SNUR: Dekan ved Det juridiske fakultet Ragnhild Hennum har gått tilbake på vurderingsformen på vårens hjemmeeksamener etter tilbakemeldinger fra studenter.
SNUR: Dekan ved Det juridiske fakultet Ragnhild Hennum har gått tilbake på vurderingsformen på vårens hjemmeeksamener etter tilbakemeldinger fra studenter.ARKIVFOTO: EMELINE PISCHEDDA

Det juridiske fakultet dropper bokstav­ka­rakter: –⁠ Har vist at de tar studentene på alvor

Etter tilbakemeldinger fra studenter har Det juridiske fakultet ved UiO gått bort fra bokstavkarakterer ved årets hjemmeeksamener, og innfører nå bestått og ikke bestått.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo bestemte forrige uke at alle skoleeksamener erstattes med hjemmeeksamen, og at eksamen blir vurdert med karakterskala A til F for studentene på andre og fjerde året.

Dette fikk flere studenter og ansatte til å reagere, både med misnøye og støtte. Motstandere til vurderingsformen trakk frem økt fare for juks og at studenter med juristforeldre kunne potensielt få en stor fordel.

Det førte til at dekan Ragnild Hennum avtalte et møte med Juridisk studentutvalg (JSU) for å diskutere tilbakemeldingene fra studentene og ta opp mulige omgjøringer i vedtaket.

Onsdag 25. mars sendte Hennum ut en e-post til fakultetets studenter der det ble kjent at de nå har besluttet at bestått og ikke bestått skal brukes som vurderingsform, i stedet for bokstavkarakter.

–⁠ Dette er en ny situasjon for oss alle. Vi har fått masse innspill, og mange studenter har fortalt oss at det har vært stressende tider, og at karakterer gir ytterligere stress i situasjonen. Dette i sum med andre forhold har gjort at vi valgte denne løsningen, sier Hennum til Universitas.

Les bakgrunn for saken: Jusstudenter raser mot bokstavkarakter på hjemmeeksamen: –⁠ Usolidarisk og urettferdig

En fjerdedel ønsket karakter

–⁠ Vi har fått mange tilbakemeldinger fra studenter som forteller om en vanskelig studiesituasjon hjemme, og at bokstavkarakterer på eksamen gjør studiene ekstra stressende, skrev Hennum i e-posten, som også er gjengitt på fakultetets nettsider.

–⁠ Tilbakemeldingene forsterkes av en fersk undersøkelse om studentenes erfaringer etter en uke med digital undervisning: Mange studenter forteller at de mangler godt utstyr, god nettforbindelse og en egnet arbeidsplass hjemme. Dette gjør det vanskelig å følge digital undervisning.

I tillegg var det en del studenter som oppga at egen sykdom eller ansvar for barn hindrer dem i å følge undervisning. Studenter som har skrevet direkte til ledelsen, har også trukket frem at samfunnsforholdene påvirker studiesituasjonen.

Om lag en fjerdedel av studentene som kontaktet ledelsen, har argumentert for karakterer på hjemmeeksamen fordi dette er viktig for deres progresjon.

Les også: Drastisk økning i fusk på Oslomet

Karakter på masteroppgaver

Beslutningen er at alle eksamener i masterstudiet i rettsvitenskap våren 2020 gjennomføres som hjemmeeksamen med vurderingsformen bestått og ikke bestått.

I tillegg skal eksamen avlagt våren 2020 ikke telle som et forsøk på gjentakskvoten. Studenter som ønsker å gjenta et emne som de avlegger eksamen i våren 2020, kan gjøre det enten høsten 2020 eller våren 2021 uten at emnesperren er til hinder for det.

Masteroppgaver i rettsvitenskap bedømmes etter karakterskalaen A–F.

–⁠ Tar studentene på alvor

–⁠ Vi er godt fornøyde med at dekanatet har valgt å lytte til studentene. Etter vårt syn er dette antagelig den beste løsningen som var på bordet, sier Aksel Kolstad, leder i JSU, til Universitas.

–⁠ Det klare flertallet av studenter som ønsket bestått og ikke bestått, er hørt, samtidig som vi håper at andre grupper på studiet, slik som de som tar opp fag eller annet, får sine interesser ivaretatt. Dette har vært en vanskelig avveining, og det har dessverre ikke vært mulig å dekke alle studenters ønsker, sier han.

Han ønsker å takke dekanatet, særlig studiedekan Tarjei Bekkedal, for å ha vært villige til å høre på de tilbakemeldinger og forslag de har kommet med.

–⁠ Fakultetet har vist at de tar studentene på alvor. Vi håper at løsningen man er kommet frem til, ivaretar de forskjellige behov på en tilfredsstillende måte. Dessverre rammes enkelte studenter hardere av denne løsningen enn andre.

Les også: Gjestelista og AUF i Oslo krever at SiO setter ned husleien