SKEPTISK: -- Vedtaket om å støtte Argument vil føre til at mange andre studentdrevne tidsskrifter kan definere seg som et studentmedium, og at de begrensede midlene til studentmedier blir veldig fragmentert, sier Sveinung Holien i Venstrealliansen.
SKEPTISK: – Vedtaket om å støtte Argument vil føre til at mange andre studentdrevne tidsskrifter kan definere seg som et studentmedium, og at de begrensede midlene til studentmedier blir veldig fragmentert, sier Sveinung Holien i Venstrealliansen.

Kritiserer støtte til tidsskrift

Velferdstinget undergraver sin egen mediepolitikk når de gir støtte til tidsskriftet Argument, hevder Venstrealliansens velferdspolitiske talsperson Sveinung Holien.

–⁠ Velferdstinget har ikke forstått sin egen politikk, og skjønner ikke konsekvensen av sitt eget vedtak, sier velferdspolitisk talsperson for Venstrealliansen (VA), Sveinung Holien.

Velferdstinget (VT) fattet mandag vedtak om støtte til studentmedier. I tillegg til å støtte Radio Nova og Universitas, vedtok VT å bevilge nyoppstartete Argument 170.000 kroner. Holien fremmet forslag mot, men ble nedstemt. Han mener vedtaket vil føre til problemer for både VT og andre studentmedier.

–⁠ Velferdstingets støttebetingelser krever nyheter om nasjonal utdanningspolitikk, SiO-tilknyttede læresteder, Studentsamskipnaden i Oslo og studentkulturelle aktiviteter. I siste nummer hadde Argument ingen nyheter som tilfredsstilte disse kravene. Kanskje én artikkel, sier Holien.

Argument mottok 100.000 kroner i oppstartsstøtte fra Universitetet i Oslo i mars i år. Holien mener Arguments nyvalgte sjefredaktør Kristian Meisingset, som inntil juni i år var leder for Moderat Gruppe og utdannings- og studieansvarlig i Studentparlamentet, samtidig som han var kulturredaktør i Argument, har nytt godt av å ha flere hatter.

–⁠ I Arguments tilfelle er det Kristian Meisingset som sitter på alle sider av bordet. I tillegg til at han er redaktør og styreleder, var han inntil nylig også svært aktiv som studentpolitiker. Her brukte han sine kontakter i studentpolitikken til å skaffe økonomisk støtte til tidsskriftet som han nå har blitt redaktør for, sier Holien.

VT-leder Øyvind Gjengaar ønsker ikke å kommentere påstander om at Meisingset har blandet roller.

–⁠ Ufine beskyldninger om at Meisingset har brukt sin posisjon til å få støtte vil jeg ikke kommentere. Velferdstinget tar beslutninger på den informasjonen vi får. Lobbyvirksomhet er en del av politikken, og Meisingset har ikke oppført seg annerledes enn andre.

Meisingset selv, som nå bor i Berlin, mener utspillet fra Venstrealliansen er direkte usaklig.

–⁠ Dette er helt tullete. Alle som har puttet penger i Argument har gjort det fordi de syns det var en god idé og oppfattet magasinet som nødvendig. Det er latterlig å påstå at vi har fått penger på grunn av meg.