TO TING PÅ EN GANG: Jusstudent Magnus Mo (21) benytter gjerne muligheten til å lese rettsfilosofi og trene samtidig. Redaktør av _Filosofisk supplement_, Kristin Selmer, mener det er et godt eksempel på at filosofi ikke bare er forbeholdt lesesalen.
TO TING PÅ EN GANG: Jusstudent Magnus Mo (21) benytter gjerne muligheten til å lese rettsfilosofi og trene samtidig. Redaktør av Filosofisk supplement, Kristin Selmer, mener det er et godt eksempel på at filosofi ikke bare er forbeholdt lesesalen.

Filosofisk trening

Studenttidsskriftet Filosofisk supplement vil besvare det evige spørsmålet: Hva gjør egentlig en filosof?

–⁠ Det er i grunnen ikke så veldig romantisk å være filosof, ler filosofistudent Kristin Selmer (24), og innrømmer at hun som oftest sitter på lesesalen når hun tenker.

Du trenger ikke sitte i lotusstilling i et stille rom for å filosofere; det kan du gjøre like bra på treningsstudioet eller over en kaffekopp i kantina. Det kan likevel lønne seg å være en smule konsentrert når du leser det nystartede fagtidsskriftet Filosofisk supplement, som gis ut ved Program for filosofi ved Universitetet i Oslo. Det anbefaler iallfall masterstudent og tidsskriftredaktør Selmer. Den konsenterte vil få lære mer om hva det å være filosof dreier seg om.

–⁠ Mange ser for seg filosofer som en spesiell type mennesker som bare grubler over liv og død. Kanskje vi kan gi et annet bilde av faget, smiler Selmer.

For filosofistudentene på Blindern er vant til å svare på spørsmål om hva de studerer. Ifølge redaktøren lures det på alt fra hva som er filosofers arbeidsmarked, til hvordan og hvor en skal tenke dypt og grundig over hverdagens små og store trivialiteter.

–⁠ Filosofi er en grunnleggende utdannelse, og faget er veldig relevant og viktig i offentlig debatt, blant annet i tilknytning til medisinsk etikk. Mange universitetsfag, som for eksempel fysikk, kunsthistorie og litteraturvitenskap er også innom filosofi, bemerker Selmer.

Første utgave av det tenkende tidsskriftet kom ut før jul og handlet om makt. Tidsskriftet skal gis ut to ganger i semesteret, og tema for neste nummer er rett og slett viten.

–⁠ Eller, det handler også om ikke-viten, og skeptisisme, det vil si hvorvidt det er mulig å ha sikker viten om noe, forklarer Selmer.