Sosia­list­fler­tall blant NSU-ansatte

Etter at NSUs administrasjon fikk et SV-medlem som leder, har ytterligere to SVere blitt ansatt i det femtallige sekretariatet.

Sekretariatet i Norsk studentunion (NSU) er en politisk nøytral administrasjon som skal legge til rette for det politiske arbeidet til de tillitsvalgte. NSU ser det likevel ikke som et problem at tre av de fem ansatte i sekretariatet (én av dem er i fødselspermisjon) er tilknyttet Sosialistisk Venstreparti (SV).

–⁠ Det hadde vært uheldig dersom administrasjonen hadde drevet politisk styring, men dette er veldig fjernt fra sannheten, sier sekretariatsleder i fødselspermisjon, Heidi Sund.

Etter at hun ble ansatt i første halvår av 2007 under det forrige arbeidsutvalget til NSU, har ytterligere to SVere fått jobb i sekretariatet: Sekretær Janne Nyhus, fra oktober 2007, og Sunds vikar, Trond Yngve Larsen, fra august i år.

–⁠ Uklokt

Heidi Sund sier at hun har formidlet stillingsutlysninger til personer hun antok at den var aktuell for.

Det er helt naturlig at man bruker sine nettverk på denne måten.

Heidi Sund, sekretariatsleder i NSU

–⁠ Det er helt naturlig at man bruker sine nettverk på denne måten, sier Heidi Sund.

–⁠ Ble utlysningen sendt ut til e-postlister internt i SV?

–⁠ Nei, det hadde virket veldig rart.

Både Sund og hennes stedfortreder Trond Yngve Larsen bedriver politikk som en hobby på si. Janne Nyhus var derimot inntil juni feministisk leder i Sosialistisk Ungdom (SU), og satt i kraft av dette vervet også i SVs kvinnepolitiske utvalg. Hun har også tidligere sittet i SUs sentralstyre.

Tidligere NSU-ansatt Lasse Narjord Thue mener det er uklokt å ansette mange med bakgrunn fra samme parti.

–⁠ Litt avhengig av hvilke tillitsvalgte som velges på Landstinget kan fort én ekstra person med partitilhørighet i sekretariatet gjøre at det utad blir oppfattet som en ubalanse, som igjen kan gi grunnlag for den typen kritikk som reises nå, sier Thue, som har god innsikt i NSU-systemet etter sine fem år som ansatt, hvorav ett i permisjon. Selv er Thue politisk aktiv for Venstre.

–⁠ Partitilhørighet irrelevant

Både NSUs sekretariat og arbeidsutvalget, som avgjør ansettelsene, mener det er naturlig at folk med politisk bakgrunn innehar stillinger i NSU.

–⁠ NSU er en organisasjon som trenger engasjerte og flinke mennesker, og derfor er det ikke en ulempe å ha politisk erfaring, sier permittert sekretariatsleder Heidi Sund.

–⁠ Men bør det ikke være en balanse, framfor en overvekt av SVere?

–⁠ Ingen i NSU er ansatt som politikere, men som dyktige administrasjonsarbeidere. Altså, jeg åpner jo ikke posten på en SV-måte, jeg gjør ikke økonomi- og personalarbeid på en sosialistisk måte, sier Sund.

NSUs øverste tillitsvalgte, leder Ingvild Reymert, poengterer at det er kompetanse, referanser og arbeidserfaring som vektlegges i ansettelser.

–⁠ Vi er svært opptatt av at ansettelsesprosessene går ryddig for seg. Partitilhørighet er ikke relevant når vi ansetter, sier Reymert, som selv har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom.