Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtok onsdag tolv krav til SiO. Leder Gard Løken Frøvoll håper på raushet og forståelse fra SiO.
Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtok onsdag tolv krav til SiO. Leder Gard Løken Frøvoll håper på raushet og forståelse fra SiO.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Dette er Velferds­tin­gets koronakrav til SiO

Velferdstinget stiller tolv krav til hvordan SiO skal hjelpe studentene i koronakrisen. SiO frykter på sin side drastisk underskudd.

Onsdag holdt Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) et ekstraordinært koronamøte. Det hadde oppstått interne diskusjoner i Velferdstinget, forteller leder Gard Løken Frøvoll.

–⁠ Det var en del motstridende ønsker om hvilke tiltak SiO burde sette inn. Vi så at VT ikke kunne ta en avgjørelse uten en god diskusjon, sier han.

Det var dermed Studentsamskipnaden SiOs koronatiltak som sto på agendaen under møtet.

Styreleder i SiO Jonas Virtanen deltok også på møtet for å redegjøre for SiOs økonomiske situasjon. Med godt oppmøte, fastsatte møteregler og en kontrollert ordstyrer gikk møtet sin vante gang over Zoom.

–⁠ Det viktigste SiO gjør nå, er å behandle studentene individuelt og se at studenters situasjoner er forskjellig. De må vise raushet og forståelse for det, sier Frøvoll.

Les også: Internasjonale studenter dekkes ikke av krisepakken: –⁠ Mange har ikke råd til husleie og mat

Verst for permitterte studenter

VT fattet vedtak som retter seg mot både studenters økonomiske og psykiske situasjon. Frøvoll trekker blant annet frem vedtaket om at SiO skal dele ut gratis matkasser til permitterte studenter og studenter som av andre økonomiske grunner ikke kan handle selv.

–⁠ Vi har spilt inn til SiO at matkassene kan stasjoneres ut på ulike steder i byen og deles ut etter prinsippet om førstemann til mølla. Alternativt kan SiO gjøre en utvelgelse basert på søknader, men dette vil være mer byråkratisk, sier Frøvoll.

–⁠ Maten kan komme fra dagligvareforretninger. Poenget er at det skal betales helt eller delvis av SiO. Vi ønsker at det skal være gratis, men kan også se for oss rabatterte matkasser.

–⁠ Hvor er det skoen trykker for studentene nå?

–⁠ Den økonomiske situasjonen er en stor utfordring for mange, og da spesielt de permitterte studentene som er avhengig av inntekt fra en deltidsjobb, mener Frøvoll.

Det ble også vedtatt at SiO skal åpne for at studenter skal kunne betale tre måneders husleie samlet. Styreleder i SiO poengterer at dette er noe de allerede har åpnet for.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER. Studentsamskipnaden SiO frykter drastisk underskudd. – SiO må eksistere også etter pandemien, sier styreleder Jonas Virtanen.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER. Studentsamskipnaden SiO frykter drastisk underskudd. –⁠ SiO må eksistere også etter pandemien, sier styreleder Jonas Virtanen.Arkivfoto: Odin Drønen

–⁠ Vi skal kommunisere ut til studentene at dette er mulig. Hvis man betaler tre måneders leie samlet, vil man likevel få en faktura, men her vil det stå null. Men det er altså mulig å betale flere månedsleier samlet, sier Virtanen.

Holder fast på egenandel

I januar innførte SiO egenandel på sine psykologtjenester. Innføringen ble møtt med delte meninger, men fikk flertall i VT.

På grunn av omstendighetene og av hensyn til studenters psykiske helse ønsker VT nå å avvikle ordningen med egenandel. I vedtaket står det at SiO burde «fjerne egenandelen på psykisk helse og rådgivning for en periode».

–⁠ Dette er ikke noe SiO har vurdert konkret. Vi har gitt behandlerne i SiO Helse et handlingsrom til å utøve skjønn knyttet til egenandelen, og en pandemi vil naturligvis spille inn på det spørsmålet, sier styreleder Virtanen.

–⁠ Jeg har full tillit til at hver enkelt behandler tar riktig avgjørelse for sin pasient.

Ønsker hjelp for utsatte grupper

Den største saken som ble debattert på onsdagens møte, gjaldt hvorvidt SiO burde sette ned leieprisen på studentboligene. Universitas har tidligere omtalt at flere studentpolitiske lister har gått ut og krevd det samme.

Vedtaket VT omsider landet på, lyder slik:

«SiO skal gi utsatte grupper (internasjonale studenter, studenter med barn,

sykemeldte- og funksjonshemmede studenter) som har mistet inntektsmuligheter, mulighet for redusert leiekostnad frem til man mener det er kommet alternativer som ivaretar disse gruppene økonomisk.»

–⁠ Velferdstinget skulle gjerne sett lavest mulig husleie for alle studenter, men etter å ha sett grafer over hva det vil koste, måtte vi prioritere enkelte grupper, sier Frøvoll.

Gruppene som blir trukket frem i vedtaket, er etter VTs mening ekstra utsatt for økonomiske utfordringer.

–⁠ Listen vi har i parentes over utsatte studentgrupper, er ikke uttømmende, men vi skisserer opp eksempler. Vi gir SiO fullmakt til å definere hvordan begrepet skal defineres.

–⁠ Er det uheldig at permitterte studenter ikke nevnes uttrykkelig i vedtaket?

–⁠ Det kan hende den gruppen burde blitt nevnt. Men siden gruppene vi trekker frem, bare er eksempler, åpner dette for at også permitterte studenter kan inkluderes.

Les mer om saken: Studen­tenes krisepakke blir delt stipend

–⁠ Må holde liv i SiO

SiOs egne beregninger viser at de vil tape 141,2 millioner kroner dersom de reduserer husleien med 25 prosent. Reduserer de husleien med 50 prosent, vil de gå 285,2 millioner i minus. Dette gjelder dersom husleien reduseres i alle av SiOs studentboliger. Kostnadene tatt i betraktning er det ikke verdt å redusere leien for de relativt få studentene som bor i SiO-bolig, ifølge Virtanen. Han understreker at den viktigste prioriteringen nå blir å sørge for at SiO også vil eksistere etter pandemien.

–⁠ Først og fremst må vi holde liv i SiO, sier han.

Universitas har tidligere skrevet at SiO har permittert 350 ansatte og frykter et stort økonomisk underskudd.

–⁠ Hvis vi først skal redusere husleien, burde det forbedre studenters kjøpekraft betraktelig. Men igjen: Jo mer man reduserer, jo mer penger går ut av SiO, sier Virtanen.

Kutt i lederlønninger har ikke vært oppe til diskusjon.

– Å redusere disse i en periode hvor administrasjonen jobber dag og natt for å holde hjulene i gang, høres merkelig ut for min del. Men vi kan ikke utelukke at dette vil bli diskutert på lengre sikt, både for styremedlemmer og ledere.

–⁠ Hva konkret gjør SiO for studentene?

–⁠ I forbindelse med pandemien tilbys det legetimer, psykologtimer, rådgivning, og trening digitalt. Vi jobber med å utvikle tilbudet og øke kapasiteten for en periode. Vi vil spesielt jobbe med forebyggende tiltak mot sosial isolasjon. SiO jobber også med å sørge for langsiktighet i tilbudet og at vi skal være en tilbyder av studentvelferd også i fremtiden.

Fikk du med deg denne? Morten (28) frykter å gå 9000 kroner i minus uten sommerjobb