STØTTE TIL PERMITTERTE STUDENTER: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deler de gode nyhetene til studentene tirsdag.
STØTTE TIL PERMITTERTE STUDENTER: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deler de gode nyhetene til studentene tirsdag.Arkivfoto: Adrian Nielsen

Sikrer lønns­kom­pen­sa­sjon til permit­terte studenter i 18 dager

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Dette gjelder for også for de uten rett til dagpenger, som studenter.

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering, redusert til to dager.

Stortinget har nå bevilget midler til en midlertidig stønad som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn, inntil 6G (seks ganger grunnbeløpet i folketrygden, som ligger på 99 858), i ytterligere 18 dager.

Det kommer frem i en fersk pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Gjelder også studenter

Formålet med den nye midlertidige ordningen er å forlenge den samlede perioden permitterte får full lønn i starten av permitteringsperioden fra 15 dager til 20 dager, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 dager til 2 dager.

–⁠ Jeg er glad for at vi nå har fått på plass kompensasjonsordningen for permitterte arbeidstakere. Den nye ordningen er enkel, slik at den skal være håndterbar for Nav, og den gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldingen.

Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

Fikk du med deg denne? Regjeringen fjerner Lånekassens maksgrense på studenters inntekt

NSO: –⁠ Stor forskjell

Universitas har i flere uker skrevet om hvordan koronakrisen påvirker studentenes økonomi. Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon, er glad for at den nye ordningen er på plass.

–⁠ Forskjellen på å være en del av ordningen eller ikke er stor. Derfor er det veldig bra at studenter omfattes av den nye ordningen, sier Øien til Universitas.

Hadde ikke studenter blitt med i denne ordningen, ville de kun fått lønnskompensasjon i to dager. Hun forteller at de har fått mange henvendelser fra studenter om akkurat denne problematikken, uten å ha hatt mulighet til å svare.

–⁠ Det er veldig gledelig at regjeringen har lyttet til oss, og at vi nå kan svare studenter at de er en del av den nye ordningen.

Fikk du med deg denne? Fulltidsstudent Amalie-Marie får verken dagpenger eller støtte fra Lånekassen