Fornøyd: VT-Leder Gard Løken Frøvoll er tilfreds med den nye handlingsplanen og behandlingen av saken om egenandel.
Fornøyd: VT-Leder Gard Løken Frøvoll er tilfreds med den nye handlingsplanen og behandlingen av saken om egenandel.

På stedet hvil i egenandel-saken

Ny votering til tross, Velferdstinget står fortsatt bak egenandelen hos SiO Psykisk helse. Dette ble vedtatt under helgens vårseminar.

Det var mens stormen Elsa herjet på sitt verste i Oslofjorden at representantene fra Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) hadde søkt ly på Thon Hotel Sandvika for sitt årlige vårseminar.

Gard Løken Frøvoll, leder i VT, sier han er godt fornøyd med helgen og vil særlig løfte frem et vedtak som han mener vil komme studentene til gode.

–⁠ Punktet om en egen studentråd i Oslo kommune blir viktig. Det øker sjansen for at studentenes stemmer vil bli hørt av byrådet, sier han.

I forkant av møte var det knyttet spenning til den nye voteringen i saken om egenandel hos SiO som har vært mye omtalt de siste ukene, som også har engasjert studentpolitikerne.

Adrian Leander Skagen fra Grønn liste fremmet forslaget om en ny votering. Ifølge han ble beslutningen om at VT skulle stille seg bak egenandelen fattet på et feil grunnlag, da psykologene hos SiO angivelig hadde splittede meninger om saken.

Etter en ny runde med diskusjoner står VT derimot fortsatt fast ved beslutningen om å innføre en egenandel på 100 kroner for de første tre timene hos SiO-psykolog.

SAIH gjenoptar kampen mot «avkolonisering» i akademia: Lanserer nytt verktøy

–⁠ River opp et gammelt sår

Skagen sier til Universitas at han er fornøyd med måten saken ble behandlet under helgens seminar, men synes samtidig det er beklagelig at resten av Velferdstinget hadde en annen forståelse enn Grønn Liste om hvordan den første debatten om egenandel artet seg.

–⁠ Dette setter en høy terskel for når man kan behandle saker på nytt, og medfører en mistro til de som påpeker at det ikke er sikkert at alt ble gjort riktig.

Felix Volpe fra Handelshøyskolen BI stiller derimot spørsmål ved om det var nødvendig å ta opp debatten på nytt:

–⁠ Det var en veldig god debatt vi hadde da vi omtalte saken for første gang, så det ble mer opplevd som en slags omkamp hvor man river opp et gammelt sår, noe som egentlig ikke trengs å gjøres i VT.

Jeg er veldig misfornøyd med hele utfallet av helgen. Jeg mener man har gått et steg bort fra å ansvarliggjøre SiO,

Øystein Fossbråten Wennersgaard i Venstrealliansen

Lederlønninger

På programmet stod også revidering av det politisk grunndokument for perioden 2018 til 2022 og godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan for 2020. Begge ble enstemmig vedtatt av VTs representanter. Der det første dokumentet omfatter velferdstingets overordnede studentpolitiske plattform, tar handlingsplanen utgangspunkt i de spesifikke sakene VT vil prioritere å jobbe med det kommende året.

Selv om VT-lederen kunne spasere tilfreds ut i regnværet, var ikke alle like fornøyde.

–⁠ Jeg er veldig misfornøyd med hele utfallet av helgen. Jeg mener man har gått et steg bort fra å ansvarliggjøre SiO, sier Øystein Fossbråten Wennersgaard fra Venstrealliansen.

Han viser til vedtaket om å fjerne delen fra Velferdstingets politiske grunndokument som sier at «direktørlønninger i selskapet ikke skal overstige 3 ganger gjennomsnittslønnen i SiO». Per nå har SiO direktør Lisbeth Dyrberg en årslønn på 1,8 millioner.

–⁠ At et studentdrevet organ skal ha så høye lederlønninger som de har nå synes jeg er uheldig, og vi har faktisk en direkte demokratisk innflytelse ovenfor SiO, sier han.

Forslaget om å stryke punktet om lederlønninger ble fremmet av Felix Volpe. Han trekker frem SiOs konkurransedyktighet som et viktig argumentet, og mener det blir feil at VT skal legge begrensninger på SiO.

–⁠ Symptomet mange pekte på var jo lønnsgapet mellom laveste og høyeste ledd i en bedrift, men der her tror jeg det er viktigere å få til et løft fra bånn, ikke å se ut toppstillinger, sier Volpe.

Wennersgaard fremmet også et forslag som krevde at SiO burde underlegges offentlighetsloven. Som privat bedrift, er ikke SiO underlagt loven som gir samfunnet krav på innsyn i virksomhetens dokumenter. Saken har tidligere blitt løftet frem i VT, men ble også denne gangen stemt ned av representantene i salen.

Gjennombrudd for nytt studenthus?

Et viktig satsningspunkt i den nye handlingsplanen, blir å videreføre arbeidet med et nytt studenthus i Oslo sentrum. Selv om diskusjonen om et nytt felles samlested for Oslo-studentene i St. Olavs gate 32 tilsynelatende har stått på stedet hvil i flere år, er det nå ting som tyder på mer fortgang i prosessene.

Under helgens seminar ble det nemlig vedtatt at VT skal sette sammen en komité, som skal jobbe spesifikt med å kartlegge hvilken type drift og organisering som vil være mest hensiktsmessig for et nytt studenthus.

VT-leder Frøvoll forteller at man nå er inne i en prosess hvor man ønsker å kjøpe bygget.

Han kan derimot ikke stadfeste et tidspunkt for når vi kan forvente oss det nye studenthuset.

–⁠ Komiteen skal levere sitt forslag på vårsemesterets siste VT-møte. Så prøver vi bare å kjøpe bygget fortest mulig. SiO skal etter planen kjøpe det fra Statsbygg, så målet er å få det gjennomført så fortest mulig.

Fikk du med deg? De er lei av meningsløs studentpolitikk: Begeret er fullt for Gjeste­lista