15 lapper mer: Dersom regjeringen holder sitt ord vil heltidsstudenten Charlotte Hjort og ektemannen Jesper få 15 000 kroner med å rutte med i året-
15 lapper mer: Dersom regjeringen holder sitt ord vil heltidsstudenten Charlotte Hjort og ektemannen Jesper få 15 000 kroner med å rutte med i året-

Regjeringen vil gi mer i studiestøtte til studenter med barn:

Studentmor Charlotte (23) mener det ikke strekker til

Regjeringen vil gi heltidsstudenter med barn under 16 år studiestøtte året rundt. Man er likevel avhengig av to inntekter, mener studentmor.

Charlotte Hjort (23) er en av studentene som den nye regjeringa vil gi studiestøtte til hele året. Hun er nemlig blant 13.000 heltidsstudenter i Norge med barn.

Det er i Hurdalplattformen regjeringen har stadfestet lovnaden om økt studiestøtte til heltidsstudenter med barn under 16 år. Hjort får i dag utbetalt 15.000 kroner i måneden fra Lånekassen, 11 måneder i året (se faktaboks nederst i saken). Dersom regjeringa holder sitt ord kan hun vente å få 15 lapper ekstra i året i løpet av de neste fire årene.

Les også: Nå lover regje­ringen billigere tannlege – men bare for halvparten

Trenger stabil inntekt

Hjort tar en master i Japan-studier ved Universitetet i Oslo, men har bosatt seg på Hamar. Universitas møter henne sammen med ektemannen Jesper Hjort (22), lille Pauline på 8 måneder og den tidligere fosterkatten Frøya på tolv måneder.

–⁠ Vi var klare for barn da vi kom hjem fra utveksling. Jeg fra Japan og Jesper Tanzania. Da fikk vi henne med en gang, forklarer Charlotte og smiler til datteren som sitter rolig på fanget hennes.

–⁠ Jeg hadde veldig lyst på barn, og når man er i et stabilt forhold og har vært det i syv år, da tenker man vel at det går bra.

Paret er samkjørte på at de ønsker flere barn, men det må nok vente noen år. Økonomien må strekke til, gjennom en stabil inntekt. Det er ikke bare-bare når én av to lever på studiestøtte.

Fremtiden: UiO-studenten Charlotte Hjort, Jesper Hjort og datteren Pauline har bosatt seg på Hamar.
Fremtiden: UiO-studenten Charlotte Hjort, Jesper Hjort og datteren Pauline har bosatt seg på Hamar.

Studiestøtten strekker ikke til

Familien Hjort er sparsommelige. De bruker tøybleier, kjører elbil og handler én gang i uka, men de er likevel avhengig av sparepenger i banken. Slik studiestøtten til Hjort er i dag strekker den ikke til, men hun understreker at alle monner drar. Hjorts partner var inntil nylig arbeidsledig. Det gjorde situasjonen ekstra utfordrende.

–⁠ Vil det hjelpe på å få en måned ekstra fra Lånekassen?

–⁠ Ja, klart, men vi bruker mer enn 15.000 i måneden. Bare husleia er på 9500 kroner uten strøm. Man er avhengig av å ha to inntekter om man er student med barn, mener hun.

–⁠ Så du tror ikke man kan være heltidsstudent med barn og bare overleve på Lånekassen?

–⁠ Nei, det kan jeg ikke se for meg. Ikke i Oslo hvert fall, spesielt med tanke på boligpriser. Vi flyttet til Hamar så Pauline kunne få eget soverom. Tidligere har vi bodd i familiebolig på Kringsjå studentby. Det var billigere, men mye mindre, forklarer Charlotte.

Hun peker på at det er mange uforutsette kostnader som kan tømme lommeboken.

–⁠ Det første leveåret til barnet kan være veldig billig, men så fort det skjer en uforutsett ting så vil det i praksis ikke gå. Man trenger et sikkerhetsnett.

–⁠ Man er avhengig av å ha to inntekter om man er student med barn

Charlotte Hjort, heltidsstudent i mammapermisjon

Les også: Etterspør mangfold på psyko­log­stu­diet

–⁠ For svak satsning

Universitas har ikke lykkes i å få en kommentar fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vedrørende når tiltaket vil tre i kraft. Det må han komme tilbake til etter han er ferdig med budsjettarbeidet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Opposisjonen på Stortinget har derimot tid til en prat med studentavisa. De er samstemte om at tiltaket må på plass.

Utdanningspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti Freddy Andre Øvstegård forteller på telefon til Universitas at han er enig i at studiestøtten til studenter er for lav.

–⁠ Det er gledelig at regjeringen ønsker å gi økonomisk trygghet til studenter med barn hele året, likevel er det en altfor svak satsing på studiestøtte.

Han mener at også studentkravet om en generell heving av studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden burde vært sikret i den ferske regjeringsplattformen.

–⁠ Kommer samfunnet til gode

Det er konsensus langs den politiske aksen. Kari Anne Jønnes (H), som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, er positiv:

«Jeg mener at det å legge bedre til rette for at flere kan studere uavhengig av alder, jobb- og familiesituasjon er veldig viktig», skriver hun i en e-post.

Hun mener samfunnet vinner på gode støtteordninger for studenter med barn.

«En styrking av støtteordningene for studenter med barn og bedre tilrettelegging av utdanningene håper jeg kan bidra til at flere velger å kombinere det å starte familielivet med å fullføre studiene. Det kommer både den enkelte, arbeidslivet og samfunnet til gode», skriver Jønnes.

Les også: Dette vil den nye regje­ringen gjøre for studentene

Krever mye oppmerksomhet

Tilbake på Hamar har Pauline krabbet seg bort til lekehjørnet hun har i stuen. Hun klimprer på et lite piano og kaster rundt seg med kosebamser. Moren sitter ved siden av og prøver å holde tritt med energinivået til datteren.

–⁠ Dette semesteret er jeg i familiepermisjon, men universitetet lar meg ta fag uansett, forklarer Charlotte mens hun rydder opp etter datteren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tar tid: Det blir ikke like mye tid til masteren for Chalotte Hjort som for studenter ellers.
Tar tid: Det blir ikke like mye tid til masteren for Chalotte Hjort som for studenter ellers.

Hun sier det gikk greit å studere forrige semester, men at barnet nå krever mer oppmerksomhet.

–⁠ Nyfødte sover mye den første tiden, men nå er hverdagen bare kaos. Forrige semester studerte jeg i perioder hele dagen, sier hun.

Familielivet i kombinasjon med studier kan være utfordrende, og det vil ikke en 12-måneders studiestøtte umiddelbart løse. Med forhåpentligvis mer penger på bok og to inntekter i husholdningen, satser hun på at tiden fremover kan bli enklere økonomisk.

Dette får heltidsstudenter med barn under 16 år fra Lånekassen i dag

  • Muligheten til å få omgjort basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker. Basislån er inneværende studieår på 126 357 kroner.
  • Barnestipend: Studenter som har barn under 16 år, kan få ekstra stipend. Har de flere barn, får de mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd – det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften.
  • Tilleggslån: Studenter med barn under 16 år, kan låne inntil 51 150 kroner ekstra i året, med et tak på 102 300 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingen betydning for om en kan få tilleggslån.
  • Kilde: Lånekassen