Bekymret: 15 prosent av studenter har hatt selvmordstanker de siste 14 dagene ifølge en ny stor studentundersøkelse. Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad mener det må legges inn mer ressurser i arbeidet med forebyggende tiltak i tiden som kommer.
Bekymret: 15 prosent av studenter har hatt selvmordstanker de siste 14 dagene ifølge en ny stor studentundersøkelse. Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad mener det må legges inn mer ressurser i arbeidet med forebyggende tiltak i tiden som kommer.Arkivfoto: Hanne Jones Solfjeld

Stor studentundersøkelse:

Studentene har aldri slitt mer med psykisk helse

Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel ble i dag lagt frem. Funnene bekymrer: –⁠ Ikke sånn det skal være, sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad.

Annenhver studenter sliter med alvorlige psykiske plager. Fra 2018 til 2021 har andelen studenter som svarer at de sliter med psykiske plager økt fra 32 prosent til 45 prosent.

–⁠ Dette er veldig alvorlig. Det er ikke sånn det skal være. Samtidig er ikke de funnene som kommer frem fryktelig overraskende heller, og det er veldig trist, sier Kløvstad.

Også studenter som har hatt selvmordstanker de siste 14 dagene har gått opp fra 8 prosent i 2010, til 15 prosent i dag. Dette bekymrer VT-lederen, som påpeker at det finnes lite kunnskap og statistikk om hva som forebygger mot selvmord.

–⁠ Det er helt klart et stort arbeid som må gjøres, men man må passe på å ikke kaste penger på ting uten å vite om det fungerer. Jeg håper at man kan styrke det psykiske helsetilbudet, men også at det legges inn ressurser i å finne ut av hva vi kan gjøre som forebyggende arbeid.

Undersøkelsen er initiert av studentsamskipnadene SiO, SiT og Sammen. Den gjennomføres som en tilleggsundersøkelse med tanke studenters situasjon under korona.

Kunnskapsdepartementet inviterer til et toppmøte sammen med Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren om temaet:

–⁠ Denne undersøkelsen må vi bruke til å diskutere hva vi i felleskap kan gjøre for å bedre studentenes psykiske helse både på kort og lang sikt. Derfor inviterer vi studenter, sektoren og helselinjen til et toppmøte med studentenes psykiske helse som tema, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Aldri vært mer ensomme

Ifølge en undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk studentorganisasjon og Universitas i fjor høst følte 59 prosent av studenter seg mer ensomme etter koronautbruddet. Ifølge tilleggsundersøkelsen til SHoT svarer 54 prosent av studenter at de ofte eller svært ofte føler savner noen å være sammen med, føler seg isolert eller utenfor. Det har dermed økt med 24 prosent siden 2018, da svarte 30 prosent det samme.

–⁠ 8 av 10 studenter melder at de føler de mangler kontakt med medstudenter. Her tenker jeg utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å sette de i kontakt med hverandre, sier Idun Kløvstad og legger til.

–⁠ Vi i VT har også et prosjekt denne våren som heter «vårsemester med nye venner», der vi ønsker å sette studenter i kontakt med hverandre. I tillegg gjør studentfrivilligheten en kjempeinnsats under krevende forhold. Utfordringen er at det ikke er for tiden ikke er lov med arrangementer i Oslo, og derfor kan vi ikke gjøre noe annet enn å oppfordre dem til å møtes privat.