Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Studen­tenes krisepakke blir delt stipend

Etter forhandlingene på Stortinget om regjeringens tredje krisepakke gis én milliard ekstra til studentene for å gjøre støtteordningen om fra å være et rent lån til delt stipend. –⁠ Et veldig viktig steg i riktig retning, sier NSO-leder. MDG mener det er dobbeltmoralsk.

35 prosent av den ekstra studiestøtten de som hadde mistet arbeidsinntekt, kunne søke på, som totalt lå på 26.000 kroner, vil bli gjort om til stipend.

Det gis én milliard ekstra til studentene, ved å gjøre om ekstralån til stipend mot dokumentert inntektsbortfall. Å gjøre om alt ville imidlertid kostet rundt tre milliarder kroner.

–⁠ Dette er jo en grunn til å juble for at vi faktisk har fått bevegelse og gjennomslag. Og at vi får gjort så store endringer. Det så veldig mørkt ut, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg til Universitas.

–⁠ Jeg vil rette en ekstra oppmerksomhet til studenter og studentorganisasjoner som gjennom helgen har deltatt veldig i debatten, presset på og fått fram hvor urettferdig det er.

Han vektlegger at utgangspunktet var at det rettferdige var om hundre prosent skulle bli omgjort til stipend.

–⁠ Dette gjelder jo studenter med bortfall i inntekt, og for andre grupper enn studenter er det ikke lån. Vi er fornøyde med at vi har fått flyttet såpass store midler, men skulle ønske at det var mer.

Les bakgrunn for saken: Studenter raser over regjeringens krisepakke: –⁠ Hårreisende

Regjeringens forslag ble møtt med massiv kritikk

Da regjeringen la frem krisepakken forrige uke, som kun besto av lån, ble det møtt med sterke reaksjoner.

–⁠ Det er hårreisende at regjeringen foreslår å behandle studenter på en helt annen måte enn andre arbeidstakere i dette samfunnet. Det er rett og slett ikke holdbart, sa Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Nå har Stortinget tatt grep. Tirsdag er NSO-lederen tydelig mer fornøyd.

–⁠ Vi venter fortsatt på detaljene i pakken. Dersom lekkasjene stemmer, er det et tydelig signal om at Stortinget tar studentenes situasjon på alvor, sier Øien til Universitas.

–⁠ Holder det at 35 prosent omgjøres til stipend?

–⁠ Vi har vært veldig tydelige på at studenter som er arbeidstakere, bør behandles på lik linje som alle andre arbeidstakere. Samtidig er dette et veldig viktig steg i riktig retning, helt klart.

Gard Løken Frøvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, er glad for at Stortinget har lyttet til studentbevegelsen om at den opprinnelige krisepakken var for dårlig.

–⁠ Mer stipend gjør at studentene ikke må egenfinansiere hele tapet fra permitteringene. Den nye pakken er et stort steg i riktig retning, selv om den kunne vært enda bedre, sier Frøvoll og utdyper:

–⁠ Vi mener fortsatt at studenter som har jobbet og betalt skatt, fortsatt skal ha de samme rettighetene som andre arbeidstakere, og skulle helst sett en enda større andel gitt som stipend fremfor lån.

Fikk du med deg denne? Studenter med barn sliter: –⁠ Det har gått to uker uten inntekt. Jeg er fortvilet nå

–⁠ Alt burde bli gjort om til stipend

Ikke alle er like fornøyde med justeringene i krisepakken til studentene.

–⁠ Det er en seier til regjeringen og Fremskrittspartiet som har klart å straffe for eksempel sykepleierstudenter i en tid der folk står og klapper for sykepleiere. Det er dobbeltmoralsk, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

MDG mener alt burde vært gjort om til stipend for studenter som kan dokumentere tapt arbeidsinntekt, og mener summen for hva en kan søke på, burde vært økt.

–⁠ Mange av disse har arbeidet lenge og betalt skatt, men faller nå utenfor det sosiale sikkerhetsnettet. Vi risikerer nå at mange studenter vil avbryte studiene sine fordi de ikke kan betale regninger, sier Bastholm.

Enighet om tredje krisepakke

For to uker siden ble det kjent at regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning for studentene gjennom Lånekassen. Et av tiltakene var at søknadsfristen for støtte gjennom Lånekassen er utvidet til 15. april. I tillegg vil studenter få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27.550 kroner.

De som har mistet arbeidsinntekt på grunn av koronakrisen, får mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner.

I natt ble regjeringspartiene enige med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Frp og Sosialistisk Venstreparti om den tredje krisepakken, som skal presenteres i Stortinget tirsdag morgen.

Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, forteller at de har lyttet til studentenes innspill og justert pakken for å bedre gagne dem i en vanskelig økonomisk situasjon.

–⁠ Pakken slik den vedtas i dag, er endelig og kommer til å hjelpe studenter som er i økonomisk krise, sier Grøvan til Universitas.

Les også: Studentpolitikere ber SiO sette ned husleien: –⁠ Ikke aktuelt, sier styreleder