BLE LURT: Arnved Nedkvitne (t.h.) med sin advokat Perben Mo Fredriksen. (Arkivfoto: Ingar Haug Stenholt)
BLE LURT: Arnved Nedkvitne (t.h.) med sin advokat Perben Mo Fredriksen. (Arkivfoto: Ingar Haug Stenholt)

Regelbok forsømt i 16 år

Personalhåndboka til UiO gir saksøkende Arnved Nedkvitne rett til å bli i sin stilling midlertidig. Problemet er at boka skulle vært oppdatert i 1993.

Da nylig oppsagte Arnved Nedkvitne gikk til sak mot Universitetet i Oslo (UiO), regnet han med å få sitte i stillingen sin inntil saken var avgjort i Tingretten. Det har han nemlig rett til ifølge personalhåndboka ved UiO.

Håndboka er imidlertid ikke oppdatert på lovendringer foretatt i 1993. Lovendringen i 1993 ga begrensninger i forhold til punktet om utsettende virkning.

–⁠ Hildur Nilssen, jurist i Forskerforbundet, min advokat og jeg ba om et møte for å drøfte hvordan jeg kunne bli sittende i stillingen til saken var avgjort. På møtet avviste universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe blankt å drøfte en slik forlengelse, sier Nedkvitne.

Nedkvitnes advokat, Preben Mo Fredriksen, er overrasket over at UiO går bort fra bestemmelsene slik de står skrevet i personalhåndboka.

–⁠ Som ansatt ved UiO vil man gå ut fra at bestemmelsene i personalhåndboka gjelder.

Slik jeg leser det, har universitetet gitt sine ansatte en utvidet rettighet. Går du til søksmål mot et vedtak om avskjedigelse, kan ikke UiO iverksette vedtaket før søksmålet har vært oppe i retten, sier han.

Henning Jakhelln, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, klør seg i hodet over at personalhåndboka ikke er oppdatert.

–⁠ Det er flaut at henvisningen til Tjenestemannsloven ikke er korrekt i personalhåndboka ved UiO. En så misvisende opplysning er egnet til å villede ansatte, og dette er uheldig, sier han, og tilføyer at UiO har hatt svært god tid på seg til å korrigere personalhåndboka på dette punktet ettersom endringen kom i 1993.

Dersom Tjenestemannslovens bestemmelser legges til grunn, er det ifølge Jakhelln opp til Universitetsstyret å avgjøre om Nedkvitne får bli sittende i stillingen sin til avskjedssaken kommer opp i Tingretten, eller ikke.

–⁠ Det er ikke noe i veien for at UiO gir den ansatte vilkår som er bedre enn det som følger av lovens minstekrav. Så må man spørre seg om den manglende oppdateringen av håndboken får den rettslige følge at avskjedigede professoren fortsette i stillingen inntil videre, sier Jakhelln.

Universitetsdirektør Bjørneboe vil ikke uttale seg i saken, da det vedrører en personalsak.