Uenig med byråden: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, er lei av at bygging av studentboliger tar lang tid.
Uenig med byråden: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, er lei av at bygging av studentboliger tar lang tid.Arkivfoto: Odin Drønen

Velferdstinget med krass kritikk av byråden:

–⁠ Den type runddans i byrå­kra­tiet er hoved­år­saken til at ting tar lang tid

Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, sier at han er uenig i byråden om hvem som har «skylden» for studentboligmangelen i hovedstaten.

Forrige uke skrev Universitas at Studentsamskipnaden SiO har søkt om støtte til bygging av 600 studentboliger. Styreleder i SiOs hovedstyre, Jonas Virtanen, fortalte at de opplever krevende fremdrift i kommunal behandling av regulerings- og byggesaker.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, uttalte til Universitas at en vanlig årsak til at bygging av studentboliger tar tid, er fordi de får tilsendt «forslag til urealistiske prosjekter som ikke er i tråd med statlige retningslinjer».

Dette får Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, til å reagere.

Han mener Marcussen legger all skyld på at studentboligbygging i Oslo går tregt, på samskipnaden.

Lyst på en liten forandring i studenthverdagen? Kanskje en av disse studentforeningene kan være noe for deg!

Uenige om byggeprosjekt

Byråden trakk frem SiOs prosjekt i Trimveien 4 som et urealistisk prosjekt, som ble stanset fordi det innebar å bygge ned en fotballbane.

–⁠ Det skal mye til for at det er aktuelt å bygge ned slike områder, og om man først skal gjøre det så må forslagsstiller ha en plan for et erstatningsareal som kan kompensere. Det hadde de ikke i dette tilfellet, og da var det ikke aktuelt for oss å gå med på det, forklarte Marcussen til Universitas forrige uke.

Frøvoll mener også det blir feil av henne å understreke sitt poeng ved å henvise til prosjektet i Trimveien 4.

–⁠ Det er mange studentboligprosjekter i gang i Oslo nå, der flere har blitt utsatt og fordyret på grunn av lang behandlingstid fra Plan- og bygningsetatens side. Vi synes derfor det er spesielt at byråden velger å bruke et eksempel så langt tilbake i tid, der studentene selv allerede hadde bedt samskipnaden om ikke å bygge for å beholde den eneste kunstgressbanen i Oslo, som er forbeholdt studenter, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll i en pressemelding.

Lang saksbehandlingstid

Han reagerer også på at Marcussen sier at studentboliger skal ha prioritert saksbehandling.

–⁠ Det har likevel vært tilfeller der byggeprosjekter har blitt utsatt over svært lang tid fordi bytter av saksbehandler har ført til at nesten hele prosessen må tas på nytt, da ny saksbehandler krever mer informasjon om noe som tidligere ble ansett som avklart. I disse situasjonene påløper det ekstra ventetid i påvente av nye avklaringer. Denne ventetiden både fordyrer prosjektene og utsetter byggestart.

Fikk du med deg denne?: Sosialistisk Ungdom vil øke studiestøtten med over 100.000 kroner

–⁠ Byråkratisk runddans

Han trekker frem tall fra byggeindustrien, som viser at det er behov for 5000 nye boliger og at det nå igangsettes 2000 færre boliger enn behovet. Boligprodusentenes Forening mener at man må regulere for det dobbelt av boligbehovet og at hastigheten på planprosesser bør halveres fra dagens nivå.

–⁠ Den type runddans i byråkratiet er hovedårsaken til at ting tar lang tid. Dersom SiO tidligere får tilbakemelding på prosjektene sine har de også mulighet til å endre prosjektbeskrivelsen til noe mer gjennomførbart, dersom prosjektet i utgangspunktet anses som «urealistisk» av byråden, sier Frøvoll.

–⁠ Vi ser nok en helt annen side av saken enn det byråd Marcussen gjør. Vi vil gjerne invitere henne til et møte der vi i fellesskap kan finne løsninger på hvordan det kan bygges flere studentboliger i Oslo.

Les også: Oslomet og Høyskolen Kristiania er verst på varsling

Svarer på kritikken

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, vektlegger at det er en prioritert oppgave for byrådet å sørge for å bygge mange nok studentboliger.

–⁠ Jeg har stor forståelse for SiO og Velferdstingets utålmodighet etter å få på plass flere studentboliger. Vi har flere store nye byutviklingsområder på gang, blant annet i Hovinbyen, og dette er områder hvor det er mange muligheter for nye studentboliger, sier hun og utdyper:

–⁠ Planlegging er komplekst, og må skje med god medvirkning fra innbyggeren og berørte nabolag. Vi må også sørge for gode boliger og nabolag, selv om dette noen ganger vil føre til litt lengre saksbehandlignstid.

Tallene for nye boligenheter tatt i bruk for 2019 var på 4948, og er i tråd med behovet befolkningsveksten medfører, påpeker hun.

–⁠ Når det er sagt, så er jeg opptatt av at vi får til flere nye studentboliger på en effektiv måte. Jeg ser frem til å diskutere dette nærmere med SiO og Velferdstinget. Jeg tar gjerne et møte for å lytte til hva de mener at må til for å sørge for nok studentboliger.