NY OG STOR: Dette bildet er fra studentboligene på St. Hanshaugen som åpnet i fjor.
NY OG STOR: Dette bildet er fra studentboligene på St. Hanshaugen som åpnet i fjor.ARKIVFOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

SiO har søkt om støtte til 600 nye student­bo­liger

For få studentboliger, for lite penger, og for lang tid.

–⁠ For regjeringen er det viktig å få bygd mange studentboliger. De siste fem årene har det blitt bevilget penger til å bygge minst 2200 nye hybelenheter årlig. Til sammenligning lå gjennomsnittet på cirka 1000 tilsagn i året under den rødgrønne regjeringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I fjor bevilget Stortinget penger til å bygge 3400 studentboliger. Da søkte samskipnadene kun om penger til 1448. I år har derimot studentsamskipnadene slått på stortromma og søkt om 2475 boliger, men i budsjettet er det satt av penger til kun 2200.

Les om fjorårets diskusjoner rundt studentbolig: Nybø sier regjeringen bygger langt mer studentboliger enn før.

–⁠ Fortsatt ikke nok

Kun 14 prosent av landets studenter får mulighet til å bo i studentbolig, viser Norsk Studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse fra i fjor sommer.

Marte Øien, leder i NSO, er fornøyd med at samskipnadene har søkt tilskudd til over 1000 flere boliger enn i fjor.

–⁠ Samtidig bygges det fortsatt ikke nok studentboliger. Vårt statsbudsjettkrav er at det skal bygges 3000 studentboliger årlig, slik at vi når vårt mål om en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent, sier hun.

–⁠ Krevende fremdrift

Studentsamskipnaden SiO har søkt om tilskudd til å bygge 600 boliger.

–⁠ Vi skal gjøre det vi kan for å gi enda flere muligheten til studentbolig. Studentboliger er med på å sikre at flere studenter får tatt utdanning. De har lavere pris enn privatmakedet, og ligger som regel enten campusnært eller sentrumsnært, sier Jonas Virtanen, leder for Samskipnaden SiOs (SiO) hovedstyre. Han er svært fornøyd med regjeringens satsning på tilskudd, men:

–⁠ Vi ser samtidig at reguleringsprosessene ofte tar lang tid, og det har konsekvenser for hvor fort vi kan realisere prosjektene. Vår oppgave som studentsamskipnad er å ha de gode prosjektene klare, Kunnskapsdepartementet må holde trykk på tilskuddene og kommunene må legge til rette for smidige og gode saksbehandlingsprosesser.

Han forklarer at SiO opplever krevende fremdrift i kommunal behandling av regulerings- og byggesaker.

–⁠ Der statsråden kaller studentsamskipnadene inn på teppet og etterlyser et taktskifte i boligbygging, må vi erkjenne at vi ikke er i stand til å levere så raskt som vi ønsker fordi saksbehandlingsprosessene trekker ut i tid. Alt vi ønsker er at studentene i større grad blir ansett som en ressurs i byutviklingen av Oslo. I de tilfellene vi er klare for å bygge, men saksbehandlingen trekker ut er det studentene som står uten bolig som er taperne.

Fikk du med deg denne?: Gir milliardstøtte til studentboliger.

–⁠ Urealistiske prosjekter

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), vektlegger at de gjør det de kan for at saksbehandlingen for studentboliger skal gå raskt og effektivt. Hun har gitt tydelig beskjed til Plan- og bygningsetaten at studentboliger skal ha prioritert saksbehandling.

–⁠ En vanlig årsak til at det noen ganger tar tid, er at vi får innsendt forslag til urealistiske prosjekter som ikke er i tråd med statlige retningslinjer. De kravene eksisterer for å sørge for at vi får gode boliger og trivelige nabolag hvor folk faktisk har lyst til å bo og leve livene sine. Det er et viktig prinsipp for oss at nye prosjekter skal bidra positivt i nærmiljøet, og her mener jeg at utbyggere har mye å gå på, sier hun og trekker frem som eksempel:

–⁠ SiOs prosjekt i Trimveien 4, som ble stanset fordi det innebar å bygge ned en fotballbane. Det skal mye til for at det er aktuelt å bygge ned slike områder, og om man først skal gjøre det så må forslagsstiller ha en plan for et erstatningsareal som kan kompensere. Det hadde de ikke i dette tilfellet, og da var det ikke aktuelt for oss å gå med på det.

Videre lesning: Raser mot regjeringen: Kutter støtte til studentboliger med 300 millioner.