MOTMAKT: Leder i Rød Front Ingvar Skjerve leder, leder i Blindern SV Harald Nicolaisen og leder for De Radikale Benjamin Endré Larsen ønsker å gjøre felles front mot omstillingen i akademia.
MOTMAKT: Leder i Rød Front Ingvar Skjerve leder, leder i Blindern SV Harald Nicolaisen og leder for De Radikale Benjamin Endré Larsen ønsker å gjøre felles front mot omstillingen i akademia.

Radikal front

Rød Front, Blindern SV og De radikale skal slå seg sammen og danne felles front mot omorganiseringen av Universitetet.

I dag, onsdag 2. mars, stifter Rød Front, De radikale og Blindern SV et historisk listesamarbeid.

–⁠ Studentparlamentet har vært sandpåstrøere for Clemet og Giske, og har ikke gjort jobben sin med å reflektere meningene blant studentmassen. Det er derfor viktig at vi som bryr oss om det vitenskapelige fellesskapet og Universitetet nå engasjerer oss, sier leder i studentforeningen Rød Front, Ingvar Skjerve.

Rød Front, Blindern SV og De radikale ønsker å skape en bredere bevegelse med velgergrunnlag utenfor det etablerte studentpolitiske miljøet.

–⁠ Vi håper med dette å kunne styrke Studentparlamentets legitimitet gjennom økt valgdeltagelse, poengterer Benjamin Endré Larsen, leder for den studentpolitiske gruppen De radikale.

Allmøter og debatter

Listesamarbeidet vil bygges rundt statutter som andre organisasjoner også etter hvert kan slutte seg til. Initiativtagerne vil dessuten samles rundt et eget allmøte, felles valgkamp og debattmøter. På spørsmål om hvorfor de tre gruppene nå slår seg sammen er svaret som går igjen at man ønsker en felles front mot omorganiseringen av Universitetet.

–⁠ Vi vil legge til grunn en forståelse av det som ligger bak omstillingen, og slik skape en vesensforskjell fra de andre valgalternativene, sier Larsen.

Skjerve er sterkt kritisk til at de seneste endringene i akademia stort sett har blitt gjennomført med Studentparlamentets velsignelse.

–⁠ Vi ønsker å ta stafettpinnen videre fra Fritt Akademia om å bevare Universitetets autonomi og retten til gratis utdanning, sier han.

Utfordrer

–⁠ Rød Front har tidligere markert seg med en utenomparlamentarisk profil og ikke stilt til valg i Studentparlamentet. Hvorfor er det nå aktuelt å engasjere dere i studentpolitikken?

–⁠ Studentparlamentet har vært høringsinstansen for studentene i omleggingen av akademia. Når Studentparlamentet da fremstår som uoversiktlig og utilgjengelig for studenter flest, er det viktig å arbeide for åpnere beslutningsprosesser, sier Skjerve.

Politikken som skal fremmes i dette samarbeidet bør i følge Skjerve være forankret i grasrota, og styres av aktivistene.

–⁠ Studentparlamentet viser ikke særlig engasjement for å kommunisere med studentene. Vi vil ha en bevisst holding til dette, slik at studentpolitikk kan engasjere flere enn bare studentpolitikerne.

Skjerve er opptatt av samlingen blir en styrking av venstrekreftene på Blindern.

–⁠ De Radikale har lenge vært alene på venstresiden i Studentparlamentet. Jeg håper nå at Blindern SV og Rød Front kan mobilisere til et bredere engasjement rundt studentpolitikken.