KOMMER MED KRAFTIG SKYTS: Erik S. Reinert går til angrep mot den nyklassiske oppfatningen av økonomifaget i sin siste bok.
KOMMER MED KRAFTIG SKYTS: Erik S. Reinert går til angrep mot den nyklassiske oppfatningen av økonomifaget i sin siste bok.

Angriper vulgær­ka­pi­ta­lismen

Vi er midt i en økonomisk krise, og den spontane orden er byttet ut med kaos. Reinert gir oss innblikk i ulvetiden som har ført oss hit.

Erik S. Reinert fikk med sin forrige bok æren for å ha spådd finanskrisen ett år før den slo inn for fullt, og boka var visstnok Bill Clintons sengelektyre da den kom. Med Spontant kaos – økonomi i en ulvetid tar Reinert et oppgjør med den nyklassiske oppfatningen av økonomifaget, som i følge han har rådet siden Berlinmurens fall. Den utstrakte troen på et selvregulerende marked er, ifølge Reinert, en av årsakene til finanskrisen, miljøkrisen, energikrisen og økende fattigdom rundt om i verden. Reinert kommer med kraftig skyts og treffer en del innertiere. En svakhet i boka er imidlertid hvem Reinert sikter mot, er den store stygge ulven selve økonomifaget eller Washington-institusjonene?

Reinert plasserer seg imidlertid i en spennende posisjon med sitt syn på kapitalismen; han er høyrevridd med sin vektlegging av entreprenørene og kapitalistene, venstrevridd i forhold til statens nøkkelrolle i kapitalismen og utenfor høyre-venstreaksen med sitt syn på teknologien som den sentrale drivkraften i økonomien. Ut fra denne posisjonen argumenterer Reinert for at økonomifaget har blitt for abstrakt og virkelighetsfjernt, og at andre teorier og innfallsvinkler til faget må revitaliseres. Forskjellige medisiner må skrives ut for å hjelpe ulike lands økonomiske problemer. Reinert henviser til et rikt utvalg av økonomer som er kritiske til det ensidige synet på markedet som harmoniskapende mekanisme.

I forbindelse med dagens debatt om forvaltning av oljeformuen i Norge, viser Reinert til USA på 1990-tallet, der innovasjon og teknologiske framskritt ga høy vekst uten at det førte til inflasjon. Han argumenterer for å investere oljepenger i framtidsretta teknologi: «På den måten vil vi både skape interessante og godt betalte arbeidsplasser i Norge, samtidig som vi kunne bidra til å løse verdenssamfunnets store problemer».

Stilmessig bærer boka preg av å være en samling foredrag og artikler. Det ødelegger noe av helhetsinntrykket når de samme argumentene og resonnementene gjentas flere ganger. Men til tross for en rotete stil har Reinert levert ei god bok, som kanskje bør ligge på nattbordet til vår egen statsminister i disse krisetider.