SKUFFET: Marte Øien, leder i NSO, reagerer på manglende økonomiske tiltak rettet mot studenter i regjeringens tiltakspakke fredag.
SKUFFET: Marte Øien, leder i NSO, reagerer på manglende økonomiske tiltak rettet mot studenter i regjeringens tiltakspakke fredag.Arkivfoto: Odin Drønen

NSO frykter at studenter må avbryte studiene

Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), er redd flere studenter må bruke kredittkort og forbrukslån for å overleve økonomisk i sommer.

Regjeringen kom fredag med en ny tiltakspakke for å ta Norge ut av koronakrisen. Der settes det av en drøy milliard kroner til forskning og utdanning.

Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon, reagerer på mangel på økonomiske tiltak for studentene.

–⁠ Jeg er fryktelig skuffet på vegne av alle norske studenter i dag, sier hun til Universitas.

Hun peker på at syv av ti studenter er avhengig av inntekten fra deltidsjobben, og enda flere av inntekten fra sommerjobben, for å klare seg økonomisk.

–⁠ Mange bedrifter har sagt nei til sommervikarer, og mange studenter står uten sommerjobb. Studenter har heller ikke det samme sikkerhetsnettet hos Nav som andre i samfunnet har, sier Øien.

–⁠ Nå nærmer juli seg, og selv om studiene og Lånekassen tar sommerferie, tar ikke regningene det, sier hun.

NSO hadde forventninger om en løsning for å dekke inntektsbortfall fra sommerjobb og deltidsjobber i perioden juli til september, som ikke skulle komme i form av et lån.

Dette kom derimot ikke på plass i regjeringens tiltakspakke.

–⁠ Nå må Stortinget igjen rette opp i denne urettferdigheten og sikre at studenter klarer seg gjennom sommeren.

Frykter frafall

Øien frykter mange studenter vil måtte ta opp dyre forbrukslån for å klare seg gjennom sommeren, og at det vil sette mange studenter i en svært sårbar og vanskelig økonomisk situasjon.

–⁠ Vi frykter at det vil kunne føre til at flere avbryter studiene for å klare seg økonomisk.

Dagpengeordningen hvor studenter som ikke mottar støtte fra Lånekassen, kan motta dagpenger, forlenges ut året.

–⁠ Vi reagerer sterkt på at norske studenter forskjellsbehandles på denne måten. Én av tre av norske studenter får økonomisk støtte, to av tre får ingenting. Hvordan regjeringen kan mene at det er rettferdig, er uforståelig for oss.

Oppfordrer til å søke om tillegsslånet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) svarer følgende på kritikken fra NSO:

–⁠ Det er ingen tvil om at det er mange mennesker som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronakrisen, studenter inkludert. Derfor har regjeringen lagt frem tre krisepakker, i tillegg til et revidert nasjonalbudsjett som også svarer på behovene der ute, sier Asheim.

Han viser til tilleggslånet på 26.000 kroner fra Lånekassen, som studenter som har mistet inntekt under koronakrisen, kan søke på.

–⁠ Fremfor å ta opp dyre forbrukslån håper jeg studenter som har mistet inntekt, heller tar imot tilleggslånet fra Lånekassen. Det kan de søke på frem til 15. juni. Det er fortsatt en stund til juli, og nå som vi letter på smittetiltakene, vil flere jobber forhåpentligvis komme tilbake, skriver han og utdyper:

–⁠ Jeg håper studentene fortsetter å lete etter sommerjobb som kan gi dem noe inntekt i den ene måneden hvor de ikke får studiestøtte. Jeg klar over at det er vanskeligere å finne sommerjobb i år, og det kan hende at studentene må være åpne for å lete etter jobb andre steder og i andre bransjer enn de først hadde tenkt.

–⁠ Jeg deler ønsket til NSO om at ingen skal måtte avbryte studiene sine på grunn av korona. Nettopp derfor har regjeringen og Stortinget satt inn ekstraordinære økonomiske tiltak for studentene.

–⁠ Utrolig vanskelig situasjon å stå i

Øien er ikke fornøyd med tiltakene Asheim presenterer.

Hun poengterer at tilleggslånet hjelper studentene ut juni, mens det er i juli studentene ikke mottar støtte fra Lånekassen.

Hun forventer at studentene fortsetter å søke på sommerjobber, men vektlegger at utfordringen de står overfor nå, er at mange bedrifter har sagt at de ikke tar inn sommervikarer i år.

–⁠ Det gjør at det er flere om beinet om de få sommerjobbene som er tilgjengelige. Vi studenter er også avhengige av en forutsigbar økonomisk situasjon. Vi står midt i eksamenstiden nå, og å vite at man ikke kan betale husleie eller mat fem uker frem i tid uten å ta opp forbrukslån eller avbryte studiene fordi du ikke vet om deltidsjobben du er permittert fra, blir tilgjengelig igjen, er en utrolig vanskelig situasjon å stå i, sier hun.

–⁠ Vi håper at studentene får jobbene tilbake, men de kan ikke betale husleie og mat på et håp, de trenger penger.