Oppgitt: LO-sekretær Kristin Sæther synes det manglende forsøket på å hjelpe nyutdannede studenter er skuffende.
Oppgitt: LO-sekretær Kristin Sæther synes det manglende forsøket på å hjelpe nyutdannede studenter er skuffende.

Nyut­dan­nede havner mellom to stoler

Permitterte nyutdannede får dagpenger stort sett basert på inntekter fra studietiden. LO reagerer på situasjonen: –⁠ Igjen er det studentene og de nyutdannede som er taperne.

Etter flere år med deltidsjobb som servitør kombinert med biovitenskap-studier, ble Christina Seljebotn (31) permittert da Norge stengte ned i mars. Som student hadde hun ikke krav på dagpenger, og sparekontoen ble tømt for å komme seg gjennom våren. Da sommeren kom med mykere restriksjoner var Seljebotn tilbake som servitør. Men etter fire måneder er hun igjen permittert.

Nå er sparekontoen tom. Hun får ikke studiestøtte, men dagpenger har hun nå krav på. Støtten man får gjennom dagpenger beregnes ut fra lønnen man har mottatt de siste tolv månedene. Som nylig ferdigutdannet har Seljebotn de siste tolv månedene jobbet deltid og i en periode vært permittert.

–⁠ Det er rart at dagpengene regnes ut ifra de siste tolv månedene, mens lønnskompensasjonen regnes fra de siste tre. Det gjør at jeg får under halvparten av det jeg ville fått om det var basert på de siste tre månedene, sier hun oppgitt.

Les også: Aldri før har norske studenter følt seg mer ensomme

Seljebotn forteller at hun tjente greit i deltidsjobben under studietiden. Legger man derimot sammen inntektene fra deltidsstillingen det siste året, med månedene utenfor arbeid i vår, blir grunnlaget for lønn i minste laget. For mens inntekten fra jobb regnes med, gjør ikke studiestøtten det.

–⁠ Jeg er heldig som har hatt jobb, og en grunnlønn man kan basere dagpenger på. Ikke alle er like heldige her, men at den baserer seg på en periode der jeg jobbet deltid eller ikke jobbet, virker litt absurd, fortsetter hun.

Det er mange som er i denne gruppen, og regjeringen gjør altfor lite for dem

Kristin Sæther, sekretær i LO

NSO: Må bedre permitteringsforholdene

–⁠ Dette viser et problem man ikke har sett noe særlig til før. Det er nok mange som står i samme situasjonen som Seljebotn. Arbeidsmarkedet er krevende i dag. Det kan være vanskelig å få ny jobb eller beholde den gamle, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell.

At nyansatte og nyutdannede permitteres så tidlig, som resultat av den svake økonomien, viser at det er en jobb å gjøre for å bedre permitteringsforholdene. Ansvaret mener Trohjell ligger i stor grad hos partene i arbeidslivet.

–⁠ Kunnskapsdepartementet og institusjonene må sammen se på en løsning her, og utarbeide tydeligere rettigheter til de nyutdannede. Her burde også partene i arbeidslivet komme på banen, mener Trohjell.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell.
Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell.

LO: Et hull i regelverket

–⁠ Igjen er det studentene og de nyutdannede som er taperne, sier LO-sekretær Kristin Sæther til Universitas.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år og krisepakkene som er kommet hittil i år er det alt for lite til denne gruppen, mener Sæther. Hun tror mange havner mellom to stoler, og frykter at man får en generasjon med nyutdannede som ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet.

–⁠ Det er mange som er i denne gruppen, og regjeringen gjør altfor lite for dem. Når dagpengesatsen skal regnes ut, og man har jobbet deltid ved siden av studiene, har man nada å regne ut ifra. Det er jo ikke noe å leve på, sier Sæther.

Hun mener at dette er et problem som har vart lenge, men som tydeliggjøres ytterligere av situasjonen vi står i.

–⁠ Regjeringen må legge mer til rette for den fremtidige arbeidsstyrken, ikke bare nå under koronakrisen, men også til fremtidige nyutdannede, sier hun.

–⁠ Det må satses mye mer på å få unge nyutdannede ut i arbeid.

Les også: Møt studentene som dropper ut for klimakamp

Føler seg likevel heldig

Selv om Seljebotn nå lever på rundt halvparten av det hun hadde fått i dagpenger om man hadde regnet fra de siste tre månedene, tror hun situasjonen er enda vanskeligere for andre.

–⁠ Jeg har brukt opp alt av sparepenger, og neste års planer om reising har jeg måttet legge fra meg. Likevel er nok situasjonen for de som har stått uten jobb enda vanskeligere, og det er nok mange som har havnet i den kategorien, avslutter hun.

Departementet svarer

I en e-post til Universitas svarer statssekretær Saida Begum i Arbeids- og sosialdepartementet på situasjonen mange nyutdannede nå står i.

Begum skriver at årsaken til at det kreves en minste arbeidsinntekt er at dagpengene har som hovedformål å kompensere for tap av inntekt for personer som har hatt en tilknytning til arbeidslivet av et visst omfang.

–⁠ Personer som ikke har hatt arbeidsinntekt som hovedinntektskilde i tiden før de søker dagpenger, omfattes dermed ikke av ordningen. Dette gjelder for alle som blir ledige eller permitterte etter så kort tid i jobb at arbeidsinntekten ikke er høy nok til å gi dagpengerett, eller som har en så lav deltidsstilling at inntekten er lavere enn minstekravet, skriver statssekretæren.

Videre skriver Begum at «mange unge med fullført utdanning skaffer seg arbeid på egen hånd». Og legger til at arbeidsledige under 30 år som ikke kommer i arbeid, vil kunne komme inn under NAVs ungdomsinnsats.

–⁠ Ungdomsinnsatsen er rettet mot personer under 30 år som enten er arbeidsledige eller har nedsatt arbeidsevne, og som etter åtte uker ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, skriver hun.

Les også: 1 av 2 single studenter har ikke hatt sex siden mars