Moderat amerikaner: Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis i nordamerikansk historie er selv personlig kristen, men støtter seg ikke til den kreasjonistiske tankegangen som framheves av studentforeningen Transdenmontional Networks. - Kreasjonisme handler om personlig identitet, hevder hun.
Moderat amerikaner: Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis i nordamerikansk historie er selv personlig kristen, men støtter seg ikke til den kreasjonistiske tankegangen som framheves av studentforeningen Transdenmontional Networks. –⁠ Kreasjonisme handler om personlig identitet, hevder hun.

Darwin utfordres

De tramper inn i vitenskapens høyborg og feller en krusende dom over Charles Darwins evolusjonsteori og lovpriser Bibelens skapelsesberetning. Nå er de her: kreasjonistene.

–⁠ Kreasjonistene er betegnelsen på en konservativ kristen bevegelse som er opptatt av å holde fast på Bibelens skapelsesteori. De setter seg opp mot darwinismen og forsøker å tilbakevise evolusjonsteorien, sier Svein Aage Christoffersen, professor i teologi.

I følge en fersk undersøkelse på www.forskning.no støtter majoriteten av amerikanere seg til at mennesket ble skapt i sin nåværende form og ikke er underlagt evolusjon. Er dette en tankegang vi finner igjen i Norge?

Kreasjonister på Blindern

Da studentforeningen Transdenominational Network holdt vekkelsesmøte på Blindern forrige uke sa forkynner Nils Pettersen blant annet følgende: «Universitetet har aldri vært en institusjon som prøver å peke mot himmelen. Derimot har det prøvd å bortforklare det Bibelen forteller oss. Universitetet holder seg til Darwins lære, at vi mennesker stammer fra apene.»

–⁠ Er dette et eksempel på kreasjonisme?

–⁠ Uttalelsen virker som et eksempel på en kreasjonistisk tankegang, sier Christoffersen.

Intelligent Design

Arne Dag Johansen leder for Transdenmontional Networks, vil heller kalle arbeidet for Intelligent Design.

–⁠ Intelligent Design er et alternativ til evolusjonsteorien, sier Johansen.

Han viser til at mange forskere, særlig i USA, arbeider med Intelligent Design som arbeidshypotese.

–⁠ I Norge er det kanskje professor Peder Tyvand ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, som er mest kjent som forsker med Intelligent Design som grunnlag. Han er med i kretsen rundt tidsskriftet Origo.

Origo er en dansk/norsk forening som arbeider med vitenskapelige teorier som tar utgangspunkt i et verdensbilde basert på skapelsestanken. Ifølge Peder Tyvand ønsker de blant annet å fjerne evolusjonsteoriens monopol i norsk akademia, da evolusjonsteorien, ifølge dem, kun er en trospåstand som tilhengerne har maktet å dekke til som en vitenskaplig teori.

Useriøse påstander

Professor i biologi, Dag Olav Hessen, tar imidlertid ikke kreasjonistiske tankeganger seriøst.

Det er ikke annet enn løse påstander. Å bestride at det har foregått en evolusjon, er et stadium vi har passert for lenge siden. Biologiprofessor Dag Olav Hessen.

–⁠ Det er ikke annet enn løse påstander. Å bestride at det har foregått en evolusjon, er et stadium vi har passert for lenge siden, mener han.

–⁠ Ser du noe sammenheng mellom Transdenomiotonal Networks arbeid og det som foregår i USA, hvor de tilbakeviser evolusjonsteorien?

–⁠ Dette kan være en del av en større trend, og den samme tendensen som vi ser i USA med framvekst av kreasjonisme og påstander om «intelligent design».  I USA er dette en stor bevegelse, hos oss er det bare en liten gruppe mennesker som aktivt bekjemper evolusjonsteorien.

Politikk og Gud

Førsteaumensis i nordamerikansk historie, Deborah Kitchen-Døderlein, som selv er personlig kristen, forklarer kreasjonismen i USA på følgende måte:

–⁠ For å forstå kreasjonisme i USA må en se det i sammenheng med det politiske bildet. For å få flere velgere fridde republikanerne til alle kristne ved å ta tak i saker som noen i det kristne miljøet var genuint opptatt av, som abort saken.

–⁠ Tror du denne tankegangen vil være noe vi vil se i en økende grad i Norge?

–⁠ Kreasjonisme er noe som alltid har eksistert i Norge. Kreasjonisme handler så vel mye om personlig identitet som politikk, svarer Kitchen-Døderlein.

Kitchen-Døderlein kan vise til ulike oppfatninger også i USA.

–⁠ I USA er det noen som tror at Bush junior er sendt fra gud, mens andre helt uenig.