HYPPIGE VANNLEKKASJER: Tina Jeanette Korsmo Jensen (22) har mistet telling på hvor mange ganger hun har opplevd vannlekkasjer i Åråsen studenthus' kjellerboder.
HYPPIGE VANNLEKKASJER: Tina Jeanette Korsmo Jensen (22) har mistet telling på hvor mange ganger hun har opplevd vannlekkasjer i Åråsen studenthus' kjellerboder.

Gjentatte vann­lek­ka­sjer i studenthus: –⁠ Man må unngå at ting ligger på bakken

Tina (22) har fått eiendeler ødelagt etter flere oversvømmelser i bodene til Åråsen studenthus. SiO bekrefter at de har hatt samme problem i flere år.

–⁠ Hvor mange lekkasjer det har vært siden jeg flyttet inn, aner jeg ikke, for det har vært veldig mange.

Det sier Tina Jeanette Korsmo Jensen (22). Sykepleiestudenten har bodd på Åråsen studenthus i Lillestrøm siden høsten 2019 og forteller om regelmessige lekkasjer i boden hvor studentene oppbevarer sine eiendeler.

Jensen forteller at lekkasjene forekommer mest på høst- og vinterhalvåret. Den siste lekkasjen oppdaget hun 24. januar, da hun skulle ned i boden for å legge fra seg noe.

–⁠ Det er alltid vi som oppdager det, ikke vaktmesteren eller noe sånt, sier hun.

Hun legger til at problemet ofte blir forskjøvet til dagen etter, dersom vaktmesteren blir kontaktet utenfor arbeidstiden.

–⁠ Det er kjipt. De aller fleste bodene her er det jo ting i.

Frustrert: Sykepleierstudent Tina Jeanette Korsmo Jensen
Frustrert: Sykepleierstudent Tina Jeanette Korsmo Jensen

Boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka bekrefter i en e-post til Universitas at Åråsen studenthus har hatt flere situasjoner med lekkasjer de siste årene.

–⁠ Vi har over flere år hatt utfordringer med vanninntrengning i kjellerarealene i studentboligbygget på Åråsen. Selv om vi har foretatt gjentatte utbedringer, har vi dessverre hatt nye tilfeller i desember og januar.

Hun skriver at grunnvannspumper og bruk av lensepumper normalt skal løse utfordringen, men at det i utsatte situasjoner ikke er nok.

Les også: Studenter og professorer ut mot portforbud: –⁠ Ekstremt inngripende

Ødelagte eiendeler

Jensen forteller at hun har opplevd å få klær og sko ødelagt flere ganger på grunn av vannlekkasjene.

–⁠ Jeg vet at det også er mange som oppbevarer møbler i bodene, og dette blir det vannskader på, sier hun.

Instagramkontoen «min_drittleilighet» la i januar ut et innlegg om en oversvømmelse som fant sted i studenthuset i juleferien. Jensen forteller at flere opplevde å få eiendelene sine ødelagt, som et resultat av hendelsen.

–⁠ Folk var jo hjemme, og da man kom tilbake, var ting ødelagt av råte fordi det bare ble liggende i vann. Det tar altfor lang tid før det blir pumpet ut.

På grunn av de hyppige lekkasjene må beboerne på Åråsen stable tingene sine i høyden, for å unngå å få sine eiendeler ødelagt av vannet.

–⁠ Man må unngå at ting ligger på bakken, for noen ganger kan det være flere centimeter. Da blir fort mye ødelagt, sier Jensen.

KREATIVE LØSNINGER: Studentene på Åråsen studenthus må tenke kreativt for å unngå at eiendelene deres ødelegges av lekkasjene.
KREATIVE LØSNINGER: Studentene på Åråsen studenthus må tenke kreativt for å unngå at eiendelene deres ødelegges av lekkasjene.

Jobbet med problemet i flere år

Jensen forteller at hun 24. januar sendte en klage til SiO om problemet, men at hun per 1. februar ennå ikke har mottatt et svar, noe boligdirektør Løkka beklager.

–⁠ Det er fordi vi har måttet se nærmere på saken.

Løkka skriver også at de har jobbet med ulike tiltak over flere år.

–⁠ Vi har foretatt tetting av riss, sprekker og gjennomføringer i grunnmur og dekke. Videre er det løpende foretatt utskifting av grunnvannspumper i perioden 2018–2020 samt etablering av egne separate lensepumper til bruk ved vanninntrengning.

SiO har også fått bistand fra rådgivere for å finne årsaker til lekkasjene.

– Kommer til å skje igjen

På spørsmål om hva hun forventer av SiO, svarer Jensen at det må bli gjort noe med et så gjentagende problem.

–⁠ Hvis det er noen dårlige rør eller hva det er som forårsaker det, burde det bli fikset fremfor å bare pumpe ut vannet. Det kommer jo til å skje igjen.

–⁠ Man skal jo kunne oppbevare ting i boden sin uten å være redd for vannlekkasjer, avslutter hun.

Ifølge Løkka viser undersøkelser at årsaken er sammensatt. En vedvarende høy grunnvannstand i området kombinert med flom ved mye regn medfører høyt vanntrykk mot bygningen. Hun forstår at situasjonen er fortvilende:

–⁠ Vannlekkasje i boden er veldig kjedelig, og jeg skjønner at hun er fortvilet. Nå blir det viktig å få svart på henvendelsen hennes og få løst saken, og så skal vi i tillegg gjøre undersøkelser for å finne ut om det kan gjøres mer for å forebygge.

Løkka skriver at det etter lekkasjene i desember og januar igjen er startet undersøkelser for å avklare muligheter for nye tiltak.

–⁠ Vi håper at dette vil avhjelpe problemet.

Les også: SiO-beboere opplever å ikke bli lyttet til: –⁠ Nedver­di­gende