Ikke ukjent: Som i en graviditetstest dukker svaret på korona-selvtesten opp innen noen minutter.
Ikke ukjent: Som i en graviditetstest dukker svaret på korona-selvtesten opp innen noen minutter.

7000 selvtester er gjen­nom­ført ved studie­ste­dene – Kun én var positiv

Etter flere uker med vellykket massetesting av UiOs studenter, utvides nå tilbudet til ytterligere syv utdanningsinstitusjoner.

–⁠ Vi tror og håper at selvtesting vil bidra til at studentene i større grad kan komme tilbake til en normal studiesituasjon og være til stede på campus, sier direktør i SiO Helse Trond Morten Trondsen.

Etter et vellykket pilotprosjekt med massetesting av UiOs studenter, har SiO Helse nå utvidet tilbudet.

Nå skal man også utføre testen på egenhånd. Svaret dukker opp på testpinnen etter 15 minutter. Hvis prøven er positiv skal du isolere deg, fylle ut et skjema på nettsiden til Helsenorge og ringe koronatelefonen. Det var det imidlertid få studenter som måtte gjøre forrige uke:

–⁠ I forrige uke ble det gjennomført rundt 7000 selvtester, der kun én var positiv, sier Trondsen.

Les også: Krise for studentidretten – OSI har mistet 1 av 3 medlemmer siden i fjor

Utvider tilbudet

SiO har foreløpig sendt ut 20.000 selvtester til UiO, Oslomet, Høyskolen, Kristiania, BI, Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen, Norges idrettshøgskole og VID diakonhjemmet.

Trondsen opplyser at de ikke har satt en dato for når selvtestingen avsluttes ved studiestedene. Det vil bli besluttet av Oslo kommune.

–⁠ Planlegger dere fortsatt bruk av selvtesting ved studiestart etter sommeren?

–⁠ Dette må vi snakke videre med kommunen om. Med tanke på de funnene vi nå har sett fra SHoT-undersøkelsen blir det viktig å jobbe for å få en så normal studiestart som mulig for studentene til høsten. For å få det til tror vi at både vaksinering og hurtigtester kan være viktige verktøy for å få dette til.

Les også: Økonomiprofessorer om leieprisene for studenter: Skeptiske til at SiO skal ta regningen