BEKYMRET: Kristian Mollestad, hovedtillitsvalg i Forskerforbundet ved UiO, mener tallene som fremkommer i HFs medarbeiderundersøkelse er bekymringsverdige.
BEKYMRET: Kristian Mollestad, hovedtillitsvalg i Forskerforbundet ved UiO, mener tallene som fremkommer i HFs medarbeiderundersøkelse er bekymringsverdige.

Under­sø­kelse avslører HF-mobbing

I en ny rapport fra Det humanistiske fakultet kommer det frem at over tolv prosent av de vitenskapelig ansatte mener de har blitt utsatt for mobbing. Studentparlamentet frykter undervisningen blir preget av et dårlig arbeidsmiljø.

Undersøkelsen viser at tolv prosent av de som svarte har følt seg mobbet. Flertallet av disse er over 50 år. Hele 27 prosent svarer dessuten at de har vært vitne til at andre har blitt utsatt for mobbing eller trakassering i løpet de seks siste månedene.

–⁠ Disse tallene er svært urovekkende. Det humanistiske fakultet (HF) er et av de fakultetene som har opplevd omorganiseringen etter Kvalitetsreformen aller mest, og dette mener vi kan ha hatt innvirkning på arbeidsmiljøet, sier Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Mollestad mener Kvalitetsreformen har skapt mer arbeid for de ansatte, og at medarbeiderne ikke føler at de strekker til fordi de må fordele seg mellom forskning og undervisning. Dette mener han kan føre til usunn konkurranse og dårlig arbeidsmiljø mellom de ansatte.

–⁠ Blir ikke hørt

Arnved Nedkvitne er professor ved HF, og mener at en del av årsaken til de høye tallene kommer av at professorene ikke blir hørt i saker som gjelder deres fagfelt. Han sier at det å bli fratatt arbeidsoppgaver, som gjør at man ikke fungerer i jobben, oppleves som mobbing.

–⁠ Det har vært en årelang tradisjon for at fagpersoner ved universitet skal ha innflytelse her. Når de mister en slik rett oppleves det som mobbing, samtidig som det senker kvaliteten på universitet, sier han.

Kristian Mollestad sier at dette i stor grad også gjelder resten av universitetet, og at mange av de ansatte ved UiO mener de har for liten grad av medbestemmelsesrett.

–⁠ Vi har fått rapportert inn flere tilfeller der ansatte føler seg mobbet, men ikke i det omfanget som undersøkelsen her reflekterer, sier han.

Over gjennomsnittet

I undersøkelsen blir tallene sammenlignet med et landsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen, hvor kun 4,5 prosent oppgir at de har vært utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen.

Anne Ma Eide, fakultetsdirektør ved HF, sier det er for tidlig å kunne si noe om årsakene til det høye tallet, men fremhever at de nå skal jobbe videre med rapporten.

–⁠ Frem til april skal vi drøfte funnene og sette opp handlingsplaner for alle instituttene. Vi skal også gjenta undersøkelsen om to år, sier hun.

Kaja Schiøtz, lokal tillitsvalgt ved HF fra Forskerforbundet, sier at det blant annet er viktig å ta for seg selve mobbebegrepet for å finne ut av hvorfor tallene er så høye.

Påvirker studiehverdagen

Heine Skipenes, leder i Studentparlamentet, synes resultatene i HF-undersøkelsen er urovekkende, og mener at tallene understreker behovet for en generell kartlegging av arbeidsmiljøet på hele universitetet. Han legger vekt på at det ikke bare er de ansattes miljø som må undersøkes, men også studentenes.

–⁠ Når arbeidsmiljøet blant de ansatte er dårlig, er det trolig at det samme gjelder for studiemiljøet, sier han.

Skipenes understreker at arbeidsmiljø og studiemiljø er nært knyttet sammen.

–⁠ Studiemiljøet – og undervisningen – blir så klart preget av et dårlig arbeidsmiljø. Man merker det jo hvis en av de vitenskapelig ansatte har en dårlig dag, sier han.

–⁠ Så et dårlig arbeidsmiljø gir dårligere undervisning?

–⁠ Det vil jeg være forsiktig med å si, men det er klart det preger studiehverdagen.

I løpet av 2008 vil det komme en undersøkelse som skal kartlegge studiemiljøet. Denne undersøkelsen vil ha særlig fokus på mobbing, seksuell trakassering og diskriminering.

–⁠ Medarbeiderundersøkelsen på HF har gitt bensin på bålet til å få denne undersøkelsen i gang, sier Skipenes.

Alvorlig

AVVENTER: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil se hvilke tiltak HF kommer frem til før det iverksettes undersøkelser ved de andre fakultetene.
AVVENTER: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil se hvilke tiltak HF kommer frem til før det iverksettes undersøkelser ved de andre fakultetene.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe sier de tar funnene i undersøkelsen svært alvorlig.

–⁠ Undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom de høye mobbetallene og det sosiale samspillet og engasjement i organisasjonen. Dette må vi jobbe for å bedre, sier hun.

HF er så langt det eneste fakultetet som har gjennomført en slik medarbeiderundersøkelse. Bjørneboe sier at det foreligger konkrete planer om å gjennomføre tilsvarende undersøkelser på de andre fakultetene ved universitet, men når det blir, er ennå ikke avgjort.

–⁠ Vi må først se på hvilke tiltak HF nå kommer frem til, sier hun.

Hun legger til at initiativet til å gjennomføre slike undersøkelser ved andre fakulteter likevel må komme fra fakultetene selv.