Framtidens kvadratmeter: Hvis Arbeiderpartiet kommer til makta vil de bygge 3000 nye studentboliger i året på landsbasis. Det mener partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er realistisk.
Framtidens kvadratmeter: Hvis Arbeiderpartiet kommer til makta vil de bygge 3000 nye studentboliger i året på landsbasis. Det mener partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er realistisk.Foto: Aurora Ytreberg Meløe

Hva vil Støre gjøre?

Jonas Gahr Støre sier det skal bli lettere å være heltidsstudent hvis Arbeiderpartiet kommer til makta. Hvor mye mer de vil få å rutte med, er han usikker på.

Han er partileder i Arbeiderpartiet og kjemper mot Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum om å bli Norges nye statsminister. Med valgdagen 13. september like rundt hjørnet, ruller valgkampen innom Campus for en prat med Universitas.

–⁠ Er studenter vanlige folk?

–⁠ Ja. Når vi sier det er vanlige folks tur, er det fordi at vi etter åtte år har erfart at de med mest, har bestemt de store sakene og fordelt de store midlene. De som har fått det trangere økonomisk, skal nå komme først. Det er viktig for dem, det er viktig for å holde ulikheten i Norge nede, og derfor er det også viktig for alle. Mange studenter har erfart tøffe år med koronaen, mistet deltidsjobben sin og hatt problemer med å holde framdriften i studiene. Det er dumt både for dem og samfunnsøkonomisk. Derfor er det særlig viktig å komme studentene i møte de årene som kommer.

–⁠ De siste to årene har Arbeiderpartiet vært det mest populære partiet blant studentene. Hvorfor gjør dere det så bra?

–⁠ For en partileder er det fristende å svare «fordi vi har best politikk». Men jeg tenker at studenter er opptatt av studentpolitikk som er knyttet til studentboliger, studentøkonomi, tilbud om psykisk helsehjelp og andre aktuelle temaer. Der mener jeg vi har god politikk. Også er studenter åpne for det samfunnet vi lever i. Arbeiderpartiet har gode løsninger for den norske samfunnsmodellen, som jeg tror mange studenter verdsetter.

–⁠ De som har fått det trangere økonomisk, skal nå komme først.

Ap-leder Jonas Gahr Støre

–⁠ I vinter gjennomførte Sentio en undersøkelse på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) som viser at flest studenter forbinder Høyre med høyere utdanning. Er det en sektor som har vært en blindsone for Arbeiderpartiet?

–⁠ I et historisk perspektiv har Arbeiderpartiet stemt fram de store utdanningsreformene som gjør universitetene tilgjengelige for ungdom fra alle familier. Vi har voktet gratisprinsippet som Høyre stadig er borte og pirker i, og tatt initiativer til å bygge Universitetet i Tromsø og det som var Universitetet i Bodø. Det at unge mennesker fra familier med en helt vanlig eller en trang økonomi kan studere, er en del av sosialdemokratiets store bidrag til det norske samfunnet. Fortsatt er det nok slik at unge fra ressurssterke familier har lettere for å starte på universitetene, men vår politikk skal legge til rette for at det er mulig å ta utdanning for alle, uavhengig av familiens lommebok.

–⁠ Det er mange politikkområder som er viktige for studenter. Ett av dem er bolig. Like før studiestart i år var det 4487 studenter som sto i kø for studentbolig bare i Oslo. Hvordan vil Ap sikre at studentene har et godt sted å bo?

–⁠ Vi har et programfestet mål om 3000 nye studentboliger i året. Det vil monne over tid. Vi vil også bedre studentøkonomien slik at studentene kan finne seg et sted å bo på studiestedet de er.

–⁠ Er 3000 boliger i året realistisk å få til?

–⁠ Ja, det mener vi er realistisk. Det er jo da på landsbasis, og jeg får ofte spørsmål om det fordi det å bygge nye boliger i en by som Oslo og for eksempel på Gjøvik, har ulike utfordringer. Begge steder må det reguleres tomter og det må komme nasjonalt tilskudd. Det er mulig hvis vi er villige til å bruke penger på det og føre en mer aktiv politikk.

–⁠ Vil dere konkret sette av penger i statsbudsjettet til det?

–⁠ Det har vi gjort i våre alternative budsjetter, faktisk hvert år siden 2013.

Alt eller ingenting: – I dag må studentene for ofte velge full studieprogresjon eller ingenting, sier Støre. Han vil gi mulighet for utdanning til flere, og mener studiestøtten må justeres deretter.
Alt eller ingenting: – I dag må studentene for ofte velge full studieprogresjon eller ingenting, sier Støre. Han vil gi mulighet for utdanning til flere, og mener studiestøtten må justeres deretter.Foto: Aurora Ytreberg Meløe

–⁠ Vi skal over til det studenter må ha for å kunne bo, nemlig penger. For studieåret 2021-2022 er basislånet fra Lånekassen 126 357 kroner. Ifølge SSB har 72 % av alle studenter deltidsjobb i tillegg for å få endene til å møtes. Vil dere øke studiestøtten?

–⁠ Studiestøtten må utvikles i tråd med kostnadene i samfunnet og gjøre det mulig for studenter å gjennomføre studiene på normert tid. Det er i utgangspunktet ikke negativt å ha en deltidsjobb. Det som er negativ er at deltidsjobben for mange ble borte da koronaen kom. Det rammet mange studenters økonomi og konsekvensen av det kan være at de må bruke lenger tid på studiet. Både for studentene og samfunnsøkonomisk er det dumt. Vi må sørge for en studiefinansiering som gjør det mulig å gjennomføre studiet på normert tid - det må være målet.

–⁠ Vi må sørge for en studiefinansiering som gjør det mulig å gjennomføre studiet på normert tid - det må være målet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre

–⁠ Hvordan vil den studiefinansieringen se ut da?

–⁠ Det kan bety at vi må se på hva Lånekassen har av utlån og vektingen mellom lån og stipend. Da vi hadde vanskelige forhold nå under koronapandemien, var Arbeiderpartiet for å bevilge mer penger til studentene, og vekte det mer mot stipend enn mot lån. Vi var helt mot regjeringens forslag om at studentene bare skulle få mer i lån.

–⁠ Norsk Studentorganisasjon, Akademikerne og Studentparlamentet ved UiO ønsker at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G). De mener at den må øke til 1,5 G, som er 159 598 kroner. Selv om det er ett høyere beløp enn i dag, er det er fortsatt 87 402 kroner under fattigdomsgrensa. Støtter Ap dem i det?

–⁠ Det vil jeg sjekke opp for det har ikke vi i programmet vårt rett og slett.

–⁠ I partiprogrammet deres står det at dere skal lage en ny modell for studiefinansiering. Hva innebærer det?

–⁠ Vi vil øke studiestøtten og legge bedre til rette for heltidsstudenter, og gi mulighet for en mer tilpasset finansiering for utdanning på deltid. Derfor vil vi legge frem en ny modell for studiestøtte som bedre ivaretar begge disse hensynene. I dag må studentene for ofte velge full studieprogresjon eller ingenting. Vi vil gi mulighet for utdanning til flere, og da må studiestøtten følge med. Vi vil også gi 12 måneders studiestøtte for studenter med barn under 16 år, men har ikke satt et fremtidig nivå på studiestøtten.

–⁠ Det er ikke så veldig konkret hva den nye modellen innebærer.

–⁠ Ikke like konkret som deg, hehe. Modellen er ikke ferdig laget, det vil vi gjøre sammen med studentene og utdanningsinstitusjonene. Men målet er klart: mer og bedre tilgjengelig utdanning til flere.

–⁠ Så dere vil støtte heltidsstudenten?

–⁠ Ja, men i mitt hodet kan heltidsstudenten gjerne være en med deltidsjobb, men hvis det går utover studiet slik at de ikke får fullført på normert tid, er det et problem. Vi har ikke tatt inn den modellen med grunnbeløpet som du peker på.

–⁠ Psykisk helse har vært et spesielt viktig tema gjennom det halvannet året som har gått. Studentenes helse og trivselsundersøkelse (Shot) fra i år viser at korona har rammet studentene særlig hardt. 47 prosent av studentene hadde det som karakteriseres som høyt nivå av psykiske plager. Hva skal dere gjøre for å bygge opp det psykiske helsetilbudet for studentene?

–⁠ Det viktige er at de møter flinke fagfolk tidlig. For mange vil det ikke nødvendigvis handle om at det er en psykisk lidelse, men det kan være stress og andre ting man kan ta tak i. Vi vil fjerne egenandeler for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern. I tillegg vil vi øke tilskuddet og sørge for at du får rask psykisk helsehjelp når du trenger det. Vi vil også lage flere lavterskeltilbud i de ulike kommunene.

–⁠ Dette er jo tiltak som først og fremst møter dem som allerede har utviklet noen form for psykiske plager. Hva med forebygging?

–⁠ Det er et stort tema. Forebygging er bedre enn behandling for dem det gjelder og for samfunnet. Forebygging handler om å lage inkluderende steder å være, ha aktiviteter på universitetet som gjør at folk ikke blir sittende alene på hybler, og gi støtte til samskipnaden. Jeg tror den beste medisinen du kan gi et annet menneske, er et annet menneske. Det vil vi bidra til.

Universitas tok kontakt med de to andre statsministerkandidatene, men de hadde dessverre ikke anledning til å stille til intervju.