Liten grunn til bekymring: Studentombud ved UiO Pål Gustavsen sier det ikke har vært grunn til å påpeke mulig systemsvikt eller komme med anbefalinger til universitetsle- delsen på bakgrunn av henvendelsene de mottok fra studentene i 2020.
Liten grunn til bekymring: Studentombud ved UiO Pål Gustavsen sier det ikke har vært grunn til å påpeke mulig systemsvikt eller komme med anbefalinger til universitetsle- delsen på bakgrunn av henvendelsene de mottok fra studentene i 2020.

Stor nedgang i henven­delser til Student­om­budet under nedsten­gingen

Samtidig er studentombuden ved UiO imponert over studentenes evne til å sette seg inn i rettighetssaker som angår dem.

Studentombudet ved UiO mottok 598 henvendelser i 2020. Kun 195 av disse ble imidlertid regnet som reelle henvendelser – de resterende er henvendelser fra personer utenfor Norge som ville ha generell info om studietilbudet ved UiO. I tillegg kommer tre henvendelser fra Norges idrettshøgskole. Det kommer frem i Studentombudets årsrapport, som ble lagt frem for UiOs universitetsstyret tirsdag 4. mai.

Siden fjoråret har antallet reelle henvendelser sunket fra 213, som betyr en liten nedgang på åtte prosent. Mest oppsiktsvekkende er at de opplevde en nedgang på 40 prosent i antall henvendelser i perioden fra Norge stengte ned 12. mars til gjenåpningen 15. juni.

Les også: Curt Rice forlater Oslomet for NMBU: Oslos kanskje wokeste rektor trer av

Studentombud ved UiO Pål Gustavsen påpeker at de ikke var alene om en så stor nedgang i denne perioden, og tror det kan ha sammenheng med ombudets tilgjengelighet.

–⁠ Halvparten av studentene som tok kontakt med oss i fjoråret før 12. mars, ga uttrykk for at de ønsket å møte oss på kontoret. Studentene var kanskje også mer enn nok opptatte med å følge med på aktuelle endringer og tiltak som ble innført. Derfor kom kanskje en eventuell klageprosess i annen rekke.

I samme periode var det bare to studenter som benyttet seg av studentombudets digitale møtetilbud. Etter sommeren beveget aktiviteten seg samtidig tilbake til et mer normalt nivå, mye på grunn av at flere studenter ble kjent med det digitale tilbudet.

–⁠ Vi har merket en økning der. I begynnelsen var det merkbart få som benyttet seg av det digitale tilbudet, men i dag er det mange flere. Jeg har inntrykk av at studentene har vent seg til dette, og nå er det en velfungerende løsning, sier han.

Ifølge Gustavsen har det siste året vist hvor viktig det er for Studentombudet å kunne sette opp møter med studentene ansikt til ansikt.

–⁠ For mange studenter er det ikke alltid like enkelt å formulere seg i en e-post eller over telefon. Nå funker Zoom veldig godt, men i begynnelsen under pandemien var det en klar utfordring.

Les også: Rødt nivå i barnehagene skaper problemer for studentforeldre: Oline (27) har ikke hatt en ordentlig leseuke siden januar

Tilrettelegging og sensur

Av henvendelsene falt en tredjedel av sakene under kategorien «faglig aktivitet», mens 20 prosent handlet om læringsmiljø. I den største kategorien knyttet 90 prosent av henvendelsene seg til spørsmål om gjennomføring og/eller sensur av eksamen. Også spørsmål om tilrettelegging av undervisning og eksamen gikk igjen i mange av sakene. Dette gjaldt spesielt for saker med tilknytning til koronapandemien.

–⁠ Vi fikk i begynnelsen flere henvendelser fra studenter som syntes det var utfordrende å finne frem til riktig informasjon om tilrettelegging av undervisning og eksamen.

Gustavsen sier de har forståelse for at det kan ha vært krevende for universitetet å gi tydelig og tilstrekkelig informasjon til studentene i en situasjon med mange endringer. Samtidig mener han kommunikasjonen har bedret seg fra universitetets side siden da.

–⁠ Vi videreformidlet studentenes frustrasjon og synes informasjonen på området har blitt bedre. Omfanget av disse henvendelsene har også avtatt. Men det viser viktigheten av å til enhver tid ha tydelig og lett tilgjengelig informasjon klar for studentene.

Studentombud ved UiO, Pål Gustavsen.
Studentombud ved UiO, Pål Gustavsen.Foto: privat

Ikke grunnlag for anbefalinger

På spørsmål om hva som er de viktigste funnene i årsrapporten, svarer Gustavsen at det har vært et spesielt krevende år som har brakt med seg en rekke nye utfordringer og problemstillinger for Studentombudet.

–⁠ Ellers mottar vi fortsatt flest saker knyttet til gjennomføring og sensur av eksamen. Samt mange saker som gjelder læringsmiljøet, og da spesielt tilretteleggingssaker og saker hvor studenter ønsker å si ifra om kritikkverdige forhold.

Gustavsen forteller også at de har fått flere henvendelser fra studenter som opplever forsinket sensur, eller at fakultet bruker lang tid på å besvare henvendelser uten å gi foreløpig svar.

–⁠ Vi har imidlertid ikke på bakgrunn av sakene vi har hatt i 2020, funnet grunnlag for å påpeke mulig systemsvikt eller komme med anbefalinger.

–⁠ Har du inntrykk av at studentene har blitt flinkere til å orientere seg om sine rettigheter i saker som angår dem?

–⁠ Det kan godt stemme. Jeg blir ofte imponert over hvor flinke studentene er til å manøvrere seg frem i regelverket og forstå de aktuelle bestemmelser og retningslinjer. Mange kommer til oss godt forberedt, noe som gjør det lettere for oss å bistå og veilede.

Utfordring med synlighet

Studentombudet er en uavhengig og upartisk bistandsorganisasjon for studentene som skal gi veiledning og juridiske råd i saker knyttet til deres studiesituasjon. Ifølge Gustavsen er deres viktigste oppgave å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Derfor hjelper de studentene med å forstå regelverk og hvilke rettigheter og plikter de har.

Gustavsen forteller at det har vært spesielt utfordrende å fylle denne rollen det siste året, ettersom det har vært vanskelig å være like synlige for studentene under pandemien.

–⁠ Vi vil gjerne være synlige på campus, ha stands og gå rundt og snakke med studentene på faste møtepunkter. Ingenting av dette er mulig nå, men vi har forsøkt å kommunisere mer på digitale flater som Facebook og Instagram. Vi gleder oss veldig til å møte nye studenter når det blir mulig igjen, avslutter han.

Les også: Møt studentene som kjemper for småpartiene:– Vi nærmer oss et 1984-samfunn