Poliklinikk: Personer med mulig koronasmitte skal nå få legeundersøkelse på SiO Helses lokale på Blindern.
Poliklinikk: Personer med mulig koronasmitte skal nå få legeundersøkelse på SiO Helses lokale på Blindern.Arkivfoto: Odin Drønen

Åpner poli­kli­nikk på Blindern for koronasyke

I dag åpner en feberpoliklinikk i lokalene til SiO Helse på Blindern for personer som potensielt er koronasmittet.

Saken ble oppdatert 24.03 klokken 11.13 med kommentarer fra leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, og at det kommer tydeligere frem at bydelene drifter, bemanner og finansierer tilbudet.

Etter koronapandemien inntraff Norge, har køene hos fastlegekontorene blitt lengre og lengre. I samarbeid med bydelene Nordre Aker, Bjerke og Sagene hjelper SiO Helse til der kapasiteten på testing ikke er tilstrekkelig.

Bydelsoverlege i Nordre Aker bydel Bjørn Sletvold legger vekt på behovet for testing utover fastlegekontorene og Oslo Legevakt

–⁠ Bydelene skal åpne egne klinikker for å behandle syke. Dette er et tillegg til tilbudet hos fastlegen og legevakten. Hensikten er å få mistenkte koronasmittede bort fra fastlegekontorene, og at de skal få et legetilbud og oppfølging, sier Sletvold til Universitas.

–⁠ Vi skal ta unna for det massive kjøret på legevakten. Dette er først og fremt for undersøkelse og å gi de som trenger det, forsvarlig behandling.

Det var Uniforum som først omtalte saken.

Egnet bygg

Direktør i SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen og universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO) Arne Benjaminsen er glade for at SiO Helse kan være til hjelp og bistå Oslo kommune i denne vanskelige perioden. SiO og UiO har hjulpet å tilrettelegge for oppstart av klinikken.

–⁠ For det første er det viktig når det er så mange som er syke, at vi kan bistå Oslo kommune og bydelene med å få etablert slike tiltak. Det viste seg at klinikken i SiOs bygning var egnet. Man kan skille koronasmittede fra andre pasienter med ulike innganger og ulike venterom. Ved smidighet og tilrettelegging får vi hjulpet Oslo kommune best mulig, sier Benjaminsen.

–⁠ Dette er en felles nasjonal dugnad. SiO Helse er med på å bidra til at vi klarer å håndtere pandemien best mulig, og det er vi glade for å kunne være med på, sier Nejad-Trondsen.

Dugnad: Direktør i SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen er glad for at SiO Helse kan være med på å bidra til å håndtere koronapandemien.
Dugnad: Direktør i SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen er glad for at SiO Helse kan være med på å bidra til å håndtere koronapandemien.Arkivfoto: Odin Drønen

SiO Helse går som normalt

Alle bydelene i Oslo kommune har fått i oppdrag å etablere feberklinikker for poliklinisk pasientbehandling. Det er for å sikre en robust allmennlegetjeneste og hindre at et allerede presset legevaktsystem overbelastes. Det vil også redusere smittebelastningen på fastlegekontorene og av pasienter og helsepersonell.

Det opplyser bydelsdirektørene i Nordre Aker, Bjerke og Sagene til Universitas.

De legger videre vekt på at dette ikke er et åpent tilbud til befolkningen. Det er fastleger som skal vurdere behovet.

SiO Helse tilbyr til vanlig fastleger, psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter, tannleger og rådgivere til studenter. Den nyåpnede feberpoliklinikken erstatter ingen av SiO Helses vanlige tilbud, men kommer i tillegg, presiserer universitetsdirektør Benjaminsen.

Det er bydelene som bemanner og driver feberpoliklinikken.

–⁠ Det var en henvendelse til universitetet om vi hadde mulighet til å finne frem lokaler. Den gikk parallelt med samskipnaden som samarbeider tett med Nordre Aker bydel. Da kom det frem at det beste bygget til disposisjon var SiO Helses lokale i Kristian Ottosens hus på Blindern, der vi har klinikker som åpnet i fjor, sier Benjaminsen.

–⁠ Dette organiseres slik at tilbudet fra SiO helse kan fungere som før, selv om man etablerer en egen feberpoliklinikk. Det blir adskilte innganger og venterom, og det er sjekket at man ikke smittes gjennom ventilasjonsanlegg. Dette skal kunne drives uten at det skaper problemer for SiO Helses andre tilbud.

Kommunen finansierer tilbudet

Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, forteller at de ikke har vært involvert i prosessen.

–⁠ Vi tenker det er utrolig bra at SiO stiller sine lokaler til disposisjon for å avhjelpe en svært presset helsetjeneste. I tillegg til å hjelpe samfunnet forøvrig, vil poliklinikken også ta imot studenter som blir koronasyke, så dette er et godt tiltak i denne krevende tiden, forteller han.

Det er kommunen som finansierer tilbudet.

–⁠ Poliklinikken fortrenger ikke SiO Helses studentrettede tilbud, ettersom det har blitt frigjort lokaler på grunn av at lege- og psykologtjenestene tar store deler av pasientene på videokonsultasjon.

Fikk du med deg denne? Utreiseforbud hindrer medisinstudenter i utlandet i å komme hjem: –⁠ De vil bidra

Ennå ikke tatt imot pasienter

Selv om klinikken er åpnet, har den ennå ikke tatt imot pasienter. Sletvold forteller at det fremdeles er lett å få på plass.

–⁠ Alt er jo ikke helt klart, vi har ennå ikke tatt imot pasienter. Men vi har løst at vi har fått utstyr, personale og smittevernsutstyr, og at vi kan drive virksomheten forsvarlig, sier han.

Sletvold mener det er viktig å skille mellom hvem som skal på klinikken og ikke.

–⁠ Rundt 20 prosent av de som får korona, blir kraftigere syke og trenger denne klinikken. Vi har ikke altfor god oversikt over hvordan dette utspiller seg i Norge sammenlignet med andre land, men vi tester mye i sammenligning, sier Sletvold.

80 prosent av de som blir syke av korona, er ufarlig syke, klarer seg uten legehjelp og skal ikke på denne klinikken, understreker han.

–⁠ Det er viktig få frem at man må ha henvisning fra fastlegen eller legevakten først. Det er ikke drop-in.

Les også: De kreative utdanningene har gått fra praktisk til teoretisk som følge av koronakrisen