FØLER SEG LURT: Felicia Eline Holdø har betalt avgiften i tre semester, uten å vite at den egentlig var frivillig.
FØLER SEG LURT: Felicia Eline Holdø har betalt avgiften i tre semester, uten å vite at den egentlig var frivillig.

«Obligatorisk» avgift var frivillig:

Nå har én av fire droppet å betale

I november ble det kjent at en frivillig semesteravgift til Studentunionen ved Høyskolen Kristiania feilaktig var omtalt som obligatorisk. Nå har ti prosent bedt om tilbakebetaling.

Høyskolen Kristiania (HK) beklaget i høst at de hadde merket semesteravgiften til Studentunionen som obligatorisk på fakturaen, når den egentlig var frivillig.

Avgiften var ved vårsemesterets fakturaer korrekt merket og alle studenter ved høyskolen har fått tilbud om å få tilbakebetalt tidligere avgifter. Alle som deretter henvendte seg med ønske om refusjon, fikk en e-post om hvordan de skulle gå fram.

Universitas har fått tilgang til denne e-posten. Der kommer det frem at HK har innhentet en juridisk vurdering for å undersøke i hvilken grad studentene har krav på tilbakebetaling for tidligere semestre, og at dette fremstår som et «grensetilfelle». Konklusjonen er at studentene kan få refundert innbetalt avgift for opp til to år.

Nytt studieprogram ved UiO: Skal finne løsningen på klimakrisen

Måtte skrive egenerklæring

For å få tilbakebetalt avgiften må studentene skrive under en egenerklæring, der man bekrefter at man trodde det var et obligatorisk medlemskap og at man ikke har benyttet seg av tilbud fra Studentunionen, det inkluderer fadderuke, studentpub, karrieredager og sosiale arrangementer.

Litt under ti prosent av studentene ved HK, fra campusene både i Oslo og Bergen, har krevd tilbakebetaling, får Universitas opplyst.

Derimot har 27 prosent av studentene i Oslo latt være å betale semesteravgiften til Studentunionen dette semesteret. Det skriver leder av Studentunionen, Kristoffer Myklebust Egset, i en e-post til Universitas.

–⁠ Hva tenker du om at såpass mange har latt være å støtte Studentunionen?

–⁠ Mitt inntrykk tidligere, som nå bekreftes av prosenten vi har blitt opplyst om, viser at Studentunionen har stor oppslutning blant studentene og at de absolutt fleste setter pris på Studentunionens tilbud. Enten studentene vil ha fest, faglig nettverk, en filmkveld eller fotballtrening, så har Studentunionen noe for alle, skriver Egset.

Frekt og sleipt er de to nøkkelordene jeg sitter igjen med

Frederick Mapusa Bråthen (22), student på Markedsføring og merkevareledelse på HK

En prinsippsak

I kantinen på campus Kvadraturen møter Universitas Frederick Mapusa Bråthen (22), student på første året på bachelor i Markedsføring og merkevareledelse. Han kan ikke huske å ha fått informasjon om avgiften til Studentunionen da han begynte på studiet.

–⁠ Jeg fikk fakturaen, så at det var en obligatorisk avgift og betalte den, uten å tenke noe særlig over det. Det er først senere, da jeg fant ut at den ikke er obligatorisk, at jeg reagerte på det. Jeg synes det var en frekk måte å legge det frem på. Det kunne helt klart ha blitt gjort på en mer åpen og ærlig måte, sier han og legger til:

–⁠ Jeg vet ikke om det er bevisst eller ikke, men det virker som de har tenkt gjennom hvordan de kommuniserer når de fremlegger det som en obligatorisk avgift. Frekt og sleipt er de to nøkkelordene jeg sitter igjen med.

Bråthen innrømmer at han var innom tanken om å be om tilbakebetaling - av prinsipp. Han forteller at han benytter seg av flere tilbud som dekkes av avgiften, slik som studentpuben og sosiale arrangementer som fadderuka og «HK til fjells».

–⁠ Det er andre tilbud som jeg ikke aktivt deltar på, men som jeg gjerne kan bidra til og på den måten ha muligheten til å delta. De fleste er sikkert mer villige til å betale den dersom de vet hva pengene går til. Jeg har i ettertid lest meg opp på hva avgiften gir meg, og det er en avgift som jeg gjerne betaler, forteller han.

De reiser på utveksling, føler på eksamensstress, og er 50 år eldre enn de fleste studenter: Pensjonister med pensum

–⁠ Kynisk og utspekulert

Felicia Eline Holdø (22) er student på andre året på Film og TV. Hun uttrykker frustrasjon over hvordan HK har håndtert avgiften, når Universitas møter henne på campus Vulkan. Hun trodde først at avgiften var en del av skolepengene. Senere fikk hun vite at avgiften hadde vært frivillig hele tiden.

–⁠ Da ble jeg ganske provosert. Jeg følte jeg ble lurt til å betale noe jeg trodde var skolepenger, men så var det ikke det likevel. Det synes jeg var litt ubehagelig.

Holdø sier hun synes det er rart og bekymringsverdig at avgiften først ble omtalt som obligatorisk. Hun forstår ikke årsaken til at de gjorde det.

–⁠ Jeg føler at det var for å få folk til å betale, fordi de vet at de kanskje ikke vil få like mye penger dersom det var frivillig. Det synes jeg rett og slett er kynisk og utspekulert, hvertfall på en skole hvor jeg betaler for å gå.

–⁠ Har du bedt om tilbakebetaling?

–⁠ Ja, jeg har bedt om det. Som svar fikk jeg en superlang mail med sitater fra advokater. Jeg orket ikke å sette meg inn i det med en gang, men jeg skal gjøre det senere, sier hun og legger til:

–⁠ Jeg kommer ikke til å fortsette å betale avgiften. Kanskje hadde jeg gjort det om jeg følte det var gode nok tilbud og hvis jeg ikke følte jeg hadde blitt lurt til å betale for tre semestre.

Jeg føler jeg ble lurt til å betale noe jeg trodde var skolepenger

Felicia Eline Holdø (22), student på Film- og TV kreatør på HK

Vil tydeliggjøre

Markeds- og kommunikasjonsdirektør ved HK, Stein-Oddvar Evensen, skriver i en e-post til Universitas at de er glade for at studentene understreker at de har hatt glede av aktiviteter i regi av Studentunionen.

–⁠ Vi har forståelse for at studenter har reagert på at det i 2019 feilaktig sto at avgiften til Studentunionen var obligatorisk. Høyskolen Kristiania bistår Studentunionen med fakturering av avgiften, da vi er svært opptatt av at høyskolens studenter skal ha et velfungerende studentdemokrati og gode lavterskeltilbud. De innkomne midlene overføres alltid uavkortet til Studentunionen, skriver han.

–⁠ Vi beklager igjen ulempene trykkfeilen på fakturaen har medført for Studentunionen og berørte studenter.

Kristoffer Myklebust Engset skriver videre at det er viktig å støtte Studentunionen for å opprettholde kvaliteten på alle tilbudene de gir.

–⁠ Det er viktig å støtte Studentunionen slik at studiehverdagen ikke bare blir forelesninger, bibliotek og eksamen, men også en tid med mange gode minner, erfaringer og kanskje er det til og med her karrieren begynner å gro, skriver han og legger til:

–⁠ I år intensiverer vi arbeidet med å tydeliggjøre for alle studentene hva som inngår i Studentunionen, og hvilke fordeler som følger med å støtte den.

Unngår du å kjøpe nytt hjelper du både miljøet og lommeboken: Slik får du tak i billig og bærekraftig pensum