Forventer løsning: Marte Øien, leder i NSO, er redd for at tapte inntekter kan få store konsekvenser for studenter.
Forventer løsning: Marte Øien, leder i NSO, er redd for at tapte inntekter kan få store konsekvenser for studenter.Arkivfoto: Odin Drønen

Permit­terte studenter får ikke dagpenger: –⁠ Kan få store konse­kvenser

I dag kom regjeringens krisepakke, som skal begrense økonomiske tap etter koronaviruset. Flere permitterte arbeidstakere skal få dagpenger, men det gjelder ikke studenter.

Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), sier til Universitas at studenter ikke blir omfattet av den nye tiltakspakken som regjeringen la frem i dag. Dette er fordi studenter mottar støtte fra Lånekassen.

–⁠ Vi vil fortsette å ha god dialog med Stortinget og regjeringen for å finne en løsning som ivaretar studentene på en god måte fremover. Det vil komme flere krisepakker og vi har forventninger om en løsning snarlig, sier Øien.

Hun sier det kan få store konsekvenser for en student å miste sideinntekten.

–⁠ Mange er helt avhengige av inntektene fra deltidsjobben for å få hjulene til å gå rundt og dekke basisutgifter som husleie og mat.

Må prioritere

Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høyre, skriver i en e-post til Universitas at dette er en krevende situasjon for mange, inkludert studenter som nå opplever å miste en del av inntekten.

Lunde sier at både Stortinget og regjeringen jobber fortløpende med å se på ytterligere tiltak for alle som berøres av koronakrisen, men hun kan ikke nå love særskilte regler for studenter eller andre som mister deltidsjobb utover de reglene som allerede finnes.

–⁠ Akkurat nå er vår hovedprioritet å sikre de som plutselig står på bar bakke får en overkommelig inntekt det går an å leve av.

Rigmor Aasrud, arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, bekrefter at det per nå ikke er gjort endringer i reglene for studenter.

–⁠ Men dette er et av temaene vi må se nærmere på i tiden fremover, i dialog med studentene. Med midlene og tiden som har vært til rådighet, så har Stortinget så langt gjort store, overordnede forbedringer for folk som er i en utsatt situasjon, sier hun til Universitas.

Fikk du med deg denne? UD-praktikanter sendes hjem

Må være reelle arbeidssøkere

Per Silnes Tandberg i Jussbuss sier til Universitas at dersom man går inn i rundskrivet til Folketrygdloven, vil man se at det er en hovedregel at NAV avslår alle søknader om dagpenger til studenter. Det er et krav at man må være reell arbeidssøker dersom man skal få dagpenger.

–⁠ Det innebærer at man er forberedt til å ta ethvert arbeid, både deltid og fulltid, og hvor som helst i landet, noe som ikke er mulig for studenter.

Tandberg sier dette kan bli svært alvorlig for mange studenter.

–⁠ Lån og stipend er likt for alle uansett hvor du bor, men dersom du bor i Oslo kan du fort betale 6000 kroner for et lite rom i et kollektiv. De resterende 2000 kronene skal dekke strøm, internett, mat og andre utgifter. Staten forutsetter at studielån og stipend skal være tilstrekkelig.

Lån og stipend er fredet

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, sier koronautbruddet påvirker hverdagen til studenter og elever i Norge og utlandet, og det skaper naturlig nok bekymringer for hva som skjer med studiestøtten.

–⁠ Vi har full oppmerksomhet på å sikre størst mulig trygghet og økonomisk forutsigbarhet for studenter og elever i denne vanskelige situasjonen.

Et viktig budskap er at utbetalingene fra Lånekassen vil gå som normalt.

–⁠ Vi får en del henvendelser fra elever og studenter om hvordan de skal forholde seg. Vi har svar på en del av dem, men det er ikke alle spørsmål vi har svar på ennå. Vi oppdaterer fortløpende på nettsidene våre.

Lånekassen og Kunnskapsdepartementet samarbeider for å ivareta studenter og elever, slik at de blir minst mulig skadelidende som følge av den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor.

SiO tar grep for å hindre koronasmitte: Alle treningssentre og serveringssteder er stengt