Skryt: Robert Steen sier at studentene i Oslo har vært flinke til å opprettholde smittevernreglene.
Skryt: Robert Steen sier at studentene i Oslo har vært flinke til å opprettholde smittevernreglene.FOTO: Sinder Deschington

Foreslår å bruke kommunens bygninger til studen­tak­ti­vi­teter

Det kommer fram etter et møte mellom studentlederne og helsebyråden i Oslo. Samtidig roses byens studenter for god smittatferd.

Fredag samlet Oslos studentledere seg til et møte med byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap). Steen og studentlederne skulle sammen drøfte hva studentene i samarbeid med kommunen kan gjøre for å holde smittetallene nede.

Som kjent, er det i aldersgruppen 20–29 år, hvor de fleste studentene befinner seg, at smitteøkningen har vært størst etter sommeren. Etter en innledende tilstandsrapport fra byråden om smittesituasjonen i hovedstaden, fikk studentlederne legge fram sine egne refleksjoner om hvilke utfordringer hovedstadens studenter strir med på tampen av en krevende pandemihøst.

Her ble det særlig lagt vekt på de økonomiske utfordringene kravet om munnbind i kollektivtransporten medfører for studentene, samt mangelen på sosiale møteplasser utenom undervisningstid.

Studenter bekymret for fysisk eksamen: –⁠ Jeg kommer ikke til å ta eksamen

Juridisk fakultet snur: Går for hjemme­ek­samen

Byråden: –⁠ Et spennende innspill

På møtet fremmet leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad, et forslag om at deler av kommunens bygninger kan brukes til studentaktiviteter på ettermiddags- og kveldstid. I alt sitter kommunen på 2.2 millioner kvadratmeter med bygningsmasse, og flesteparten av disse arealene står ubrukt etter arbeidstid. Innspillet ble godt mottatt av byråden.

–⁠ Jeg synes det var et spennende og kreativt innspill. Å se på mulighetene for at bygningsmassen i kommunen også kan benyttes til sosiale sammenkomster for studentene, sier Steen til Universitas etter møtets slutt.

–⁠ Samtidig er det utfordringer knyttet til vasking og slitasje, for eksempel ved bruk av skoler, som vi må finne gode løsninger på.

Steen understreker samtidig at hovedprioriteten for øyeblikket er å holde smittespredningen nede, slik at campusene kan fortsette å holde åpent:

–⁠ Der er det allerede tilrettelagt for sosial aktivitet og jeg tror det er viktig at studentene har et sted å møtes fysisk på dagtid, i en tid med mye digital undervisning og hjemmesitting.

Vi opplever at studentene er veldig flinke til å følge smittevernreglene

Helsebyråd, Robert Steen

–⁠ Studentene er veldig flinke

Videre fikk studentene mye skryt fra byråden for å overholde smittevernreglene og dermed bidra til å holde smittetallene nede. Selv om smitten for øyeblikket øker mest i aldersgruppen hvor majoriteten av studentene er representert, understreker Steen at det ikke nødvendigvis er blant studentene økningen er størst.

Følgelig valgte Oslo kommune å gå bort fra de nasjonale helsemyndighetenes forslag fra tre uker siden om å legge begrensninger for all studentaktivitet på campus utenom undervisning.

–⁠ Vi opplever at studentene er veldig flinke til å følge smittevernreglene, og ikke minst til å benytte seg av testtilbudene som finnes. Blant annet ser vi på statistikken fra SiOs teststasjoner at studentene ser ut til å være flinkere til å unngå smittespredning enn resten av byen. Derfor blir det unaturlig å legge større restriksjoner for studentene, enn det som er nødvendig på nåværende tidspunkt, sier Steen og legger til:

–⁠ For å unngå restriksjoner på aktiviteter er det klart at studentene må fortsette å vise at de har god smitteatferd, men all fakta vi har tyder på at de til nå har vært veldig flinke. Derfor har vi heller ikke noe grunnlag for å si at de utgjør en mer risikabel gruppe enn andre.

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad
Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun KløvstadFOTO: Jacob Aars

Viktig med sosiale møteplasser

Idun Kløvstad sier til Universitas at hun er svært fornøyd etter møte med byråden.

–⁠ Selv om det er mye de ikke kan gjøre, gikk de inn for å forklare hvorfor ting er som de er, og la fram noen gode refleksjoner rundt andre løsninger som vi selv kanskje ikke har tenkt på, sier hun.

Kløvstad trekker særlig fram arbeidet med å finne sosiale møteplasser for Oslo-studentene som viktig i tiden framover. Med kommunens bygninger til disposisjon, vil man også ha flere og tryggere muligheter til å kunne legge til rette for studentaktivitet.

–⁠ Jeg er veldig positiv til at de vil se på muligheten for å stille bygningsmasse som står tom på kveldstid, disponibel for studentaktivitet. Det er så viktig at studenter ikke blir sittende alene på en liten hybel og ikke kommer seg ut. Samtidig må man skape sosiale møteplasser hvor det mulig å overholde smittevernregler, forteller hun.

Kløvstad synes også det er fint å se at studentene nå får skryt fra politikerne for god smitteatferd.

–⁠ Studenter har siden sommeren vært under mye press, og deler av kritikken mot studentene som gruppe har vært veldig krass. Nå virker det som mye av den kritikken har sunket litt inn for dem som styrer, og man har begynt å stille spørsmål ved om dette faktisk stemmer, sier Kløvstad.

–⁠ Det er fint å se at man har klart å snu om trenden, da jeg tror studentene som en kollektiv gruppe har blitt slitne av å få så mye fokus.

Møt heltene som holder orden rundt oss hver dag: –⁠ Korona kan bare komme, når den ser oss, snur den i døra!