Prestasjonsforskjell: Eldre studenter gjennomfører i mindre grad enn yngre studenter ifølge en ny studie fra Nifu. Illustrasjonsfoto.
Prestasjonsforskjell: Eldre studenter gjennomfører i mindre grad enn yngre studenter ifølge en ny studie fra Nifu. Illustrasjonsfoto.Arkivfoto: Gina Grieg Riisnæs

Fersk rapport om opptak til høyere utdanning:

–⁠ Grunn til å revurdere alders­poeng

Konkurransen om studieplassene kan bli enda tøffere når koronakrisen fører til at flere permitterte søker høyere utdannelse. Alderspoeng har stor innvirkning på hvem som kommer inn på de mest attraktive studiene.

I morgen, 15. april, går søknadsfristen til høyere utdanning ut. Koronakrisen kan påvirke årets opptak ved å forsterke de faktorene som vanligvis avgjør hvem som får studieplass.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert opptakssystemet til høyere utdanning. De har spesielt sett på hvordan karakterer og tilleggspoeng påvirker opptak.

I en fersk rapport har de funnet at alderspoeng har stor innvirkning på hvem som kommer inn på attraktive studier, og at det er en negativ sammenheng mellom alder og gjennomføring. Yngre studenter på juss, medisin og psykologi presterer bedre. Det eneste studie der de eldste studentene får best karakterer, er på lærerutdanningen.

Flere ønsker å studere i økonomiske kriser

Astrid Sandsør og Elisabeth Hovdhaugen er to av forskerne bak rapporten. De trekker frem to faktorer ved koronakrisen som kan påvirke årets opptak til høyere utdanning.

Det første har Universitas allerede omtalt. Siden årets avgangskull ikke skal ha skriftlig eksamen, kan de dermed få et høyere karaktersnitt, fordi statistisk sett trekker eksamenskarakteren snittet ned.

For det andre kan mange permitterte vurdere å søke opptak til høyere utdanning.

–⁠ Basert på erfaring fra tidligere økonomiske kriser kan vi anta at når arbeidsmarkedet blir dårligere, er det flere som vil studere. Det skjedde blant annet på begynnelsen av 1990-tallet, sier Sandsør.

–⁠ Som gruppe er de permitterte sannsynligvis litt eldre, og de kan ha full pott med alderspoeng i ordinær kvote.

Les også: Mer enn 1 av 4 ingeniør- og teknologistudenter har fått beskjed om ansettelsesstopp

Avgjørende alderspoeng

Søkere kan få maksimalt åtte ekstrapoeng for alder. Man får to tilleggspoeng fra det året man fyller 20 år.

–⁠ Man får bare maksimalt fire tilleggspoeng for fag og kun to poeng for folkehøgskole, militærtjeneste eller høyere utdanning, så alderspoengene kan spille en stor rolle i hvem som får opptak, vektlegger Sandsør.

Studien viser at blant de som fikk opptak i ordinær kvote på attraktive studier, har en klar majoritet maksimalt med alderspoeng. Det gjelder for 83 prosent av de som får opptak i ordinær kvote på profesjonsstudiet i psykologi, og for drøyt 70 prosent av de som får opptak på medisin.

Dermed kan permitterte som søker utdanning, skvise ut yngre søkere med førstegangsvitnemål.

–⁠ Det er allerede i dag slik at for de som akkurat ikke kommer inn på et attraktivt studium på førstegangsvitnemålskvoten, må mange både ta opp fag og vente på at de får nok alderspoeng før de har sjanse til å komme inn. Med andre ord kommer man enten inn før man er 21 år, eller så må man vente til man er minst 23.

Et ekstra poeng tilsvarer å forbedre karakteren med en karakter i tre fag.

–⁠ Funker alderspoeng?

–⁠ Alderspoeng har såpass mye å si at det for mange vil være svært vanskelig å få plass på studiet med mindre de har alle alderspoengene. Når det i tillegg viser seg at eldre studenter som regel ikke lykkes bedre på studiet enn yngre studenter, kan det være grunn til å revurdere ordningen med alderspoeng.

Fikk du med deg denne? Fulltidsstudent Amalie-Marie får verken dagpenger eller støtte fra Lånekassen

Viktig for å bevare lik rett til utdanning

Norsk studentorganisasjon (NSO) er for alderspoeng i opptak til høyere utdanning.

–⁠ Det er viktig at vi har et mangfold i høyere utdanning, noe som innebærer at vi må legge til rette for at studenter som ikke kommer rett fra videregående, også skal få muligheten til å ta høyere utdanning, sier Marte Øien, leder i NSO, til Universitas.

For alderspoeng: Marte Øien, leder i NSO, ønsker fortsatt at alderspoengene skal beholdes.
For alderspoeng: Marte Øien, leder i NSO, ønsker fortsatt at alderspoengene skal beholdes.Arkivfoto: Odin Drønen

Hun utdyper at mangfold er viktig for å sikre ulike perspektiver i høyere utdanning, noe som hun igjen mener vil bedre kvaliteten på utdanningen.

–⁠ Noen har kanskje tatt fagbrev, jobbet noen år, eller av andre grunner ikke begynt på høyere utdanning rett etter videregående. Vi er for alderspoeng og andre tilleggspoeng der de er hensiktsmessige, da vi mener det gir alle den samme muligheten til å velge en ny karriere senere i livet, omskolere seg og ta videreutdanning. Dette er viktig for å bevare like muligheter til utdanning.

–⁠ Eldre studenter gjennomfører i mindre grad enn yngre studenter – burde ikke det tale for å kanskje revurdere ordningen med alderspoeng?

–⁠ Det kan være mange ulike årsaker til at studenter faller fra høyere utdanning, men å gjøre det vanskeligere for eldre å kunne ta høyere utdanning vil ikke fjerne utfordringene knyttet til frafall.

Les også: Regjeringen fjerner Lånekassens maksgrense på studenters inntekt