SER FREM: Olav Gjelsvik er fagansvarlig på FPØ, og har vært med i prosessen helt fra starten av.
SER FREM: Olav Gjelsvik er fagansvarlig på FPØ, og har vært med i prosessen helt fra starten av.

Nytt studie­pro­gram skal finne løsninger på klima­krisen

Universitetet i Oslo oppretter et nytt studieprogram som kombinerer filosofi, politikk og økonomi.

Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) er et tverrfaglig program som skal ta tak i nye og aktuelle problemstillinger. Programmet lages etter modell fra blant annet Oxford og Yale. Etter endt bachelor mener Universitetet i Oslo (UiO) at studentene vil være godt rustet, og svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Olav Gjelsvik er professor i filosofi og fagansvarlig for det nye studieprogrammet. Han forteller at mange norske studenter studerer FPØ i utlandet, og at det er stor etterspørsel etter dette studiet.

–⁠ Vi mener dette er en viktig type utdanning. Det har vært en lang prosess, men i Oslo har vi sterke fagmiljøer i alle de tre fagene, som på en utmerket måte kan bidra til at dette blir et program av høy standard og kvalitet, sier Gjelsvik.

–⁠ Det store problemet med klima er ikke å erkjenne at det er i ferd med å skje, det er å klare å finne løsninger i samfunnet som kan stoppe den negative utviklingen

Olav Gjelsvik, professor i filosofi

Til høsten skal Gjelsvik ta i mot 15 studenter.

–⁠ Vi ønsker engasjerte og interesserte studenter, og det tror jeg det er ganske mange av, sier Gjelsvik.

De får ikke flere studieplasser til å begynne med.

–⁠ Det er sånn på hele universitetet at hvis noen studier blir veldig etterspurte og populære vil det være et viktig premiss for videre fordeling av studieplasser. Universitetet prøver å møte interesser, men det foreligger rammer for dette. Universitet må bruke de ressursene de allerede har, sier Gjelsvik.

Han opplyser om at hverken Det humanistiske fakultetet eller UiO har satt av ekstra penger til programmet, og det vil driftes over instituttets budsjett med bruk av allerede tilgjengelige ressurser.

Fikk du med deg? De er lei av meningsløs studentpolitikk: Begeret er fullt for Gjeste­lista

Enda et elitestudie?

Aksel Sterri er statsviter og skal bistå til FPØ-studentenes faglig-sosiale program.

–⁠ Dette er et helt nytt program, og ingen har gått før dem. Min rolle blir å få dem inn i varmen og sørge for at det fagligsosiale miljøet blir så bra som mulig, sier Sterri.

Videre lover han at dette blir programmet hvor studentene får «det lille ekstra», noe som innebærer eksklusive muligheter som går utover det å sitte på skolebenken. Studentene på FPØ vil få unike muligheter til å møte politikere, dommere, toppbyråkrater, tankesmier og pressefolk, fra de mest sentrale organisasjonene i landet.

–⁠ Programmet kan tiltrekke seg en del ambisiøse studenter som ser for seg en framtid i akademia, norsk samfunnsliv eller i utlandet. Jeg tror fagkombinasjonen gir studentene et godt grunnlag for videre studier og et bredt spekter av karriereveier, sier han.

Selv om FPØ-studentene vil få eksklusive muligheter mener Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) at dette ikke er et elitestudie. Øien har tidligere uttalt seg svært kritisk til det mye omtalte Honours-programmet, som ble opprettet ved UiO høsten 2019. Der tar 20 studenter 35 studiepoeng i semesteret, får tettere oppfølging med en faglig mentor, egne studielokaler og tilrettelagte studieplaner.

–⁠ FPØ er et studieprogram med 180 poeng fordelt på tre år. Det er heller ikke et parallelt studieprogram til et allerede eksisterende, med mål om at dette studieprogrammet skal holde høyere kvalitet enn et tilsvarende studieprogram, sier Øien.

NSO er likevel opptatt av at alle studenter skal føle tilknytning til arbeidslivet:

–⁠ Virkelighetsnær undervisning er noe vi ønsker for alle, så det er veldig fint at de har et fokus på det i dette programmet og at det er et tverrfaglig studie. Så får vi håpe det gir inspirasjon til at man får det for enda flere.

Les om «Norges hippeste festival», som er studentdrevet: Tar jazzen til studentmassen

Klimakrise på pensum

FPØ-programmet er et case-orientert program, der hvert kull tar for seg en aktuell problemstilling. Det første kullet som begynner høsten 2020, skal ta for seg klimautfordringene.

–⁠ Vi skal ta for oss hvordan de tre fagene adresserer klimakrisen. På den måten får studentene både en forståelse for kompleksiteten i klimakrisen, men også hvordan de ulike fagene forholder seg til virkeligheten på, og hvordan de kan berike hverandre, sier Gjelsvik og legger til:

–⁠ Det store problemet med klima er ikke å erkjenne at det er i ferd med å skje, det er å klare å finne løsninger i samfunnet som kan stoppe den negative utviklingen. For å få en effektiv endring, må fag fra humaniora og samfunnsfag på banen i større grad enn hittil.

Sterri mener at filosofien har mye å tilby:

–⁠ Noen har forårsaket klimaproblemer i større grad, og noen blir rammet mye mer. Hvem skal bære den største delen av ansvaret? Er framtidens mennesker like viktige? Dette er filosofiske spørsmål som man også må ta til betraktning i økonomiske og statsvitenskapelige vurderinger.

Olav Gjelsvik gleder seg til å komme i gang, og mener FPØ kan åpne for flere muligheter:

–⁠ Jeg har troen på at dette er et ledd i en muligens ny-giv for litt tettere relasjoner og interaksjon på tvers av fakulteter. Det kan være en veldig spennende ting for Universitetet i Oslo.

SAIH gjenoptar kampen mot «avkolonisering» i akademia: Lanserer nytt verktøy