Usikker fremtid: Emma Bjørnstad (20) frykter at mange som hadde en plan for høsten, nå kan få den snudd på hodet.
Usikker fremtid: Emma Bjørnstad (20) frykter at mange som hadde en plan for høsten, nå kan få den snudd på hodet.Foto: Privat

Frykter urett­ferdig opptak til høyere utdanning

Regjeringen legger vekt på at avlyste eksamener ikke vil ha konsekvenser for avgangselevers inntak til høyere utdanning. Tidligere kull er redd det vil ramme dem i stedet.

Bekymret: Anna Celine Bredal (20) var sikker på at hun skulle komme inn på drømmestudiet til høsten. Nå frykter hun at det harde arbeidet hun la ned på videregående, er forgjeves.
Bekymret: Anna Celine Bredal (20) var sikker på at hun skulle komme inn på drømmestudiet til høsten. Nå frykter hun at det harde arbeidet hun la ned på videregående, er forgjeves.Foto: Privat

–⁠ Jeg hadde nok ikke tatt friår hvis jeg hadde visst dette.

Både Anna Celine Bredal (20) og venninnen Emma Bjørnstad (20) var sikre på at de ville komme inn på medisinstudier til høsten. De hadde regnet på karaktersnittene sine og kommet frem til at det var trygt å ta seg et års pause før nye år på skolebenken. Men det var før regjeringen forrige uke besluttet å avlyse alle eksamener i videregående skole denne våren for å forebygge koronasmitte.

Nå må Bredal og Bjørnstad søke sammen med et kull avgangselever som konkurrerer med kun standpunktkarakterer, og de mener de står i fare for å miste plassene de trodde de var sikret.

Dette er fordi elever i videregående skole statistisk sett får høyere karakterer i standpunkt enn på eksamen.

Bredal og Bjørnstad tror det er lettere å få en god standpunktkarakter, fordi man da karaktersettes av en lærer man kjenner og ikke en ekstern sensor.

–⁠ Sånn sett er videregående generelt litt urettferdig. Lærere kjenner ofte elevene sine godt og legger også vekt på innsats når de setter karakterer. De fleste jeg kjenner som konkurrerer om disse plassene på studier med høye poenggrenser, er flinke til å jobbe, og lærerne deres vet det, sier Bjørnstad.

De er bekymret for at poenggrensen til medisinstudiumet skal øke unormalt mye som følge av dette.

Les også: Studenter inviterer publikum hjem til egen stue og tomme konsertlokaler

Lettere å få god standpunktkarakter

Astrid Sandsør, forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu), bekrefter at elever ofte opplever å få høyere karakter i standpunkt enn på eksamen.

–⁠ Elever får i gjennomsnitt lavere karakter på skriftlig eksamen enn de får i standpunktkarakter i samme fag, og dette gjelder oftest for de som allerede har en høy standpunktkarakter.

Forskning ved Nifu viser at det er 85 prosents sjanse for at en elev som har 6 i standpunkt i norsk skriftlig hovedmål, går ned i karakter på eksamen. For en elev som har 5 i standpunkt, er det 72 prosent sjanse for å gå ned på eksamen, og kun 3,5 prosent sjanse for å gå opp til 6. Med andre ord vil elever som regel få et lavere snitt etter at skriftlig eksamen regnes med.

Løser bare en del av problemet

Både Bredal og Bjørnstad opplevde selv å gå ned to karakterer fra standpunkt til skriftlig eksamen. De mener den beste løsningen ville være om alle som søker høyere utdanning med førstegangsvitnemål til høsten, vurderes på samme grunnlag, og at alle eksamenskarakterer derfor bør utgå.

Sandsør er enig i at det å se bort fra eksamenskarakterer for alle som søker med førstegangsvitnemål, ville være en løsning for en del av problemet, men understreker at noen uansett vil føle de kommer dårligere ut av situasjonen.

–⁠ Det er mye som kan oppleves som urettferdig i denne situasjonen. Noen får bedre karakter på eksamen enn i standpunkt, så dersom alle får strøket sine eksamenskarakterer, så vil det oppleves som urettferdig for dem.

Sandsør tror heller ikke at situasjonen nødvendigvis er gunstig for alle i årets avgangskull, da hun mener det er vanlig at avgangselever tar seg sammen og jobber ekstra hardt siste halvår for å få gode karakterer.

– Årets avgangselever får ikke samme mulighet til å forbedre karakterene sine. Derfor er det faktisk mulig at årets kull stiller svakere enn de ellers ville ha gjort, både fordi lærerne deres har et annet grunnlag for karaktersetting enn normalt, og fordi de det de nå opplever, er en mer utfordrende læringssituasjon.

Sandsør tror derfor den beste løsningen kan være at årets kull søker på lik linje med alle andre, med noen færre karakterer på vitnemålet.

–⁠ Men dette er til syvende og sist et politisk spørsmål, der politikerne må bestemme hvordan de best sikrer rettferdighet i opptakssystemet.

Fikk du med deg denne? Studenter med barn sliter: –⁠ Det har gått to uker uten inntekt. Jeg er fortvilet nå

Ingen endring i opptaksreglene

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til Universitas at dette ikke er første gang noen går ut av videregående skole med kun standpunktkarakterer på vitnemålet.

Han har ingen planer om å endre opptaksreglene til høyere utdanning.

–⁠ Det som ville vært både urettferdig og urimelig i denne koronakrisen, er at et helt avgangskull sto igjen på trappen uten et vitnemål i hånden. Det har vært det aller viktigste for oss å unngå.

Vil ikke endre opptaksreglene: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier det viktigste har vært å sikre at avgangskullet får vitnemål.
Vil ikke endre opptaksreglene: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier det viktigste har vært å sikre at avgangskullet får vitnemål.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

–⁠ Føles som om det var forgjeves

Både Bredal og Bjørnstad har lenge visst at de ønsker å studere medisin. De jobbet derfor målrettet da de gikk på videregående, for å slippe å måtte ta opp fag i ettertid.

–⁠ Det er kjipt når jeg har jobbet hardt i så mange år og det nå føles som om det var forgjeves, sier Bredal.

De støtter regjeringen i valget om å avlyse vårens eksamener. Likevel mener de det burde være mulig å få til en løsning for å vurdere studenter på likt grunnlag.

–⁠ Kunnskapsministeren legger vekt på at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene, men selv om denne løsningen redder noen, så ødelegger den for andre. Det er ikke det at vi vil årets avgangselever noe vondt, det bare føles ekstremt urettferdig, sier Bjørnstad.

Hva skjer når rektoren for landets største universitet må styre fra kjøkkenbordet sitt? –⁠ Mer travelt enn vanlig