Sofaprat: Forrige torsdag inviterte Velferdstinget til en sofaprat for å bli kjent med kandidatene som stiller til Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre. Mange var enige, få var uenige.
Sofaprat: Forrige torsdag inviterte Velferdstinget til en sofaprat for å bli kjent med kandidatene som stiller til Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre. Mange var enige, få var uenige.

Varsler omkamp om plassene til SiOs hovedstyre

Tre nye studentrepresentanter skal velges inn i SiOs hovedstyre. Valgkomitéen kom mandag med sin innstilling, men noen varsler omkamp.

Tre nye skal inn i SiOs hovedstyre, og åtte kniver om plassene. Det endelige valget skal tas av Velferdstinget (VT) 6. desember (se faktaboks).

Fem av kandidatene møttes til sofaprat på Chateau Neuf forrige uke. Målet var at velgere fra VT, studenter og andre inviterte kunne bli bedre kjent med kandidatene. Universitas var på plass.

Se oversikten over kandidatene og de innstilte nederst i saken.

Ønsker å jobbe mer politisk

Det ble ikke voldsom debatt under sofapraten. Temaene sirkler rundt studentbolig, det nye studenthuset, ensomhet og psykisk helse. Under samtalen om sistnevnte, pekte samtlige på at forebygging er det viktigste satsingsområdet.

–⁠ Vi må ha både lavterskeltilbud og forebyggende tiltak, men vi må vite hva som fungerer, sa Moshuus.

Øystein Klungnes, som også stiller til hovedstyret, pekte på flere arenaer, og at studenter må ha flere muligheter hva gjelder å være sosiale og oppsøke andre studenter.

–⁠ Vi må også jobbe for å kutte ned ventelistene, sa Klungnes.

Visjonene for studenthuset i St. Olavs gate 23, som vil stå klart i 2024, ble også diskutert.

–⁠ Studenthuset må være et sted studenter ønsker å være, sa Moshuus.

Johannessen sa seg enig, og omtalte det som sitt hjertebarn:

–⁠ Det vil være så viktig å få på plass noe i sentrum, og vi må få studentene engasjerte i prosjektet.

Magda Thomsen, som også stiller som kandidat, er direktør i Det norske studentersamfund (DNS), og pekte på at det ikke er mer kontorplass til studentforeninger på huset.

–⁠ Hurra for mer plass til frivillige og studenter, sa hun, før Klungnes la til at han håper det blir en storstue for alle studentene.

Kandidatene meldte også at de ønsker å få ned leieprisene, at man må tenke nytt i boligbyggingen og at SiO bør begynne å jobbe mer politisk inn mot disse målene.

–⁠ Det har vi ikke gjort tidligere, og det på tide å snu det. Det er naivt å tro at samskipnadene ikke skal mene noe om studiestøtten, sa Johannessen.

Det sluttet de andre kandidatene seg til, og pekte på at en mulig vei til mer politisk arbeid er gjennom studentorganisasjonene, VT og norsk studentorganisasjon (NSO).

Les også: Får 5 millioner fra kommunen til nytt studenthus

Ønsker et mer åpent SiO

SiO er ikke underlagt offentlighetsloven, noe som har utløst en lang debatt rundt samskipnadens åpenhet. Samskipnaden er med det ikke pliktig å gi andre innsyn i deres dokumenter og planer. At dette er udemokratisk var nåværende styreleder Stine Johannessen uenig i.

–⁠ Dere nevnte i sted at det er viktig å synliggjøre SiO. Hvordan skal dere gjøre det?

–⁠ SiO er private selskaper som er underlagt lover. Men SiO må også se mer på løsninger på hvordan vi kan åpne opp mer, sier styreleder Johannessen.

–⁠ Men det må være en balanse, for full åpenhet kan begrense hva representantene vil si. Men mer åpenhet for å nå ut til studentene, er lurt, fortsetter hun.

–⁠ Er dere enige i alt?

Noen debatt ble det altså ikke. Etter at kandidatene har presentert sine hjertesaker og ordstyreren gir ordet til salen, spør en om de virkelig er enige i alt? Det synes de å være.

–⁠ Det er en sofaprat da, sier kandidaten Eva Moshuus.

Moshuus selv, Stine Johannessen og Adrian Leander Skagen er kandidatene valgkomiteen mandag annonserte at de har innstilt, eller foreslått, til de tre plassene. Disse har blitt enstemmig innstilt.

Etter at innstillingen er lagt frem, møter Moshuus Universitas for en prat om hvordan hvordan de innstilte kandidatene kan jobbe for studentene.

–⁠ På møtet forrige torsdag ble det pekt på at det var få uenigheter. Vil vi se gjennomslagskraft med nye medlemmer av styret?

–⁠ Vi er nødt til å tenke annerledes om SiO i seg selv. Dette er et fora som skal jobbe for de langsiktige målene.

Moshuus har erfaring fra VTs arbeidsutvalg og var samarbeidsansvarlig i ett år fra juli 2019. Da fikk hun reise rundt på universitetene og høyskolene.

–⁠ Det er ikke til å stikke under en stol at de beste tilbudene er på Blindern. Jeg tror det er mange som ikke opplever å ha den samme oversikten over tilbudene de har, og jeg ønsker å være en stemme for det, sier Moshuus.

I en SMS til Universitas takker nåværende styreleder Stine Johannessen for tilliten og innstillingen. Om VT stemmer slik valgkomitéen har innstilt, vil hun bli styreleder for ett år til

«Det viktigste for meg vil være å sikre fremgang i studenthusprosjektet i samarbeid med Velferdstinget. 2022 er frivillighetsåret, noe jeg mener SiO må koble seg på å være en del av.»

Hun mener de må bistå og gå tettere i dialog med studentfrivilligheten. Det er en av de viktigste instansene for forebygging av ensomhet og psykisk helse, mener hun.

Les også: Ingen økning i studiestøtten i budsjettforliket: – De holder studentene for narr

To kandidater skal benke

Blant de som ikke ble innstilt er det etter hva Universitas erfarer to stykker som ønsker å benke innstillingen, og med det stille seg til disposisjon for hovedstyret.

Jonas Økland ble ikke innstilt. Valgkomitéen begrunner dette i at vedtektene krever at man må være semesterregistrert for å stille til valg. Det er ikke Økland.

«VT kan likevel velje å gå om vedtektene, noko eg jo håpar, då eg trur eg kunne vore ein god studentrepresentant, og i tillegg er student ved oppstartstidspunktet av vervet.», skriver Økland i en SMS til Universitas.

Dermed blir det kanskje kamp om vervene.

«Eg har jobba mykje med politisk påverknad, og det er noko samskipnadane som fellesskap må gjere meir av. Eg meinar dei skal tørre å seie frå, og ikkje vera apolitiske.»

Øystein Klungnes har også planer om å benke på valget 6. desember. I en SMS til Universitas skriver han følgende:

«Det er Velferdstinget som velger representanter til Hovedstyret. Hvis ingen benker, har de i realiteten ingen valgmuligheter annet enn de innstilte kandidatene.»

Han ser ikke bort ifra at representantene i VT kanskje har andre kandidater de ønsker i hovedstyret.

«Ved å opprettholde mitt kandidatur har VT fortsatt en annen valgmulighet åpen», avslutter Klungnes.

Kandidatene til SiOs hovedstyre

  • Svein Olav Sæter
  • Stine Johannessen (innstilt styreleder)
  • Magda Thomsen
  • Adrian Leander Skagen (innstilt)
  • Elsa Kuvene Skaret
  • Jonas Økland
  • Eva Strømme Moshuus (innstilt)
  • Øystein Martin Dulsrud Klungnes