KRISESTIPEND: Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, følger etter Universitetet i Bergen og Oslomet og tilbyr internasjonale studenter krisehjelp.
KRISESTIPEND: Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, følger etter Universitetet i Bergen og Oslomet og tilbyr internasjonale studenter krisehjelp.Arkivfoto: Emeline Pischedda

Univer­si­tetet i Oslo gir 10.000 i krise­sti­pend til inter­na­sjo­nale studenter

Internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo som har mistet deltidsjobben sin kan nå søke om et stipend på 10.000 kroner for å dekke husleie og mat.

Som Universitas tidligere har omtalt har koronakrisen spesielt rammet internasjonale studenter i Norge hardt. Mange har opplevd å miste deltidsjobben sin. Selv om det har kommet økonomiske krisetiltak fra regjeringen, blant annet lønnskompensasjon og ekstra lån og stipend, er det noen internasjonale studenter som faller utenfor.

Universitetet i Bergen og Oslomet var tidligere ute med å tilby økonomisk krisehjelp til internasjonale studenter. Nå følger Universitetet i Oslo (UiO) etter.

Selvfinansierende internasjonale studenter ved UiO som har mistet deltidsjobben sin på grunn av koronatiltakene kan søke om et skattefritt stipend på 10.000 kroner. Det er på samme linje som Universitetet i Bergen og Oslomet. Pengene må gå til husleie og mat.

Uniforum omtalte saken først.

Les også: Inter­na­sjo­nale studenter: –⁠ Mange har ikke råd til husleie og mat

Setter av 1 million

Ifølge UiO-rektor Svein Stølen er det snakk om rundt 600 studenter ved UiO som nå kan søke om stipendet.

Pengene skal tas fra reserven til universitetsledelsen og universitetsstyret skal få en orientering om saken på førstkommende møte 13. mai.

–⁠ Vi begynte å arbeide med dette tidlig i mars, og har brukt for lang tid, det må vi tilstå. Til gjengjeld har vi fått en løsning som er god og skattefri og jeg er glad vi har fått det på plass, sier Stølen til Universitas.

Det skal være mulig å søke fra mandag 18. mai, og i første omgang settes det av 1 million kroner til dette. Studentene som søker må kunne dokumentere bortfall av inntekt som følge av koronasituasjonen.

Les også: Står i fare for å reise fra Norge uten fullført grad

Har etterlyst en nasjonal ordning

–⁠ Vi har jobbet i tre parallelle retninger når det kommer til de internasjonale studentene våre. Vi har jobbet med hvordan vi kan få på plass en økonomisk støtteordning som er innenfor regelverket og som kan gjøres skattefritt for studentene, og det har vi nå funnet løsninger for. Så har vi samarbeidet med SiO om hva de kan gjøre med rådgivning og annen hjelp, og vi har jobbet med Kunnskapsdepartementet.

Han sier at han har vært bekymret for de internasjonale studentene, og at de har etterlyst og jobbet for å få en nasjonal ordning i flere omganger.

–⁠ Når det ikke har vært mulig, har vi fått ulike ordninger for hvert enkelt universitet. Jeg skulle gjerne sett at dette gjaldt for alle internasjonale studenter, dette er en gruppe vi inviterer til Norge og at staten også tar hensyn til den situasjonen hadde vært ønskelig.

Fikk du med deg denne? Inter­na­sjo­nale studenter i Norge får mer tid til å doku­men­tere inntekts­krav