Utredning: Fredag 13. februar fikk forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) overlevert universitets- og høyskolelovutvalgets utredning av utvalgsleder Helga Aune.
Utredning: Fredag 13. februar fikk forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) overlevert universitets- og høyskolelovutvalgets utredning av utvalgsleder Helga Aune.Arkivfoto: Rodrigo Freitas

Reagerer på forslag til ny lov: –⁠ Uaktuelt for Arbei­der­par­tiet å fjerne kjønns­poeng

Nina Sandberg (Ap) reagerer på flere av forslagene til den nye universitets- og høyskoleloven.

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Forslagene til ny universitets- og høyskolelov ble overlevert til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim 13. februar.

Utvalget foreslår blant annet å fjerne tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn i høyere utdanning, innføre en ny alternativ karakterskala og fjerne blind sensur.

Les bakgrunn for saken: Utvalg vil fjerne kjønnspoeng i høyere utdanning

Uaktuelt å fjerne kjønnspoeng

Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning, reagerer kraftig på forslaget om å fjerne kjønnspoeng. Hun sier at veien mot et mer likestilt arbeidsliv ofte starter i utdanningssystemet, og at en bedre kjønnsbalanse er til det beste for både studentene, institusjonene og samfunnet. Ap vil heller ha oftere bruk av kjønnspoeng på studier der kjønnsbalansen er svært skjev.

–⁠ Vi mener det fortsatt skal være kjønnspoeng i studier med stor underrepresentasjon av ett kjønn. Både psykologi, medisin, tannlege og andre studier med stor skjevfordeling bør prøve ordninger der det ensidige karakterfokuset suppleres med bredere og andre opptakskriterier, sier Sandberg i en pressemelding.

–⁠ Overraskende og svakt

I dagens lovtekst er lærestedene pålagt å tilby etter- og videreutdanning, i lovforslaget skal de «bidra til» slik kompetansebygging. Sandberg mener at utdanningssystemet står overfor tunge endringer med tanke på de nye lovforslagene. Videre sier hun at det er overraskende og svakt at lovforslaget ikke legger nødvendige føringer på institusjonenes rolle som tilbydere av livslang læring.

–⁠ Ap vil styrke universitetene og høyskolenes rolle i den livslange læringen, og har foreslått det i vår kompetansereform. Det bør være en del av hovedoppdraget til institusjonene, og dette vil vi følge opp i stortingsbehandlingen, sier Sandberg.

Tillit til selvvalgt ledelsesmodell

Lovforslaget foreslår at institusjonen selv kan velge om den skal ha valgt eller ansatt rektor. Dette har allerede skapt store reaksjoner i sektoren. Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) var tidlig ute med å kritisere forslaget og ønsker å beholde den eksisterende styringsmodellen ved universitetet.

–⁠ Denne frie modellen gjør at forskningen blir friere og bedre. En for administrativ tilnærming på ledernivå vil være hemmende, har han tidligere uttalt til Khrono.

Ledelsesmodellen var også nettopp det Asheim selv trakk frem at ville skape mest debatt.

–⁠ Jeg forstår at dette er viktig, men la oss få denne debatten til å handle om litt mer enn dette, sa Asheim til Universitas etter å ha blitt overrakt rapporten.

Les også: Jusstudenter skremmes bort fra prestisjefirma etter tv-serie

Arbeiderpartiet har fra sin side tillit til at universitetene og høgskolene selv velger ledelsesmodell. Når det gjelder spørsmålet om ekstern styreleder, vil de diskutere dette nærmere med sektoren og partene.

–⁠ I det forståelig nok opphetede spørsmålet om ledelsesmodell, har vi tillit til at universitetene og høgskolene våre selv vet hvilken styreform som passer deres oppgaver og funksjoner best, og at dette som i dag bør være lærestedenes eget valg om de vil ha valgt eller ansatt rektor på sin institusjon, sier Sandberg.

Skuffet over mentorordning

Ap kom med et forslag om mentorordning, som ble fremmet i Stortinget i denne perioden. Forslaget går ut på at alle studenter skal ha en egen, definert person de kan gå til for å mestre studiet.

Ifølge Sandberg er bakgrunnen til forslaget at flere studenter ikke opplever god nok oppfølging fra institusjonene i dag. Forslaget ble vedtatt av Stortinget, men er ikke ivaretatt i lovforslaget. Utvalgsleder Helga Aune argumenterer med at det ikke er nok erfaringer til å gjøre dette enda.

–⁠ Ap er skuffet over at mentorordningen ikke ble tatt med i lovforslaget, men vi vil følge det opp i Stortinget, sier Sandberg.

Fikk du med deg denne? Presidenten i Ansa flyr ti ganger mer enn gjennomsnittsnordmannen