-HVA ER VITSEN? Redaktør i Argument, Anna Helene Varberg (t.h.), kjempet en bitter kamp om sårt trengte midler.
–⁠ HVA ER VITSEN? Redaktør i Argument, Anna Helene Varberg (t.h.), kjempet en bitter kamp om sårt trengte midler.

Argument kveles

Etter å ha fått mindre enn 60 prosent av søknadssummen i Velferdstinget, frykter Argument-redaktøren at nedleggelse er eneste løsning.

INGEN STØTTE TIL INSIDE: Daglig leder i Inside, Ingvild Valente, sier dette får konsekvenser. Redaktøren i avisa tar imidlertid beskjeden med ro.
INGEN STØTTE TIL INSIDE: Daglig leder i Inside, Ingvild Valente, sier dette får konsekvenser. Redaktøren i avisa tar imidlertid beskjeden med ro.
FRYKTER NEDLEGGELSE:
Redaktør Anna Helene Valberg (t.v.) og samfunnsredaktør Julie R Andersen i Argument frykter nedleggelse av tidsskriftet.
FRYKTER NEDLEGGELSE: Redaktør Anna Helene Valberg (t.v.) og samfunnsredaktør Julie R Andersen i Argument frykter nedleggelse av tidsskriftet.

–⁠ Hva er vitsen? nærmest ropte Anna Helene Valberg da Velferdstinget (VT) offentliggjorde hvor mye mediestøtte tidsskriftet Argument får tildelt for 2010.

Tydelig rystet forlot Argument-redaktøren VT-møtet i Rådssalen sent mandag kveld. Argument hadde søkt om 360 000 kroner, men fikk bare bevilget 208 240.

–⁠ Vi vet ikke om vi kan drive videre. Bare trykkerikostnadene våre er på 200 000, sier redaktør Valberg.

Har mistet mye støtte

Argument har i løpet av 2009 mistet støtte tilsvarende 35 prosent av budsjettet fra andre kilder enn Velferdstinget (VT), og håpet derfor at de ville demme opp for dette tapet.

–⁠ Vi har mistet 90 000 kroner i støtte fra UiO, 37 500 kroner i reklameinntekter fra Akademika og 20 000 kroner i støtte fra Fritt ord. Vi hadde i hvert fall håpet at VT dekket inn den manglende støtten fra universitetet. Dette fikk vi signaler om under fjorårets budsjettmøte, men VT har kort hukommelse, sier Valberg.

–⁠ Vi forstår at VT også har det kjipt. Det at vi ikke ble kuttet i forhold til fjoråret er et signal om at VT vil beholde oss, men at heller ikke de har penger, sier Valberg.

Arbeidsutvalget til Velferdstinget innstilte på at Argument skulle få 300 000 kroner. Leder i arbeidsutvalget Jenny Nygaard peker på to diskusjoner på møtet som kan ha vært utslagsgivende for valget om å ikke gi Argument mer støtte.

–⁠ For det første ble det diskutert om Argument er en studentpublikasjon eller et studentmedium. Er de en studentpublikasjon, har de ikke rett på støtte fra VT. For det andre var det en mer generell diskusjon om det er Velferdstingets oppgave å dekke inn tap alle studentmediene har hatt som følge av finanskrisen.

Unikt tilbud

Når godkjent møtereferat legges frem, har Argument en klagefrist på to uker.

–⁠ På den tiden skal vi sette oss ned å se på hvor vi kan kutte utgifter og søke støtte der vi kan. Vi vet per i dag ikke hva resultatet blir, men det er en mulighet for at vi må legge ned, sier Valberg.

Julie R. Andersen er samfunnsredaktør i Argument. Hun sier studentene vil miste et unikt produkt og tilbud dersom Argument legges ned.

–⁠ På veldig få år har vi opparbeidet oss en naturlig posisjon mellom de rene akademiske tidsskriftene og dagspressen. Vi gjør en viktig jobb med å få unge akademikere ut i verden.

Argumentskribenter har flere ganger blitt kontaktet av forlag som er interesserte i å tilknytte dem til seg som forfattere.

Skuffet over universitetet

Studentpolitiker og styreleder i Argument, Ingvild Hammervoll er mer skuffet over universitetet enn VT.

–⁠ Egentlig var pengene vi fikk fra universitetet en oppstartspakke som bare skulle gå over tre år, men den ble utvidet til fire. I fjor virket det imidlertid som om universitetet ville gjøre ordningen om til et fast bidrag.

Hammervoll spekulerer i om finanskrisen kan være noe av grunnen til kuttet i støtte, men kan ikke si det med sikkerhet.

–⁠ Begrunnelsen vi har fått fra universitetet er at dette var en midlertidig løsning som de ikke ønsket å fortsette.

Ikke alle frykter kniven

BI-avisen Inside fikk ingen bevilgninger på mandagens møte, til tross for at de søkte om over en halv million kroner. Det tar redaktøren med knusende ro.

–⁠ Inside er en 100 prosent annonsefinansiert avis, så vi klarer oss fint uten støtte fra VT. Det hadde selvfølgelig vært en bonus å få pengene, men det at vi ikke fikk dem skaper ingen endringer hos oss, sier ansvarlig redaktør Karina Jørgensen.

Universitas hadde søkt om 150 000 mer enn i fjor, på grunn av nedgang i annonseinntekter. Den bevilgede summen endte opp på to millioner, en økning på drøyt femti tusen.

–⁠ Det er tydelig at VT har dårlig råd i år, og det er synd at det går ut over studentmediene, som er et viktig velferdstilbud. At vi likevel får mer midler til neste år ser jeg som en anerkjennelse av den jobben vi gjør, sier redaktør i Universitas Aksel Kjær Vidnes.