Frie student­me­dier?

I forbindelse med de foreslåtte endringene i Velferdstingets (VT) mediepolitiske dokument har det kommet misvisende antydninger om at argument ikke lenger vil være støtteberettiget. VTs leder Stine Winger Minde sier til Universitas 18. april at «Problemet til argument er at de beveger seg i grenseland til det de skal skrive om. De skriver om EU og Tyrkia, ikke studentpolitikk. Sånn som det er i dag er jeg ikke sikker på om de er berettiget til støtte». Det er grunn til å stille spørsmål ved Mindes tolkning av hva argument kan eller ikke kan skrive om.

I forslaget til «Mediepolitiske tildelingskriterier» står det å lese at «Mediene skal gi nyheter av høy kvalitet, samt relevant informasjon til studentene, bidra til debatt, sette fokus på viktige saker og fremme studentkultur i all sin form».

Vi vil påstå at ingen andre studentmedier har et så bredt faglig utsyn og gir studentskribenter så frie tøyler som argument

Vi vil påstå at ingen andre studentmedier har et så bredt faglig utsyn og gir studentskribenter så frie tøyler som argument, både når det gjelder valg av tema og politisk budskap. En rask titt i arguments arkiv (http://argument.uio.no) bekrefter dette synet, og at vi bidrar til debatt blant studenter er åpenbart for alle som fulgt med på bladet.

I det mediepolitiske dokumentets kriterier for støtteberettigelse oppfyller argument samtlige ti kriterier. Blant annet: «Mediet må være åpent for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO». argument har meget godt nedslag blant realfagsstudentene, i tillegg til at vi allerede har fast tilknyttede redaksjonsmedlemmer fra BI, jus, og en rekke andre SiO-institusjoner, og vi arbeider aktivt for å rekruttere skribenter utenfor Blindern.

Deretter tilbake til hva vi kan og ikke kan skrive om. Kriteriet «levere en politisk uavhengig dekning fra nasjonal og internasjonal utdannings- og studentpolitikk…» betyr ikke at vi ikke skal dekke EU, det betyr at vi også skal ha utdanningssaker. Og det har vi i hvert nummer. Det som foreslås endret med dette tildelingskriteriet er for det første at studentmedier nå skal dekke internasjonal utdanningspolitikk. argument er det eneste av studentmediene som allerede oppfyller dette kravet da vi i #1/07 og #2/07 har lengre reportasjer om kontroverser og forskningsresultater ved to av verdens høyest rangerte universiteter. For det andre tas kravet om nyhetsdekning ut av punktet; dermed inviterer kriteriene i større grad enn i fjor til medier som argument.

Når Stine Winger Minde sier at argument «beveger seg i grenseland til det de skal skrive om» bygger det tydeligvis på mangelfull lesing av det mediepolitiske dokumentet og endringsforslagene til dette. Vi håper derfor at Minde og resten av VT bidrar til å opprettholde mangfoldet og kvaliteten i Oslos studentoffentlighet ved å falle ned på standpunktet som er i tråd med deres egen mediepolitikk: argument er støtteberettiget.

Innlegget er forkortet (red.anm)