OMKAMP: Sindre Cottis Hoff og Adrian Leander Skagen (i bildet) fra Grønn liste mener psykologtjenestene til Studentsamskipnaden SiO burde være gratis.
OMKAMP: Sindre Cottis Hoff og Adrian Leander Skagen (i bildet) fra Grønn liste mener psykologtjenestene til Studentsamskipnaden SiO burde være gratis.

Spliden om egenandel hos SiO psykisk helse fortsetter:

Varsler omkamp i Velferds­tinget

Grønn liste mener det ble gitt feil informasjon da Velferdstinget stemte over saken om egenandel hos SiO Psykisk helse. Nå vil de ha ny votering.

–⁠ Vi tror ikke feilinformasjonen ble lagt frem intensjonelt, men beslutningen burde tas på et riktig grunnlag uansett, sier Sindre Cottis Hoff fra Grønn Liste ved Universitetet i Oslo.

I november vedtok Velferdstinget i Oslo og Akershus å stille seg bak en egenandel på Studentsamskipnaden SiOs psykolog- og rådgivningstimer. En prøveordning med egenandel har nå trådt i kraft og skal evalueres ved slutten av året. De tre første timene hos psykolog eller rådgiver vil koste 100 kroner, og maksprisen skal ikke overstige 300 kroner i året.

På møtet hvor Velferdstinget vedtok forslaget, ble det informert om at SiO-psykologene hadde tatt initiativet og var positive til egenandelen. Dette stemmer imidlertid ikke. I forrige uke kunne Universitas fortelle at psykologene i SiO Psykisk helse har delte meninger om vedtaket.

–⁠ Hovedsakelig er vi bekymret for om dette kan heve terskelen for å ta kontakt med psykolog og rådgiver i SiO Psykisk helse, uttalte Shirley Stormyren, tillitsvalgt for SiO-psykologene.

450 studentforeninger kan bli litt mye å se gjennom: Vi hjelper deg med å komme igang

–⁠ Feil grunnlag

På bakgrunn av de nye opplysningene som har kommet frem, ønsker Grønn liste å fatte et nytt vedtak i egenandelsaken på Velferdstingets vårseminar i februar.

Hoff var selv på møtet og opplevde at det førende argumentet i debatten var at forslaget hadde faglig støtte fra psykologene selv.

–⁠ Dette tilsa at det nærmest var faglig konsensus om at en egenandel var positivt. Det formet debatten. Men det var jo på feil grunnlag, sier han.

Adrian Leander Skagen er også representant for Grønn liste. Han forteller at de i hovedsak ønsker å oppnå god og redelig saksbehandling, hvor de tar et standpunkt på et saklig grunnlag.

Videre mener Skagen at en egenandel vil høyne terskelen for å oppsøke hjelp. Han viser til at studentøkonomien til tider er trang.

Det formet debatten. Men det var jo på feil grunnlag

Sindre Cottis Hoff, Grønn liste

–⁠ Hundre kroner her og hundre kroner der, det kan bli ganske mye. Og det er noe med hele budskapet man sender, sier Skagen.

Universitas har fått opplyst av SiO Helse at det i starten av januar var omtrent 150 studenter som sto på venteliste for time hos psykolog. De som tar kontakt får tilbud om den første inntakssamtalen innen en uke, mens ventetiden hos psykolog eller rådgiver er rundt åtte uker. Den første vurderingssamtalen er fortsatt gratis.

Fikk du med deg denne?: Vil øke studiestøtten med over 100 000 kroner

–⁠ Forståelig

Velferdstinget består av 37 representanter fra ulike utdanningsinstitusjoner, og de velger fem av de ti representantene i SiOs hovedstyre.

Velferdstingets vedtak vil kunne påvirke SiOs beslutninger, men det er til syvende og sist hovedstyret som bestemmer.

–⁠ Det er ikke noen automatikk i at hovedstyret følger Velferdstingets vedtak. Når resultatet av ordningen med egenandel tas opp til evaluering i høst, vil nok Velferdstingets stemme være avgjørende i spørsmålet om man skal fortsette med det, forteller Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget og legger til:

–⁠ Jeg syns det er forståelig at representantene fra Grønn liste ønsker saken behandlet på nytt når deler av informasjonen som ble fremlagt i debatten viste seg ikke å stemme. Beslutninger blir best når man har tilstrekkelig og riktig informasjon.

Forståelig at representantene fra Grønn liste ønsker saken behandlet på nytt

Gard Løken Frøvoll, leder av Velferdstinget

Han har tidligere beklaget feilopplysningene om SiO-psykologenes holdning til vedtaket. Han understreker at dette ikke fremkom av sakspapirene.

–⁠ Selve sakspapiret nevnte ingenting om hva psykologene mener, men det ble fremmet muntlig fra talerstolen, noe jeg vil tro hadde påvirkning på debatten i Velferdstinget.

Han ønsker Grønn liste velkommen til å behandle saken på nytt på Velferdstingets seminar i februar.

Dette mener listene

Forslaget om å behandle saken på nytt i Velferdstinget får støtte fra A-lista og Venstrealliansen. Begge listene stemte også imot forslaget da det var oppe i Velferdstinget i november.

–⁠ Jeg ønsker ikke en egenandel for psykologtilbudet, men det var en kamp jeg tapte. Dersom dette kommer opp igjen i Velferdstinget kommer vi også til å stemme imot egenandelen, sier Eivind Yrjan Stamnes fra A-lista.

–⁠ Mange argumenterer med at 300 kroner i året ikke gjør terskelen stor. Men enhver terskel for å søke hjelp, er en for høy terskel.

Ezgi Kutal fra Venstrealliansen har tidligere uttalt til Universitas at egenandelen vil øke forskjellene mellom de som har råd og ikke, og kalt det «usolidarisk».

Gjestelistas representant Eskild Gausemel Berge var også på Velferdstingets møte.

–⁠ Hvis ikke hele sakskomplekset kom frem er vi positive til å ta opp saken på nytt. Jeg kommer likevel til å boikotte den nye avstemningen. Det er så lange og kjedelige møter, sier han.

Adrian Helle fra Realistlista stemte for egenandel. Han har forståelse for at det er vanskelig å finansiere tilbudet til SiO Helse kun gjennom semesteravgiften.

–⁠ Vi er ikke helt positive til å ta opp saken igjen akkurat nå. Jeg tror vi er nødt til å la dette gå sin gang og se hva evalueringen sier. Vi blir nødt til å se alle argumentene fra Grønn liste før vi voterer, sier Helle.

Også Moderat liste stemte for egenandelen.

–⁠ Det er viktig at man møter opp når man er satt opp til time. Egenandelen som er foreslått er ganske lav, så det blir bare symbolsk, sier Mathias Meyer, leder av Moderat liste.

Liberal liste stemte også for en egenandel da forslaget ble tatt opp i november. Leder Vilde Marie Ystmark tror likevel det kan være lurt å ha en ny diskusjon på det, siden grunnlaget nå er noe annet.

–⁠ Jeg vil nok fortsatt støtte egenandelen siden det er et prøveprosjekt. Vi tenker det kan være greit med en egenandel dersom man kan få bedre kurstilbud og behandling, spesielt når egenandelen er såpass lav.

Tar opp kampen mot kroppspress: Athletica fjerner badevekter