Ambisiøs: Jørgen Skogan er i dag representant i universitetsstyret og vil nå rykke opp til ledervervet i Studentparlamentet.
Ambisiøs: Jørgen Skogan er i dag representant i universitetsstyret og vil nå rykke opp til ledervervet i Studentparlamentet.Foto: Studentparlamentet UiO

Venstrealliansen har ikke hatt ledervervet i Studentparlamentet på sju år:

Nå stiller Jørgen Skogan

Jørgen Hammer Skogan (24) fra Venstrealliansen røper at han vil bli UiO-studentenes fremste leder. –⁠ Jeg har sansen for å si ifra når det brenner på dass.

Til tross for å ha blitt den største listen i fire av de sju siste studentvalget ved UiO har ikke Venstrealliansen bekledd ledervervet siden 2014. Nå vil Jørgen Hammer Skogan ta ledervervet dersom studentene gir ham tilliten.

–⁠ Jeg er trygg på min egen erfaring og mine evner til å styre organisasjonen, forteller Skogan over telefon til Universitas.

Skogan, som til vanlig studerer statsvitenskap, har det siste året sittet i dagens arbeidsutvalg som representant til universitetsstyret. Han trekker frem kontinuitet som en viktig faktor.

–⁠ Det er viktig både med tanke på at vi i år forhåpentligvis skal ut av koronakrisen, og ikke minst med tanke på at det er stortingsvalg nå til høsten, sier han.

Les også: Hvorfor stemmer «ingen» ved student­valget?

Kampsaker

Han trekker frem tre saker som spesielt viktig for ham: klima, styrking av studentdemokratiet og den økonomiske krisen.

–⁠ Klimakrisen er ikke satt på pause selv med korona. Det haster å gjøre grep.

Han viser til at UiO skal utarbeide en klimastrategi, og at han sitter i arbeidsgruppen som jobber med den.

–⁠ Det arbeidet blir definerende for UiOs klimaarbeid i årene som kommer, og det er de årene vi har for å komme klimakrisa i møte.

Han mener også det er viktig å rette spesielt fokus mot å styrke studentdemokratiet og studentenes rettigheter i årene som kommer.

Skogan viser til at pandemien har gått utover studentene, og at sju av ti studenter må jobbe ved siden av studiene.

–⁠ Det var før korona, og nå har mange av jobbene forsvunnet, sier han og følger opp:

–⁠ Nå har vi også en psykisk helse-krise i kjølvannet av korona. Det er mange studenter som sitter alene i hyblene sine, noe som er helt hjerteskjærende å være vitne til.

Han mener koronapandemien har forverret den krisa studentene har stått i lenge, og at krisepakkene ikke har vært tilstrekkelige.

–⁠ Vi er den eneste gruppa som har blitt satt til å betale vår egen krisepakke. Pakkene inneholdt lån, som betyr at studentene har måttet låne penger for å få mat på bordet.

Vil sette dagsorden

–⁠ Hva kan vi forvente fra deg som leder?

–⁠ At jeg er opptatt av at studentene skal se at Studentparlamentet faktisk lytter til dem og taler deres sak.

Skogan legger også til at ledervervet har en viktig rolle også utenfor UiOs fora, ved at man går ut i media for å løfte studentenes interesser.

–⁠ Boligsituasjonen til studenter eller studiestøtten er ikke noe vi løser i universitetsstyret eller med å snakke med ledelsen ved UiO. Vi spiller vi en utrolig viktig rolle med å sette sånne saker på dagsorden i det nasjonale og lokale mediebildet, sier han og legger til:

–⁠ Jeg har sansen for å si ifra når det brenner på dass.

Les også: Student­po­li­tikken trenger en hjerte­starter