Noraudit, men selskapet ville ikke komme med noen kommentarer utover det som står i rapporten.