Om Styret

Styret

Styret i Universitas består av tre medlemmer valgt av Velferdstinget i Oslo og Akershus og fire medlemmer valgt av redaksjonsklubben.

For perioden 2018/2019 består styret av følgende personer:

Oppnevnt av Velferdstinget:

Henrik Paulsen Mandelid Styrets leder Vara: Jens Lægreid

Henrik Bjørndalen Vara: Markus Neslein

Ingrid Uleberg Vara: Erlend Ditlevsen Aag

Oppnevnt av klubben:

Hans Magnus Meland Klubbleder

Birk Tjeldflaat Helle Vara: Mads Randen

Jørgen Brynhildsvoll Vara: Adrian Nielsen

Vilde Sagstad Imeland Vara: Benedicte Tobiassen