Avtroppende leder: Idun Kløvstad har vært leder i Velferdstinget i annerledesåret. Hittil er det ingen som vil ta over for henne.
Avtroppende leder: Idun Kløvstad har vært leder i Velferdstinget i annerledesåret. Hittil er det ingen som vil ta over for henne.

Ingen vil bli leder i Velferds­tinget

Etter over et år med pandemi er ikke nåværende leder overrasket over mangelen på søkere.

Fristen for stille som leder i Velferdstingets arbeidsutvalg gikk ut for en drøy uke siden. Likevel er det ingen som har prøvd å kapre tingets gjeveste stilling, og dermed stille seg i rekken av Oslos mektigste studenter.

Arbeidsutvalget har derfor bestemt at fristen for å stille til ledervervet og bli vurdert av valgkomiteen utsettes til 24. mai.

–⁠ Det er fryktelig vanskelig å spekulere i hvorfor ingen har stilt, sier avtroppende leder i Velferdstinget Idun Kløvstad.

–⁠ Korona har gjort det vanskelig å promotere valg. Vi har famla litt. Vi skulle jo gjerne møtt folk og snakket med dem om hva ledervervet innebærer.

Arbeidsutvalget med Kløvstad i spissen har hatt hjemmekontor i store deler av perioden de har bekledd vervene. Hun mistenker at det kan ha ha gjort det mindre fristende å stille som leder i år.

–⁠ Det er kanskje ikke drømmen å sitte som leder fra hjemmekontor, om det skulle fortsette.

Les også: Ny studieplan kan hemme studenters studieløp:– Det gjør veldig mye med moti­va­sjonen

Leder i annerledesåret

–⁠ Alle andre stillinger i Velferdstinget har fått søkere i år. Er det skummelt å stille som leder?

–⁠ Det er skumlere i år enn andre år. Fordi man ikke vet hva som skjer med gjenåpning, svarer nåværende leder.

Som en av de fremste representantene for en studentby som har vært i dvale siden november, kan Kløvstad fortelle at det har vært et spesielt år. Og når hun straks går av som leder ser hun tilbake på tiden med blandede følelser:

–⁠ Det har vært krevende, og veien har blitt til mens man går. Men det har samtidig vært givende. Vi har fått satt flere saker på dagsorden, og flere studentsaker har fått oppmerksomhet det siste året, sier hun og fortsetter:

–⁠ Jeg vet ikke om det har vært mer krevende i år, men det har i hvert fall vært en veldig givende periode.

Det er kanskje ikke drømmen å sitte som leder fra hjemmekontor

Idun Kløvstad, avtroppende leder i Velferdstinget

UiO-sentrert ledelse

De andre vervene i arbeidsutvalget har fått søkere til den ordinære fristen. Likevel er det bare én søker til hver stilling. Marius Torsvoll (22) stiller som nestleder. Han har tidligere erfaring i Velferdstinget og Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), og er nåværende leder i kjellerpubnettverket ved UiO.

Maika Marie Godal Dam (24) stiller som politikk- og medieansvarlig. Hun har vært aktiv i studentpolitikken i Bergen siden 2019, men har det siste året studert ved UiO. Nå er hun aktiv i Venstrealliansen og Norsk studentorganisasjon.

I stillingen som samarbeidsansvarlig stiller Didrik Svellingen. Han har tidligere vært med i Realistlista ved UiO. Han har også erfaring fra Velferdstinget som nestleder i Kulturstyret.

–⁠ Hittil er det bare studenter fra UiO som har stiller i Arbeidsutvalgets verv, er ikke det synd når Velferdstinget skal representere hele studentoslo?

–⁠ Jeg opplever kandidatene som har stilt som gode. Men vi skulle gjerne sett kandidater fra andre utdanningsinstitusjoner. Vi har prøvd å sette inn litt innsats for å finne kandidater fra andre utdanningsinstitusjoner, men det har ofte vært en overvekt av studenter fra UiO.

–⁠ Hvorfor tror du det er?

–⁠ Det vet jeg ikke. UiO har jo flest studenter. Samtidig vet vi at de andre universitetene og høyskolene har veldig engasjerte studenter, men kanskje er de mer interessert i å engasjere seg lokalt.

–⁠ Det er bare én søker til vervene i arbeidsutvalget. Blir det et ordentlig valg da?

–⁠ Vi skulle gjerne sett at det ble valg, da det alltid er heldig med valg. Men så må vi jo si at det ikke kom som en stor overraskelse, vi er ikke de eneste som har hatt utfordringer med rekruttering i år. Så lenge alle kandidatene som stiller er gode, er vi fornøyde i år, svarer Kløvstad.

Les også: SiO tapte slaget om St. Olavs gate 32 – kjøper vil lage bouti­que­ho­tell