Studentenes elevråd: 28 plasser skal fylles av representanter fra 7 lister.
Studentenes elevråd: 28 plasser skal fylles av representanter fra 7 lister.

Dette er listenes toppsaker

Redusert husleie, døgnåpne lesesaler og Bislett Kebab House på Blindern. Her er noen av sakene studentlistene ønsker å vinne studentparlamentsvalget med.

Sesongen for overbud, lovnader og erklæringer overfor studentene er i gang. Studentlistene kjemper for oppslutning og representasjon i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO). Sju lister kjemper om å fylle hele 28 plasser. Universitas har gjennomgått noen av de heteste potetene i studentvalget.

Pugging døgnet rundt

Mens andre ligger hjemme og sover, kunne du kanskje tenke deg å sitte på Blindern til to på natta og lese deg opp på Proust, Morgenthau eller culpa-drøftelser. Om det er tilfellet har du flere alternativer i studentvalget.

Både Moderat og Liberal liste har plassert døgnåpne lesesaler blant sine topp fem saker. I tillegg er Gjestelista, A-lista og Henke og Thom-lista for, selv om sistnevnte liste opplyser om at det er opp til representantene selv hvordan de vil stemme.

–⁠ For noen passer det kanskje ikke å gå på lesesalen om formiddagen og mange har jobb på kvelden. Døgnåpne lesesaler vil gi disse mulighet til å lese utover kvelden og natten, sier Sivert Arntzen, førstekandidat for Liberal liste.

Grønn liste er uenige internt og derfor nøytrale i spørsmålet, til gjengjeld ønsker de at minst ett bibliotek skal være langåpent i hverdagene og helgene. Venstrealliansen er mot døgnåpne lesesaler.

–⁠ Vi er litt splittet, men har vedtatt å være mot på grunn av arbeidsrettigheter for de ansatte, sier Elisabeth Olsen, førstekandidat for Venstrealliansen.

Les også: Dette bør du tenke på før du søker studie

Maccern på campus

Studentsamskipnaden SiO løftes som vanlig frem av flere lister som det store satsingsområdet. Avskaffelse av SiO-monopolet over spisestedene er en sak som snart begynner å bli like gammel som de yngste studentene.

Tradisjonen tro ønsker både Moderat og Liberal liste å knuse monopolet og åpne for kommersielle aktører på campus.

–⁠ Hvorfor må jeg ta trikken 20 minutter for å få en Bislett Kebab? Om man ønsker å drikke en kaffe fra Starbucks burde man få muligheten til det på Blindern, sier Arntzen i Liberal liste, som mener SiO-monopolet ikke nødvendigvis har bedre tilbud eller priser.

Om man ønsker å drikke en kaffe fra Starbucks burde man få muligheten til det på Blindern

Sivert Arntzen, førstekandidat for Liberal liste

På den andre siden finner man Venstrealliansen, Grønn Liste, A-lista og Gjestelista som vil bevare dagens ordning.

–⁠ Vi ser ikke hensikten med å få Burger King og Maccern på campus når vi allerede har et godt tilbud som studentene kan være å påvirke i riktig retning, sier Are Kvanum, førstekandidat for A-lista.

Henke og Thom-listen mener i utgangspunktet at det ikke er et monopol nå, ettersom studentforeningene kan drive foreninger og bardrift.

–⁠ Vi reagerer på måten UiO har nektet foreningene å holde åpent nå, mens SiO har fått lov, selv om det er likt smittevern. Den diskrimineringen må rettes opp i før vi tar stilling til om kommersielle aktører skal få drive på campus, sier Henrik Vassal, andrekandidat for Henke og Thom-listen.

Les også: Venstrealliansen har ikke hatt ledervervet i Studentparlamentet på sju år: Nå stiller Jørgen Skogan

Åpenhet i samskipnaden

Å underlegge samskipnaden offentlighetsloven slik at man får rett på innsyn i interne dokumenter seilt frem som en stadig mer aktuell sak de siste årene.

Mens Gjestelista, Venstrealliansen, A-lista og Grønn liste er for å sikre åpenhet i samskipnaden, har verken Liberal liste eller Henke og Thom-lista diskutert det internt.

Adrian Sulemana Bolstad (23), listeleder og førstekandidat for Gjestelista, forteller at Gjestelista tidligere har jobbet mye med åpenhet i SiO.

–⁠ I diskusjonene gjemmer SiO seg bak fraser. Det skal ikke være så vanskelig eller et stort problem med åpenhet, med mindre de har noe å skjule. Det burde være en selvfølge, sier han.

Moderat liste har ikke svart på henvendelsen fra Universitas og har heller ikke på nett-oversikten opplyst hvor de står i saken.

Redusert husleie

Den siste tiden har reduksjon av husleien i SiO-boliger blitt veldig aktuelt i lys av en pandemipreget studentøkonomi og omfattende aksjoner fra studenter og husleie-aksjonister.

Både Venstrealliansen og Gjestelista har fremholdt husleiereduksjoner som sin viktigste sak i valget. I tillegg opplyser Henke og Thom-listen at de er for.

–⁠ Det er latterlig at SiO har økt husleia fra januar, i en periode der mange studenter har mindre penger. Det burde være en selvfølge at man støtter en reduksjon i husleia, sier Bolstad i Gjestelista.

Mens Liberal liste ikke har diskutert det internt, er A-lista mer kritisk til husleiereduksjoner for SiO-beboere.

–⁠ Vi synes det er urettferdig å redusere husleia i SiO, da det er et mindretall av studenter som bor i studentboliger. Vi mener leia må reduseres generelt for alle studenter i Oslo, ikke bare det heldige mindretallet som leier av SiO, sier Kvanum i A-lista.

Hvis man reduserer husleia, vil det gå utover andre tjenester for studenter

Julianne Grovehagen, listeleder i Grønn liste

Også Grønn liste er mot, fordi de mener det vil gå utover andre tilbud i SiO.

–⁠ Hvis man reduserer husleia, vil det gå utover andre tjenester for studenter. For oss er det viktigere å redusere egenandeler for psykisk helse i SiO, sier Julianne Grovehagen, listeleder i Grønn liste.

Elitestudier eller faglig satsing?

Honours-programmet har vært en het potet helt siden det først ble foreslått. For de uinnvidde er det et eget studie der man velger realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora og tar fem studiepoeng ekstra i et tverrfaglig «honours-fag». Det som gjør studiet spesielt er at man får en egen faglig mentor og blir inkludert i et fagmiljø.

Både Venstrealliansen og A-lista er mot programmet, som de begge karakteriserer som et «elitestudium».

–⁠ Vi blir et universitet som legger opp til A- og B-studenter. Universitetet skal ikke pøse masse penger inn i et eliteprogram mens andre studier nedprioriteres, sier Olsen i Venstrealliansen.

Også Henke og Thom-listen er mot programmet. De mener kvaliteten på de andre studieprogrammene bør heves i stedet.

Både Liberal og Grønn liste stiller seg positive til programmet, mens Gjestelista forteller at det er noe uenighet innad i listen, men at de ikke nødvendigvis er negative til det.

–⁠ Det har blitt startet et miljørettet honours-program som vi støtter. Vi synes det er bra at de studentene som har det overskuddet og brenner for det, får litt ekstra for å jobbe med klima og miljø, sier Grovehagen i Grønn liste, som samtidig opplyser om at de vil ha samme mentorordning for alle studenter.

Les også: Studentpolitikken trenger en hjertestarter