Innfører koronatiltak: Jonas Virtanen, styreleder i SiO, presenterer tiltakene de har innført for studentene i koronakrisen.
Innfører koronatiltak: Jonas Virtanen, styreleder i SiO, presenterer tiltakene de har innført for studentene i koronakrisen.Arkivfoto: Odin Drønen

SiO setter av 20 millioner til koro­na­tiltak for studentene

Pengene skal blant annet gå til krisehjelp for studentforeninger, styrket psykisk helsetilbud og digitale aktiviteter for økt trivsel.

Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre besluttet 2. april å avsette 19,8 millioner til velferdstiltak for oslostudentene, på bakgrunn av koronakrisen som påvirker både økonomien og læringsmiljøet.

SiOs hovedstyre vedtok tiltakspakken 2. april, på bakgrunn av pandemisituasjonen som også berører studentenes økonomi og læringsmiljø sterkt.

–⁠ Mange studenter har brått mistet den sosiale arenaen sin og nevner ensomhet som en viktig utfordring. De er også bekymret over økonomien og studieprogresjonen sin. Vi ønsker å iverksette ekstra tiltak som kan hjelpe studentene i den perioden vi nå befinner oss i, sier Jonas Virtanen, styreleder i SiO i en pressemelding.

SiO har lagt vekt på at tiltakene skal treffe brede grupper av studenter og at det skal være økonomisk forsvarlig slik at SiO kan tilby gode velferdstjenester også på lang sikt.

Det er også lagt vekt på å etablere kriseløsninger for særlig sårbare studenter.

Les bakgrunn for saken: Dette er Velferdstingets koronakrav til SiO

Utsetter årlig indeksjusteringen av husleie

Velferdstinget i Oslo og Akershus har bedt om at SiO skal gi utsatte grupper som har mistet inntektsmuligheter, mulighet for redusert husleie.

–⁠ SiO har allerede iverksatt ordninger med betalingsutsettelse for de som sliter med å betale husleien. Vi vil se nærmere på om det er behov for å utvide ordningen for de som har særlige behov, sier Virtanen.

SiO har også satt av 6,8 millioner til å dekke kostnaden ved å utsette den årlige indeksjusteringen av husleie i studentboligene. Indeksjusteringen gjøres årlig for å dekke kostnads- og prisøkning.

Fikk du med deg denne? SiO: –⁠ Uaktuelt å sette ned husleien

Støtte til studentfrivilligheten

Tiltakspakken inneholder 3 millioner som skal gå til studentfrivilligheten.

–⁠ Vi ønsker å sette av ressurser til disposisjon for studentfrivilligheten og -foreninger. Velferdstinget beslutter hvordan midlene skal fordeles, og SiO vil bidra som rådgivere i fordelingsarbeidet, sier Virtanen.

Å få støtte til studentforeninger har vært en viktig sak for Velferdstinget.

–⁠ Vi er veldig glade for at SiO tar ansvar for å sikre mangfoldet av studentfrivillighet i Oslo. Midlene vil være viktige for de foreningene som fortsatt har utgifter, men som taper inntekt i denne perioden, sier Idun Kløvstad, nestleder i Velferdstinget, til Universitas.

En del av de større foreningene har buffere de kan ta av, slik at de ikke går konkurs på tross av tapte inntekter, påpeker hun. Derimot ser de at dette kan slå ut senere da de oppsparte midlene gjerne er satt av til å brukes på fremtidige investeringer.

–⁠ For mindre foreninger er det ofte enkeltpersoner som legger ut penger. Dersom foreningen har vært avhengige av arrangementsinntekter eller liknende for å betale tilbake, kan det være studenter som nå sitter med enda mindre penger enn de ellers ville hatt.

Kapasitetsøkning i SiO Psykisk helse

SiO Helse opplever at mange studenter har skrudd forventningene av og lar være å ta kontakt med dem. Alt handler om korona og det blir en terskel for å ta kontakt om egne problemer, står det i pressemeldingen.

–⁠ Vi setter derfor av 1 million til informasjon og synliggjøring av helse- og rådgivningstilbudet som et strakstiltak. Det gis også en ramme på 3 millioner til midlertidig kapasitetsøkning innen psykologer, rådgivere, psykomotoriske fysioterapeuter og helsesykepleiere.

Les også: Psykologenes koronaråd til studenter

6 millioner til digitale aktiviteter

Det settes av 6 millioner til digitale aktiviteter for studentene. De siste ukenes hendelser krever en rask endring i SiOs tjenestetilbud.

–⁠ For å sikre at SiO er der for studentene i en situasjon der fysisk samling ikke er mulig, er det behov for å utvikle nye og videreutvikle eksisterende digitale tjenester. Noen eksempler er treningstilbud, sosiale aktiviteter og digitale semesterstarttiltak, utdyper Virtanen.

Les også: Internasjonale studenter dekkes ikke av krisepakken: –⁠ Mange har ikke råd til husleie og mat